Çiftlikköy'de 12 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çiftlikköy ilçe - Çiftlikköy - Yalova
1920 📖 Kadı Çiftliği
1911h 📖 Karakilise Çiftliği
Y17 📖 Pylai Πύλαι [ Yun "kapı" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Çiftliğe Şumenli 93 muhâcirleri iskân edildi. Manav
  Sultaniye mah - Çiftlikköy - Yalova
1928 📖 Sultaniye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Gacık köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1911h 📖 Gacık
  Laledere köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1911h 📖 Laledere
■ Mübâdele ile Pomak iskân edildi. Manav
  Dereköy köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1928 📖 Dereköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kılıç köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1902a 📖 Kılıç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 500 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. Eski haritalarda buraya yakın görünen Çağşak köyünün yerini tespit etmek mümkün olmadı. SN
■ Kocaeli vilayetinin Yalakabad kazasına bağlı Şağşak ve Kılıç karyelerinde sakin Ermeni ve Rum zimmilerin her sene kiraz mevsiminde beşer yüz çeki odun keserek istenilen iskeleye indirmek şartıyla hıdemat-ı şakka ve yave cizyelerinden muaf olduklarına dair ellerinde ferman var iken (1672) deyar heyran
  Taşköprü bld - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1928 📖 Taşköprü
1911h 📖 Karagözyan Çiftliği
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kabaklı köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1911h 📖 Sultaniye | Kabaklı
  Çukur köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1911h 📖 Çukur Müslim + Gayrimüslim
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski askeri haritalarda Müslim ve Gayrimüslim olarak iki yerleşim görünür. SN
  Burhaniye köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1928 📖 Burhaniye
  Denizçalı köy - Çiftlikköy - Yalova
1911h 📖 Denizçalı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  İlyasköy köy - Çiftlikköy - Yalova
1911h 📖 İlyasköy


Grafik harita göster     haritada ara : km