haritada ara :   km  
Çemişgezek'de 69 yerleşim bulundu.
sırala 
Bükler x - Çemişgezek - Tunceli
1835c 📖: Suderek
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
? x - Çemişgezek - Tunceli
1916h 📖: Şenkâx [ Erm "mamur mahalle" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
? x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Biliç
1518b : Biliç
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 16. yy tahrirlerinde Millîli Büzürg cemaatine bağlı bir köy olarak gösterilir. Keban baraj gölü altında kaldı. SN
? x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Ardurek [ Erm ardorek "tarlacık" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
Koçlu x - Çemişgezek - Tunceli
1946 📖: Ehme
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Ekindere x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Hırabad
1835c 📖: Rabat [ Erm "han?" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Kebn baraj gölü altında kalmıştır. ■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Ermenicede `bir tür manastır` anlamında kullanıldığı anlaşılıyor. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın tümü Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 1928 192: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
Akçayunt köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 📖: Xozaxpür [ Erm "domuzçeşme" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Mezra iken 2009 yılında köy yapıldı. ■ Xozatpir/Xozakpur/Xozağpür/Xozaxpür/Hozakpir/Hozakbur/Hozakpur/Hozatpir/Hozakpor HayDar
Alçılı Gedikler mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Avrek / Evrek
E1878 📖: Avrik [ Erm averak? "ören" ]
E680 📖: Krvig? Քռվիկ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Erkalkan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 📖: Sivenk [ Erm sévavank "kara manastır" ]
1835c 📖: Siğnek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Yaşlıların anlatımlarına göre ilk geldiklerinde civar koylulerin kendilerini istemedikleri fakat kendileriyle aynı dili konuşan ve o zamanlar bolgede oldukça guçlü olan Dimililerin kendilerine yardımcı oldukları ve orada yerleşik hayata geçtikleri soylenir. İlk zamanlar Kürtçe olan dil 1938 deki Dersim isyanı ve sonrasında çıkan "Tunceli Kanunu" sonrasında Köy Enstitülerine çok sayıda öğrenci alınmasının da etkisiyle hızla Türkçeye geçilir. Onder Bayram
Aşağıdemirbük köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 📖: Vartinik aş. [ Erm vartenik "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
Savuk mz - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 1925: Savuk
E630 📖: Sowk [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 7. yy'a ait anonim Ermenice Coğrafya'da Çemişgezek ırmağı yakınında olduğu bildirilen Sôk veya Sovk kalesi burada olmalıdır. (Honigman 69). SN
Kışlak mz - Çemişgezek - Tunceli
1518b 1928 : Germikâr [ Erm garmirkar "kızıltaş" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Millîli Büzürg cemaatine bağlı bir köy olarak gösterilir. SN
Doğanalan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 1925: Hemmişe
Sünni Türk yerleşimi
Hacıbey x - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 1925: Hacıbeğ
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Xıdıros [ Kr xidirhoz "Hıdır oymağı" ]
1518b : Xıdıröz?
