haritada ara :   km  
Çiçekdağı'da 47 yerleşim bulundu.
sırala 
Boğazevci bld - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Boğaz Evci
Türkmen yerleşimi
■ Halkı 16. yy'da Kahramanmaraş ve Adana civarından İç Anadolu’ya yerleştirilen Türkmenlerden oluşmaktadır. SN
Acıköy köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
K1997 📖: Şorik [ Kr "tuzluca" ]
1925h 📖: Acıköy
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Okçiyan ) yerleşimi
■ Halep vilayetinden sürülen Kürtler 1690 ile 1720 yılları arasında iskan edilmiştir. SN
Halaçlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Halaçlı
Türkmen yerleşimi
■ Halaçlı köyü, Köçekli aşiretinin mensubu olan Türkmenler'in yaşamakta olduğu bir köydür. Kaynaklarda buraya geliş durumuyla ilgili çeşitli tarihler yazmaktadır. Köçekli aşireti Oğuzların Avşar boyundandır. Ufuk Güntekin
Kızılcalı köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1925h 📖: Kızılcalı
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerindendir. Mustafa
Çubuktarla köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖: Velidli
Türkmen (Köçekli) yerleşimi
Kırdök köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Kırdök
Türkmen (Tülek) yerleşimi
Tepecik köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Tepecik
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerindendir. Mustafa
Armutlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Armutlu
Kürt-Sünni (Molikan) yerleşimi
Hacıhasanlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1836z 📖: Hacıhasanlı
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ © »»» 05.07.1836 Kırşehir sancağının Çemikdağı nahiyesinde Pehlivanlı Aşireti cemaatından Tulek cemaatının ikamet ettiği Hacıhasan Kışlası adlı karyede el-Hac Mehmed adlı şahsın inşa ettiği camide... deyar heyran
Safalı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Safalı
■ Köy halkı Türkmen'dir. Mustafa
Alahacılı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖: Gelikan [ Kr "boğazlar" ]
1928 📖: Alahacılı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni (Molikan ) yerleşimi
■ © 11.03.1785 Rişvan Kürtlerinin garet eyledikleri İzmir kervanı malından zimmetlerinde kalan mebaliğden Pehlivanlı aşireti derununda Molikânlı Hasan kabilesi perakende hanelerine isabet eden on bin kuruşun tahsiline vesaireye dair Bozok mutasarrıfından gelen tahrirat. g.tt © »»» 09.03.1814 Molkanlı, Alıclı, İzoli, Cihanbeyli ve Rişvanlı aşiretlerinin tecavüz ve yağmalarından bizar olan Malatya Kazası halkının şikayetlerini bildiren arz... deyar heyran
■ Köy halkı eskiden beri Pehlivanlı Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Molikan aşireti'ne mensup Kürdlerden oluşmaktadır. Pehlivanlı Aşireti özellikle Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Kırıkkale'nin Keskin ilçesine iskan edilmiş bir Türkmen aşiretidir. Molikan ise Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Konya'nın Kulu ilçesine iskan edilmiş bir aşirettir. Köyde ikamet eden Kürdler Türkmen gelenek ve göreneklerini artık benimsemişlerdir. [Berk Ulusoy] Mert Çakmak
Demirli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Demirli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
İbikli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: İbikli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ Türkücü Neşet Ertaş'ın çocukluğunu geçirdiği köydür. SN
Büyükteflek köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: BüyükTeflek
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerindendir. Mustafa
Hacıduraklı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1927h 📖: Hacıduraklı
Türkmen (Tülek) yerleşimi
Küçükteflek köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: KüçükTeflek
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Karakeçili Tükmenleri ile Molikan Kürtlerinden oluşuyor. Kürt nüfusun neredeyse tamamı Türkmen kültürünü benimsemiştir. Mustafa
Beşikli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1921h 📖: Beşikli
Türkmen (Tülek) yerleşimi
■ Beşikli'ye bağlı olan Arabın mahallesi de Tülek Türkmenleri'ndendir. Ufuk Güntekin
Haydarlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1925h 📖: Haydarlı
■ Köy halkı Bozulus Türkmenleri ile Cerit Türkmenlerine mensuptur. Mustafa
Çepni köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Çepni [ Tr "aş." ]
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
Tatbekirli köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Tatbekirli
Kürt-Sünni (Molikan) yerleşimi
Çevime köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖: Çevime
Alimpınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Alimpınar
1926h 📖: Keklik Ali
Çiçekdağı ilçe - Çiçekdağı - Kırşehir
1921h 📖: Boyalık | Mecidiye
1876a 📖: Rişvan | Mecidiye [ Kr reşwan "aş." ]
1584t : Çiçekdağı (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Reşvan Kürtleri için kurulan aşiret kazasının merkezi Mecidiye kasabasıdır. Cumhuriyet döneminde ilçe yakınındki Çiçek Dağının adı verildi. SN
■ Reşwan Asireti kollarindan olan Mifikan ve Şêxbilan Kürtleri tarafindan kurulmustur. Daha sonra bu Kürtler bu yerden Boztepeye bagli bütün köylere (Boztepe merkez haric), Kaman'in bazi köylerine dagilmislardir. ABDULLAH ALTUNTAS
■ © 14.07.1890 Kırşehir sancağının Mecidiye kazasında bulunan Muhibbanlı Aşireti'nin... deyar heyran
■ 1842-1846 (h.1258-1262) yıllarına ait Kırşehri Şer'iyye Sicillerinde günümüzdeki Çiçekdağı ilçesi bucak olarak belirtilmekte ve Boyalık karyesi adıyla geçmektedir. Bölgede yaşayanlar ise Türkman taifesinden çeşitli aşiretlerdir. Kürtlerin Çiçekdağına gelişi 1860-1870 yılları arasında olmuştur. Bucak merkezi olması ve arazilerin eşit şekilde taksim edilebilmesi için Kürtler bir süre Boyalık karyesinde bekletilmişler. Sonra da Malya ovasınaki viran vaziyetteki köylere iskan edilmişlerdir. Ufuk Güntekin
Bahçepınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖: Torin [ Kr "soylu, yiğit" ]
1926h 📖: Bahçepınar
Kürt-Sünni (Şêxbilan) yerleşimi
■ Torın `yiğit, bir aşirette boybeyinden aşağı sözü geçen kimse` anlamındadır. SN
Çanakpınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K 📖: Ramik [ Kr "heybe" ]
1928 📖: Çanakpınar
Kürt-Sünni (Şêxbilan ) yerleşimi
Doğankaş köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖: Şedidler
Kürt-Sünni (Şêxbilan) yerleşimi
Pöhrenk köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1927h 📖: Pöhrenk [ Tr "yer altı kanalı" ]
Kürt-Sünni (Şêxbilan) yerleşimi
Baraklı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Baraklı [ Tr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Akbıyıklı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Akbıyıklı
■ Döger boyuna mensup Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. Mustafa
Mahmutlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K1997 📖: Qişle
1926h 📖: Mahmudlu | Ilıca
Kürt-Sünni (Şêxbilan) yerleşimi
Yalnızağaç köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖: Zekeri [ Kr/Tr "Zekeriyalar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Şexbilan) yerleşimi
Çopraşık köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖: Çopraşık
Türkmen yerleşimi
■ Köyün nüfusunu Maraş'tan göçen Türkmenler oluşturmaktadır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.