haritada ara :   km  
Ömerli'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
Çınaraltı mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Rissîn
1928 📖 Risîn
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Kocasırt mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Şêxkir [ Kr "şeyhmülkü" ]
1928 📖 Şeyxkir
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Kayadere mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Bafawa [ Kr "babaabad" ]
1526t 📖 Bafava
Fıstıklı mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Xırbe Şeyxmahmud [ Kr "Şeyh Mahmut öreni" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Sivritepe mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Xirbêbelik [ Kr "alacaviran" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Öztaş mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Xirbêkêvir [ Kr "taş ören" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Pınarcık mah - Ömerli - Mardin
K1980 📖 Xerzikê Erebo [ Kr "Arap bağı" ]
1928 📖 Rezikiarabo [ Kr rezikê arabo "Arap bağı" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
■ Eski adı belki Süryanice rabo (`büyük`) sıfatı ile ilgilidir. SN
Işıkdere mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Mûdê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Çayıralanı mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Rekkê
1928 📖 Rekê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Dönerdere mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Bîrmezraa [ Kr "kuyu mezra" ]
Kürt (Sünni) (Sürgücü) yerleşimi
Tekkuyu mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Mermarê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Havuzbaşı mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Taqê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Kayaüstü mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Rısinê
1526t 📖 Aydo [ Sür ˁeydô "bayram" ]
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
Taşgedik mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Kefsenor
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
Kaynakkaya mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Kûdê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Tavuklu mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Xirbe Mirîşk [ Kr "tavuk ören" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
İkipınar mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Terê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Kocakuyu mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Bêrtê
1928 📖 Birti [ Sür birtha "saray" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Taşlıca mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Xanêsora [ Kr "Soraniler hanı" ]
1928 📖 Xanîsor
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Güzelağaç mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Merzikan
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Kayagöze mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Xirbê Mamitê [ Kr "Hocaevi" ]
1928 📖 Beyti Mollahasan [ Ar "Molla Hasan evi" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Kömürlü mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Rişwanê
1928 📖 Rişvan [ Kr "aş.?" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
■ Rişvan büyük bir Kürt aşiretidir ancak bu bölgede bulunduklarına dair bir belirti yoktur. SN
Sulakdere mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Haciya [ Kr "hacılar" ]
1928 📖 Aciyan
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Ömerli ilçe - Ömerli - Mardin
K 📖 Mehsert
1928 📖 Maˁserti
1775z 📖 Ömerkanlı (aş.)
1928 📖 Ömerkan (idari bölge) [ Kr "Ömerler (aş.)" ]
■ Eski nüfusu Süryani iken 1609 yılında Patrik Sotfo devrinde topluca Müslümanlığı kabul ettikleri kaydedilmiştir. Kasaba nüfusu ağırlıkla Arapça konuştuğu halde köylerde Kürtçe egemendir. SN
■ © 02.04.1775 Rakka iskanbaşısı Milli aşiretinden eşkıya Timur ile Ömerkanlı ve Devrekanlı Kürd aşiretler efradından bazılarının tenkil edildiğine dair Diyarbakır Valisi Abdullah Paşa'nın tahriratı. deyar heyran
Harmankaya mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Kewarêx
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Salih mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Gundê Salihê Kejo [ Kr "Sarısalih köyü" ]
1946 📖 Salihağa
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
Yaylatepe mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Xirbetawk
1928 📖 Xırbetok [ Kr "çember ören" ]
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
Duygulu mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Yestê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Çimenlik mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Mercê [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Çatalyurt mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Kurik Metînan [ Kr kurika metînan "Metinan (aşiret) uşağı" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Mutluca mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Gewriksindî
1946 📖 Gevrikşindi [ Kr gewrik "bozca" ]
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
Anıttepe mah - Ömerli - Mardin
K1980 📖 Xirbeqelac
1928 📖 Xırbekalac
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
■ Mhellemi Arap aşiretine mensuptur Hayyam
Göllü mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Golê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Topağaç mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Xerabreşk [ Kr "karacaören" ]
1928 📖 Xirbesıkıt [ Kr xirbê seqit "leşviran" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Tokdere mah - Ömerli - Mardin
K1980 📖 Xiznê
1928 📖 Xazni
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Alıçlı mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Xirbetelgingeres [ Ar "dardağan öreni" ]
1928 📖 Xirbetaw [ Kr "dardağan öreni" ]
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
■ Türkçesi dağdığan, kartopu ağacı veya geleboru (viburnum opulus), Arapçası gingeres, Kürtçesi taw olan ağaçtan dolayı adlandırılmıştır. SN
■ Mhellemi aşiretinin Ömerli ilçesindeki merkez köyüdür Hayyam
Çalışan mah - Ömerli - Mardin
K1980 📖 Zehnê
1928 📖 Zihni
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Kovanlı mah - Ömerli - Mardin
K2011 📖 Mistinê
1928 📖 Miştîn
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Beşikkaya mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Faf / Fafa
1928 📖 Fafix
Y630 📖 Beioudaes [ Sür bêth yûdâye "Yahudi yurdu" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
■ Simokatta ve Süryani Mihail vekayinamelerine göre 587 yılında İranlılar bu kaleyi zaptettiler. SN
İkitepe mah - Ömerli - Mardin
K 📖 Kersivan
1928 📖 Kersifan
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Akyokuş mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Xırbe Kermit [ Kr xirbê kermît "dökme ören" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Kayabalı mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Kermêt
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Ovabaşı mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Metînan [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Ünsallı mah - Ömerli - Mardin
1928 📖 Sada
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.