Çatalca'da 46 yerleşim bulundu.
sırala 
  Binkılıç mah - Çatalca - İstanbul
1909hb: Istranca [ ]
B1900~: Stranca Странджа [ Bul страна "ülke, diyar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Istranca dağlarına adını veren dere ve kasabanın adı 9. yy'dan itibaren anılır. Bulgarca isim muhtemelen `küçük diyar` anlamındadır. SN
■ 1960'da bugunkü ismi verildi. Manav
  Aydınlar mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Alaton [ Yun alatôn "tuzla" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Gümüşpınar mah - Çatalca - İstanbul
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1886'da bugün Trgovištenin Opaka ve civâr köylerinden muhâcirler yerleşti. Manav
  Yalıköy mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928k: Podima
Y1905: Askós | Pódima [ Yun pódêma "ayak basma yeri, ayaklık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 850 Rum nüfus ve Zoodoxos Pigi kilisesi vardı. ■ 31.12.1955'ten itibaren Yalıköy adı verildi. SN
  Karamandere mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928k: Karamandere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İhsaniye mah - Çatalca - İstanbul
1890hk, 1928k: Ermeniköyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Langada Lambur köyünden getirilen mübâdil muhâcirler iskân edildi. Manav
  Kabakça mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Kabakça
1890hk: Kabaağaç
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Karacaköy mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1900ht: Karacaköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rum nüfusun Selânikteki Dorkada köyüne yerleştiği bildirildi. Mübâdil Pomak yerleşimi. Dramanın Osanica (Sidironero) köylüleri buradadır. Manav
  Belgrat mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1900ht: Belgrad
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Elbasan mah - Çatalca - İstanbul
Y1873b, 1909hb: Elbasan/Albasan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi (Patriyot) yerleşimi
■ Selanik muhaciri Rumca konuşan `Patriyot` halkı iskan edilmiştir. SN
■ Rumca konuşulur. Manav
  Akalan mah - Çatalca - İstanbul
1890hk: Akalan
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Gökçeali mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Gökçeali
■ 20. yy başında Rum/Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Çakıl mah - Çatalca - İstanbul
Y1922tb: Petroxóri [ Yun "taşköy" ]
1890hk: Çakıl
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çatalca ilçe - Çatalca - İstanbul
1660eç: Çatalca
Y787: Métrai [ Yun ]
  Çamlıköy mv - Çatalca - İstanbul
1909hb: Kastro [ Yun "kale" ]
  Oklalı mah - Çatalca - İstanbul
1890hk: Oklalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Örencik mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Tarfa [ Tr Tahirfakı? "Tahir hoca" ]
1909hb: Tafla
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Dağyenice mah - Çatalca - İstanbul
1905ht: Dağyenice
■ 15. asirda Sivas'a bagli Bedirli nahiyesinden 17 hanenin Fatma Hanim Ciftligine iskan edildigi söylenir. 93 harbi sonrasi Bulgaristan muhacirleri de köye iskan edildi. Manav
  Çanakça mah - Çatalca - İstanbul
1890hk: Çanakçı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Muratbey mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Muratbey
1890hk: Papazburgaz
■ 20. yy başında kısmen Pomak yerleşimi.
  Kestanelik mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Kestanelik
Y1900~tb: Kastaniés [ Yun "kestane" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Örcünlü, Subaşı, Çanakçı, Halkalı köylerinden gelen Rumlar tarafından 17. yy ortalarında kurulduğu anlatılır. SN
  Celep mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb: Celep
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Mübâdil Pomak yerleşimi. Dramanın Osanica (Sidironero) köylüleri buradadır. Manav
  İzzettin mah - Çatalca - İstanbul
1909hb: İzzeddin
1890hk: Ezetin
■ Kırım Tatarı yerleşimi metonio
■ 1783 itibâriyle buraya bir kısım Kırımlı Tatar iskân edilmiştir. Manav
  Yazlık mah - Çatalca - İstanbul
1900ht: Lazar/Lazari
Y1900~tb: Lazaroxôri [ Yun "Lazaros (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bahşayiş mah - Çatalca - İstanbul
1890hk: Bahşayiş [ Tr "ihsan" ]
  Nakkaş mah - Çatalca - İstanbul
1660eç: Nakkaş [ Tr "ressam?" ]
Y1301tb: Enneakósia [ Yun "dokuzyüz" ]
■ Geç Bizans döneminde sıkça anılan Enneakosia adının kaynağı açık değildir. Türkçe isim şüphesiz bundan uyarlanmıştır. SN
  Kızılcaali mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Kızılcaali
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Gacalköyü adıyla da adlandırılır. Gacallar Rumeli'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan müslüman bir halktır. Kökenleri tartışma konusudur. SN
  Hastane mah - Çatalca (Boyalık bucağı) - İstanbul
1928k: Hadımköy [ Tr "hizmetkâr köyü" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Hadımköy olan adı 2014 dolayında `Hastane` olarak düzeltildi. SN
  Hoşdere mah - Çatalca (Boyalık bucağı) - İstanbul
1954rg: Bojdar
1928k: Bacdar [ Tr bacdar "gümrükçü" ]
  Sazlıbosna mah - Çatalca (Boyalık bucağı) - Istanbulİstanbul
1890hk: Sazlıbosna
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km