Çeşme'de 14 yerleşim bulundu.
sırala 
  Boğaz ada - Çeşme - İzmir
Y: Panagía [ Yun "Meryem Ana" ]
  Çiftlikköy mah - Çeşme - İzmir
1909ht: Y. Nahiye
1890hk: KatoPanayia [ Yun "Aşağı Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çeşme ilçe - Çeşme - İzmir
Y1922tb: Kríni Kρήνη [ Yun "çeşme" ]
1660eç: Çeşme
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Evliya Çelebi'de görülen Hoşabad adına, Çeşme kalesinin yazıtındaki şairane bir ifade dışındaki kaynaklarda rastlanmaz. Yunanca Krini `çeşme` adı Türkçeden çeviri olabilir. SN
  Dalyanköy mah - Çeşme - İzmir
1909ht: Kosta
1890hk: AyiaParaskeví [ Yun "Azize Paraskevi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ayayorgi mv - Çeşme - İzmir
1890hk: AyiosGeorgios [ Yun "Aziz Yorgos" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ovacık mah - Çeşme - İzmir
1890hk: Ovacık
  Ilıca mah - Çeşme - İzmir
1890hk: Ilıca
  Alaçatı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1928k: Alaçatı
1890hk: Alátsata
1525p: Alacat [ Tr alaca at?? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yaygın görüşün aksine Piri Reis'in Kitabı Bahriye'sinde 'Alaca at' değil Alacat adı geçer. Adın kökenine ilişkin teoriler mesnetsizdir. 1904'te tümü Rum olmak üzere 15.000 civarında nüfusu vardı. SN
  Alaçatı-Marina mv - Çeşme - İzmir
1890hk: Agrília [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Agrilia (Αγριλιά) Yunancada yabani zeytin demektir. Bölgede pek cok yabani zeytin ağacı hala bulunmaktadir. Utku Oziz
  Mustafaçelebi ada - Çeşme - İzmir
Y: Onos [ Yun "eşek" ]
  Karaköy mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1890hk: Karaköy
■ Büyük ölçüde terk edilmiş harabedir. SN
  Ildırı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1909ht: İldiri
1890hk, 1915hb: Lithrí
Y-450 Y535: Erythraí [ Yun erythrai "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik İyonya'nın 12 şehir devletinden biri olan Erythrai'nin tiyatro aktörü yetiştiren okulu ünlüydü. Lithri > Ildiri > Ildırı adı Antik Yunanca isimden türemiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km