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Germiri
E1878 📖: Garmıri [ Erm "Kayserili? kızıl?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında Müslüman çoğunluk ve Ermeni azınlık vardı. Müslüman nüfusun 18. yy sonlarında din değiştirmiş Ermeniler olduğunu 1878'de bölgeyi ziyaret eden Natanyan aktarır. Halen `Karakeçili Türkmen` olduklarına inanılmaktadır. SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 29 (17%) Rum: 6 (3%) Müslüman: 140 (80%) Toplam: 175. Çemişgezek ilçe genelinde geçmişinde doğrudan dönmelik kaydedilen tek yerleşimdir. Ayrıca çevre Sünni-Türk köyleriyle kız alıp verirler. metonio
Cihangir köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1960 2000 200: Ulaklı
1835c 1925h 1925: Ğızi / Kızi [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Karasar köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c 📖: Karasar [ "taş dağı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni Türk yerleşimi
■ Karasar adı Tr `kara hisar` veya Erm `taş dağı` anlamında olabilir. SN
Gülbahçe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 📖: Atçeken [ Tr "aş." ]
1916h 📖: Dimili
1518b : Dimilü (aş.) [ Kr "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
Yünbüken köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 1925: Germisik [ Erm Garmirtsik "Kayserililer" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski ve Orta dönem Ermenicede Karmir (Garmir) adı, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Kayseri yakınındaki Germir ve Sivas Gemerek (Garmrak = Küçük Kapadokya) adları aynı sözcükten kaynaklanır. SN
Ergenler mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 📖: Sarsılı
1835c 📖: Sasıllı
Sünni Türk yerleşimi
Güneybaşı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Setırgents / Setırga [ Erm "Setrak'lar (öz.)" ]
1835c 1925h 1925: Setirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Yukarıdemirbük mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Türk Vartinik [ Erm vartenik "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
Varlıkonak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835c 📖: Sisna / Sisne
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Alakuş köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Memsa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusun bir bölümü Ermeni, bir bölümü ise Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni idi. Birincilerin Surp Kevork, ikincilerin Surp Toros/Ayios Theodoros kilisesi vardı. SN
■ Mamsa/Memse/Memsa HayDar
Bağsuyu köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Maxmunut [ Erm ]
1518b : Mamx.nud
Sünni Türk yerleşimi
Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 1925: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj altında kaldı. SN
Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 1925: Pazapun [ Erm "şahin yuvası" ]
Y17 📖: Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Müşted (Gözecik) adlı mezrası vardır. SN
■ 1894 Salnamesi:Ermeni: 121 (95%) Müslüman: 6 (5%)Toplam: 127 metonio
■ 1915'te Ermeni köyü iken, sonradan köye Sünni Türkler yerleşti.Alevi yoktur, köy halkı muhafazakardır. 62Ali
Aşağıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 📖: Türk Karavenk [ Erm karavank "taşmanastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
Büyükörence köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Örenceler
Alevi-Türk yerleşimi
Arpaderen köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Biradi
E1878 📖: Bradi / Pradi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Mezralar: Doruk (Maruşka/Morışga/Morşuga/Muruşka/Morışxan/Murışka) HayDar
Yukarıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Karavank yk. [ Erm karavank "taş manastır" ]
Kürt-Sünni (Milan) yerleşimi
■ Milan bir aşiret değil, Zilan gibi bir aşiretler konfederasyonudur. Akraba aşiretlerin oluşturduğu birer çatıdır. Mesela her yere Türkmen diye yazdığınız Kürd Karakeçi (Qeregêç) kabilesi, Berazi aşiretinin alt dalıdır. Berazi ise Zilan Aşiretler Konfederasyonunun bir koludur. Mar(d)astan
■ Köy halkı Milan aşiretindendir, aslen Urfa/Viranşehir'den gelmişlerdir. İnanç olarak Sünnidirler. Mar(d)astan, birader artık bir karar ver. Karakeçililer Şeyhbızın'ların alt kolu mu, yoksa Berazi'lerin alt kolu mu? Kürtleştireceğim diye diye ne diyeceğini şaşırdın. metonio
Dokuzdönüm mz - Çemişgezek - Tunceli
1835c 📖: Oğusar [ Erm "? dağı" ]
1518b : Oğuzlu?
