Ömerli'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çınaraltı mah - Ömerli - Mardin
Kr: Rissîn
1928k: Risîn
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Kocasırt mah - Ömerli - Mardin
Kr: Şêxkir [ Kürd "şeyhmülkü" ]
1928k: Şeyxkir
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Kayadere mah - Ömerli - Mardin
Kr: Bafawa [ Kürd "babaabad" ]
1526t, 1928k: Bafava
Süryani/Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Fıstıklı mah - Ömerli - Mardin
1928k: Xırbeşeyxmahmud [ Kürd xirbê şêxmehmûd "Şeyh Mahmut öreni" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Sivritepe mah - Ömerli - Mardin
1928k: Xirbêbelik [ Kürd "alacaviran" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Öztaş mah - Ömerli - Mardin
1928k: Xirbêkêvir [ Kürd "taşağıl" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Pınarcık mah - Ömerli - Mardin
1928k: Rezikiarabo [ Kürd rezikê arabo "Arapbağı" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Işıkdere mah - Ömerli - Mardin
1928k: Mûdê
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Çayıralanı mah - Ömerli - Mardin
Kr: Rekkê
1928k: Rekê
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Dönerdere mah - Ömerli - Mardin
1928k: Bîrmezraa [ Kürd bîra mezrê "mezrakuyusu" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Tekkuyu mah - Ömerli - Mardin
1928k: Mermarê
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Havuzbaşı mah - Ömerli - Mardin
1928k: Taqê
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Kayaüstü mah - Ömerli - Mardin
Kr: Rısinê
1526t: Aydo [ Süry ˁeydô "bayram" ]
Arap (Sürgücü) yerleşimi
■ Köy halkı Mıhallemi Aşireti'ne mensup Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Taşgedik mah - Ömerli - Mardin
1928k: Kefsenor
Arap (Omeryan) yerleşimi
■ Köy halkı Mıhallemi Aşireti'ne mensup Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kaynakkaya mah - Ömerli - Mardin
1928k: Kûdê
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Tavuklu mah - Ömerli - Mardin
1928k: XirbeMirîşk [ Kürd "tavukağıl" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  İkipınar mah - Ömerli - Mardin
1928k: Terê
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Kocakuyu mah - Ömerli - Mardin
Kr: Bêrtê
1928k: Birti [ Süry birtha "saray" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Taşlıca mah - Ömerli - Mardin
Kr: Xanêsora [ Kürd "Soraniler yurdu" ]
1928k: Xanîsor
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Güzelağaç mah - Ömerli - Mardin
1928k: Merzikan
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Kayagöze mah - Ömerli - Mardin
Kr: XirbêMamitê [ Kürd "Hocaevi" ]
1928k: Beytimollahasan [ Ar "Molla Hasan evi" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Kömürlü mah - Ömerli - Mardin
Kr: Rişwanê
1928k: Rişvan [ Kürd "aş." ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Sulakdere mah - Ömerli - Mardin
Kr: Hacya [ Kürd "hacılar" ]
1928k: Aciyan
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Ömerli ilçe - Ömerli - Mardin
Kr: Mehsert
1928k: Maˁserti
1928k: Ömerkan (idari bölge) [ Kürd "Ömerler (aş.)" ]
Arap/Kürd (Omeryan) yerleşimi
■ Eski nüfusu Süryani iken 1609 yılında Patrik Sotfo devrinde topluca Müslümanlığı kabul ettikleri kaydedilmiştir. Kasaba nüfusu ağırlıkla Arapça konuştuğu halde köylerde Kürtçe egemendir. SN
■ © 02.04.1775 Rakka iskanbaşısı Milli aşiretinden eşkıya Timur ile Ömerkanlı ve Devrekanlı Kürd aşiretler efradından bazılarının tenkil edildiğine dair Diyarbakır Valisi Abdullah Paşa'nın tahriratı. deyar heyran
  Harmankaya mah - Ömerli - Mardin
1928k: Kewarêx
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Salih mah - Ömerli - Mardin
1946k: Salihağa
Mıhallemi yerleşimi
  Yaylatepe mah - Ömerli - Mardin
Kr: Xirbetawk
1928k: Xırbetok [ Kürd ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
■ Köy halkı Mıhallemi Aşireti'ne mensup Araplar'dan oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Duygulu mah - Ömerli - Mardin
1928k: Yestê
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Çimenlik mah - Ömerli - Mardin
1928k: Mercê [ Kürd "çayır" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Çatalyurt mah - Ömerli - Mardin
1928k: Kurikmetînan [ Kürd kurika metînan "Metinan (aşiret) uşağı" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Mutluca mah - Ömerli - Mardin
Kr: Gewriksindî [ Kürd gewrik "akça" ]
1946k: Gevrikşindi
Mıhallemi (Omeryan) yerleşimi
  Anıttepe mah - Ömerli - Mardin
1928k: Xırbekalac
Mıhallemi yerleşimi
■ Köy halkı Mıhallemi Aşireti'ne mensup Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Göllü mah - Ömerli - Mardin
1928k: Golê
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Topağaç mah - Ömerli - Mardin
Kr: Xerabreşk [ Kürd "karacaören" ]
1928k: Xirbesıkıt [ Kürd xirbê seqit "leşviran" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Tokdere mah - Ömerli - Mardin
Kr: Xiznê
1928k: Xazni
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Alıçlı mah - Ömerli - Mardin
Kr: XirbetilGingeres [ Ar "dardağan öreni" ]
1928k: Xirbetaw [ Kürd "dardağan öreni" ]
Mıhallemi yerleşimi
■ Türkçesi dağdığan, kartopu ağacı veya geleboru (viburnum opulus), Arapçası gingeres, Kürtçesi taw olan ağaçtan dolayı adlandırılmıştır. SN
■ Köy halkı Mıhallemi Aşireti'ne mensup Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çalışan mah - Ömerli - Mardin
Kr: Zehnê
1928k: Zihni
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Kovanlı mah - Ömerli - Mardin
Kr: Mistinê
1928k: Miştîn
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Beşikkaya mah - Ömerli - Mardin
Kr: Faf/Fafa
1928k: Fafix
Y630: Beioudaes [ Süry bêth yûdâye "Yahudi yurdu" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
■ Simokatta ve Süryani Mihail vekayinamelerine göre 587 yılında İranlılar bu kaleyi zaptettiler. SN
  İkitepe mah - Ömerli - Mardin
Kr: Kersivan
1928k: Kersifan
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Akyokuş mah - Ömerli - Mardin
1928k: Xırbekermit [ Kürd xirbê kermît "dökmeören" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Kayabalı mah - Ömerli - Mardin
1928k: Kermêt
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Ovabaşı mah - Ömerli - Mardin
1928k: Metinan [ Kürd "aş." ]
  Ünsallı mah - Ömerli - Mardin
1928k: Sada
Kürd (Omeryan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km