Çukurova'da 21 yerleşim bulundu.
sırala 
  Salbaş mah - Çukurova - Adana
1890hk: Salbaş
  Kaşoba mah - Çukurova - Adana
1890hk: Kaşoba
  Şambayadı mah - Çukurova - Adana
1825z: Şambayadı (aş.)
■ © 16.06.1825 Nevşehir kazasında kâin Şam Beyadi aşireti şurut-ı hilâf tekâlif tahmili ile rencide edilmekle men'i hakkında. (g. tt) © »»» 10.06.1856 Sivas sancağının Emlak [= Zülkadriye eyâleti Bozok' a bağlıydı (Sivas’ın Gemerek ilçesi yöresi, Gemerek’in Çepni ve Sızır kasabaları bu nahiyeye bağlı idi) ] ve Gedikçik kazalarına iskan edilen Karakoyunlu, Tatarilyaslı, Tölek Şambeyadı aşiretlerinin nüfuslarının ümera-yı askeriye marifetiyle nüfuslarının yazdırıldığı. deyar heyran
  Esentepe mah - Çukurova - Adana
1890hk: Çakalkuyusu [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
  Karslı mah - Çukurova - Adana
1928: Kars Perakendesi [ Tr perakende "dağınık göçebe aşiret" ]
  Çukurova ilçe - Çukurova - Adana
Eski adı: -
■ Adana merkez ilçede 1987'de yaratılmış yapay ilçedir. Çukurova coğrafi adı Osmanlı döneminden beri kullanılır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km