Sünni Türk yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Millîli Büzürg Kürt cemaatine bağlı köy olarak gösterilir. Kaynaklarda görülen `Oğuzlu` adı yanlış okuma eseridir. SN
Doruk x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 1925: Morışga / Murışka
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ardurek'e bağlı mezra 1950'lere kadar Alevi Haciyan aşiretiyle meskündu. Şimdi harabedir. SN
Müştak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Müşdek [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Laluşağı x - Çemişgezek - Tunceli
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Haranlar x - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Bedretil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Erdige mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Erdige
1835c E1900~a E1900~: Ardıga / Ardegan [ Erm "çayırlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Anıl köyünün eski mahallesidir. Şuan kimse yaşamamaktadır. Mehmet Ali
Erbeşik x - Çemişgezek - Tunceli
1518b 1925h : Eşgüni Sefine [ Erm "Eşgüni iskele" ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
? mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: İsekrek
E1878 📖: Yerits Akrag [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ GÖZLÜÇAYIR Köyünün diğer isimleri "Yeritsakrag/İrisekrek/İsekrek" olarak bilinmektedir. Aynı veya ayrı yerleşim yeri olabilir. HayDar
? x - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Xaçtun [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
■ Khaçdun / Haçtun / Xaçtun HayDar
Anıl x - Çemişgezek - Tunceli
E1878 1925h 1925: Hazari [ Erm ]
1835c 📖: Hazarik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1912'de 350 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Yerortutyun kilisesi vardı. (VanV). 1993'te boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. Hazari'de yaşamış olan Ermenilerin 17. yy'dan itibaren ayrıntılı soyağacı yayınlanmıştır. SN
■ Mezralar: Ardige/Ardıga/Ardegan/Erdige (Gedikbaşı), Cisre/Cisse, Kızılevler. HayDar
Vişneli köy - Çemişgezek - Tunceli
E1878 📖: Prexi [ Erm ]
1835c 1925h 1925: Brexi / Beraxi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
? mv - Çemişgezek - Tunceli
E1878 1925h 1925: Mirnav
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Çemişgezek dışındaki dik kaya üzerinde bilinmeyen bir tarihe ait kaya yerleşimleri vardır. SN
■ Murnayi / Mırnahi / Mirnav / Mirnabi : Keban baraj gölü altında kaldı. 181 Ermeni nüfus; 1 okul ile 1 kilise varmış. (Alakuş ile Çemişgezek ilçesi arasında bulunuyormuş.) HayDar
Uzungöl köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Ağgi / Ağli
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün yerli halkı Sünni Türktür, Şavak Kürtleri daha sonradan yerleşmişlerdir. metonio
■ Kısmen Sünni Türk nufüsta vardır.Alevi Kürt/Sünni Türk karışık yerleşimdir. Mehmet Ali
Çalıbaşı x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Eşgüni Zimmiyan
E1878 📖: Aşkuni / Aşgıni [ Erm ]
1835c 📖: Gâvur Eşgüni
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Şeyosmanlı cemaatine bağlı Kürt yerleşimi; daha sonraki kaynaklarda Ermeni köyü. Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Çemişgezek ilçe - Çemişgezek - Tunceli
1282 📖: Çmişkezek
E1136 📖: Çımışkadzakk Չմշկածագք [ Erm "Çmşgik (öz.) vatanı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Urfalı Mateos Vekayinamesine göre Rum imp. Ioannes Tzimiskes (Erm. Çımşkik, 969-976) aslen buralı olduğu için kente `Çımışgik'in doğduğu yer` anlamına gelen isim verildi. Kentin önceki adının Hierapolis olduğuna dair yaygın bilginin kaynağı anlaşılamadı. ■ Aşıkpaşazade Tarihi ve Şerefname'ye göre 15. yy'da burada 'Kürdistan' beyliğini kurup uzun süre hem Safevilere hem Osmanlı'ya kafa tutan Melkişi hanedanından Pir Hasan Şeyh esasen eski Türk beylerinden Emir Saltuk soyundandı. Şeyhhasanlı Kürtleri 18. yy'a dek anılır. 1894 Mamuretülaziz Salnamesi'ne göre toplam nüfus, 1373 Ermeni ve 1784 Müslim idi. Halen nüfusun büyük bölümü Türkmen asıllı kabul edilen Sünnilerdir. Birkaç köyde Alevi Kürt/Zaza nüfus bulunur. SN
■ © 17.09.1754 Çemişgezek kazasında sakin Şeyh Hasanlı, Desimli, Keratlı ve Karaballı Kürdlerinin ... deyar heyran
■ Sünni Türkmen yerleşimi. Çemişgezek ,Tunceli'deki isyanlardan sonra o bölgeyi Türkleştirmek ve sünnileştirmek için Elazığ' dan ( Harput) alınıp Tunceli'ye bağlanmıştır. İlçe halkı kendini Elazığ Harputlu olarak görür. MHP'nin Tunceli'de ilçe başkanlığının bulunduğu tek ilçedir. Ahmet
Bölmebelen mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1518b 1925h : Nornik / Norenik [ Erm morenik? "böğürtlenli" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
? mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Hasudek
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Sünni Türk yerleşimi
Paşamezrası x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Paşamezrası
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 1925: Vaskovan
E1776 📖: Vasılgavan [ Erm "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969 📖: Vasakavan [ Erm "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Urfalı Matteos Vekayinamesine (1136) göre imp. Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes'in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
■ Mezralar: Bölmebelen (Nornik/Norik/Norenik/Noring/Noronig), Koyunardı (Ağlöz/Ağloz/Ağılözü), Mengöcek, Topluca (Hastek). HayDar
Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 1925: Komîr / Komer [ Erm "ağıllar" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Köyde Sünni Kürt ve Türkler beraber yaşamaktadır. Mehmet Ali
? mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Poğos [ Erm poğots "sokak" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Paşacık köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Oskîx
E1878 📖: Otsküğ [ Erm "yılanköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Koçuşağı) yerleşimi
■ 1902'de 50 hanede 46'sı Protestan olmak üzere 319 Ermeni nüfus, Surp Pırgiç kilisesi ve Surp Zoravar manastırı vardı. SN
Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Ekrek
E1878 📖: Akrag [ Erm "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 20. yy başında 40 ila 50 Ermeni ve daha fazla Alevi nüfusu ile Surp Hagop kilisesi vardı. Köyün Kürt lideri Diyab Ağa'nın 1915 olayları ve sonrasında Ermeni aileleri koruması ünlüdür. SN
■ Ferhatuşağı aşireti reisi Diyap Ağa gillerden Zazalar ve Sarı Saltuklulardan Türklerin birlikte yaşadığı bir Alevi köyüdür. 62Ali
■ Dersim mebuslarından ve Mustafa Kemal Atatürk'ü Ali Galip Suikastinden kurtaran Diyap Ağa'nın köyüdür. Buna rağmen 1938'de Diyap Ağa'nın eşi, kız kardeşi ve torunları katledilmekten kurtulamadı. Diyap Ağa'nın mezarı 1938'de askerler tarafından kırılarak tahrip edildi.1990'da tekrar onarılmıştır. Mehmet Ali
Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1518b : Devderic / Derderic [ Erm ]
K 📖: Devdırêj
Alevi-Kürt/Zaza (Şıkaki) yerleşimi
■ 1518 tarihli tahrirde Millîlü Küçük aşiretinin kışlağı olarak belirtilmiştir. Ancak köy adı Ermeniceden mirastır. Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Tsıntsor [ Erm tsün-tsor "kar dere" ]
1835c 1925h 1925: Sinsor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt/Zaza/Sünni Türk (Şıkaki) yerleşimi
Pey mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Pey Mezrası
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Toratlı köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Tekke / Dehke
E1878 📖: Dekye [ Tr tekye "tekke" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mamuretülaziz 1894 Salnamesine göre Deke'de 29 Ermeni ve 16 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
■ Sünni Türkler ile karışık bir yerleşimdir. 62Ali
Taşlık mz - Çemişgezek - Tunceli
E1878 📖: Brastik / Pirastik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Sarısaltık) yerleşimi
■ 1894 Elazığ Salnamesine göre on nüfuslu Ermeni mezrası idi. SN
Çizmeli mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Eğnik
E1901 📖: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Xadişar adıyla gösterilen yer olabilir. SN
Tekeli köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖: Axdük
E1901 📖: Hağtug [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Ferhatuşağı) yerleşimi
■ 1912'de 297 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Minas ve Yerits Mangants adına iki kilisesi vardı. (VanV). SN
Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1912hk 📖: Bayezid Ulukale
1835c 📖: Ulukale
Sünni Türk yerleşimi
■ 16. yy'da Çemişgezek Beyi olan Ferruhşat Bey'in türbesi evliya yatırı olarak ziyaret edilir. Köyün kısmen Ermeni olan nüfusu 1895 olaylarında yok edilmişti. SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 18 (4%) Müslüman: 427 (96%) Toplam: 445 metonio
Bozağaç köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Elgağin / Erkâğin
1522t 📖: İrgekağin [ Erm ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
■ Belki «ergangağin» `uzunpalamut` veya «arkagağin» `bir tür palamut`. Kemah'a bağlı aynı isimli bir köy vardır. SN
Yenibozağaç köy - Çemişgezek - Tunceli
Eski adı: -
■ Boşaltılıp tahrip edilen Bozağaç köyü yerine kurulan yeni yerleşimdir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.