haritada ara :   km  
Çubuk'da 78 yerleşim bulundu.
sırala 
Yakuphasan mah - Çubuk (Sirkeli bucağı) - Ankara
1928 📖: Yakuphasan
1530t 📖: Yağubasan
Karataş mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Karataş
Kavaklı mah - Çubuk - Ankara
1915h 📖: Arkasıyan
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
Yılmaz mah - Çubuk - Ankara
1915h 📖: Mardin
Gümüşyayla mah - Çubuk (Sirkeli bucağı) - Ankara
1928 📖: Mira
1530t 📖: Mireriye?
■ Mira veya Mire esasen buradaki dağın adıdır. SN
Yiğitli mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: İğbek
1915h 📖: İpek
Tuğla mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Tuğla
Özlüce mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Mekki [ Tr "Mekkeli" ]
Karaçam mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Karaçam
■ 438 numaralı tahrirde Kara-ham olarak kaydedilen yer Karaçam olmalıdır. SN
Yaylak mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Yaylak
Uluağaç mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Uluağaç
Durhasan mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Durhasan
Yeşilkent mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Axırköy
Kışlacık mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Kışlacık
Yukarıobruk mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Obruk yk.
Kuruçay mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Kuruçay
Çatokçular mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Çat + Okçun
1530t 📖: Çat + Okçu
Ovacık mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Ovacık
Kızılören mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Kızılviran
Nusratlar mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Nusratlar
Eğriekin mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Eğriegin [ Tr "eğri sırt" ]
Yazır mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Yazır [ Tr "aş." ]
Yenice mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Yenice
Ağılcık mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Ağılcık
Saraycık mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Saraycık
Esenboğa mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Esenboğa
■ Köyün adı 1402 tarihli Ankara Savaşında Timur'un komutanı olan İsen Buğa'dan gelir. Esenboğa Havaalanı bu köy sınırları içindedir. SN
Gökçedere mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Gökçedere
Karaağaç mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Karaağaç
Alevi-Türk yerleşimi
Mahmutoğlan mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Mahmud-oğlanı
Alevi-Türk yerleşimi
Karaman mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Karaman
Sarıkoz mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Sarıkoz
Alevi-Türk yerleşimi
Güldarbı mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Güldarpı
1915h 📖: Güldarfa
Yazlıca mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Manastır
Avcıova mah - Çubuk - Ankara
1915h 📖: -
Çubuk ilçe - Çubuk - Ankara
1766z 📖: Çubukabad
■ 06.08.1766 Çubukabad kazasında Baydos Yaylağı'nda Merdiş (Merdis,Mirdes ?) Aşireti'nden maktul birinin diyet meselesinin sulhen intacı. g.tt deyar heyran
Çitköy mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Çitköy
Alevi-Türk yerleşimi
Okçular mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Okçular
Sünlü mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Sünlü
Sele mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: S.le
Alevi-Türk yerleşimi
■ Çubuk yöresindeki Alevi ocaklarının çoğunun bağlı olduğu Seyyid Kalender Veli Ocağın merkezidir. Kalender Veli'nin türbesi bu köyde bulunur. SN
Hacılar mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Hacılar
Tahtayazı mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Tahtayazı
Yukarıçavundur mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Yukarı Çavundur [ Tr "aş." ]
■ © 15.07.1730 Mukataa Emini İbrahim'in Ankara sancağında Vele nahiyesinde Çavundur karyesi ve tevabii tımarı hakkında arzı. deyar heyran
■ Çubuk Kazası, Yukarı Çavundur Karyesi (sene h. 929- m. 1522) 36 haneli bir köydür. (h.937/m.1530 tarihli Tahrirde yine Çubuk kazasına bağlı Yukarı-Çavundur karyesi. Aynı defterlerde ayrı bir köy olarak "Aşağı-Çavundur karyesi de mevcuttur. Seddül Bahir
Kargın mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Kargın [ Tr "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
Kızılöz mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Kızılöz
Ömercik mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Ömercik
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün adının Ömercik olmasının sebebi köye yaklaşık 700 yıl önce Ömer adında bir mimarın cami yapmasıdır. Mursallı
Susuz mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Susuz
Alevi-Türk yerleşimi
Mutlu mah - Çubuk - Ankara
1968 📖: Deliören
1530t 📖: Delüviran
Dağkalfat mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Dağ Xalfat
Alevi-Türk yerleşimi
■ Çankırı ilinden Ankara'ya nakledildi. SN
Yukarıemirler mah - Çubuk - Ankara
Alevi-Türk yerleşimi
Akkuzulu mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Akkuzulu
■ 1952'de eski yerinden kaldırılarak Şavlak mevkiine taşındı. SN
Kösrelik mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Kösrelik
Alevi-Türk yerleşimi
Dalyasan mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Dalyasan
Alevi-Türk yerleşimi
Kuyumcu mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Kuyumcu
KaraDana mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Karadana
Dedeler mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Dedeler
Kapaklı mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Kapaklı
Akbayır mah - Çubuk - Ankara
1946 📖: Akbayır
Sarısu mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Sarısu
Alevi-Türk yerleşimi
Camili mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Camili
Meşeli mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Meşeli
Alevi-Türk yerleşimi
EskiÇöte mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Eskiçöte
Demirci mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Demirci
Alevi (Abdal) yerleşimi
Oyumiğde mah - Çubuk - Ankara
1530t 📖: Oyum-igde [ Tr "oyuk iğde ağacı" ]
■ H937/M1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defterinde “Ankara Vilayeti Çubuk Kazasına bağlı Oyum-iğde karyesi”. Seddül Bahir
Aşağıemirler mah - Çubuk - Ankara
1928 📖: Emirler
■ Kısmen Alevi-Türk (Eymür) yerleşimi
■ Köyün bir bölümü 19.yüzyıl sonunda Sünnileşse de köyün önemli bir kısmı hala Alevidir ve köyde Cem Evi de bulunmaktadır. Mursallı


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.