Çatalca'da 38 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hallaçlı mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Hallaçlı
  Binkılıç mah - Çatalca - İstanbul
1909hb 📖 Istranca [ ]
B1912 📖 Stranca Странджа [ Bul < страна "ülke, diyar" ]
Y900~ 📖 Sergentzion / Sergentzê
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Istranca dağlarına adını veren dere ve kasabanın adı 9. yy'dan itibaren anılır. Bulgarca isim muhtemelen `küçük diyar` anlamındadır. SN
■ [ Bul Strandža ] 1960'da bugunkü ismi verildi. Manav
  Aydınlar mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Alaton [ Yun alatôn "tuzla" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Çilingoz mv - Çatalca - İstanbul
1901h 📖 Çalingos Çiftliği
  Yaylacık mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Yaylacıkkürtler
  Gümüşpınar mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Gümüşpınar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 1886'da bugün Bulgaristan Tărgovište'ye bagli Opaka ilçesi ve civar köylerinden toplanan muhacirler yerlesti. Manav
  Yalıköy mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
Y1905 📖 Askós | Pódima
1901h 📖 Podima [ Yun pódêma "ayak basma yeri, ayaklık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 850 Rum nüfus ve Zoodoxos Pigi kilisesi vardı. ■ 31.12.1955'ten itibaren Yalıköy adı verildi. SN
  Karamandere mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928 📖 Karamandere
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  İhsaniye mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Ermeniköyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Langada Lambur köyünden getirilen mübâdil muhâcirler iskân edildi. Manav
  Kabakça mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Kabakça
1890hk 📖 Kabaağaç
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Karacaköy mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1901h 📖 Karacaköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum nüfusun Selânikteki Dorkada köyüne yerleştiği bildirildi. Manav
  Belgrat mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1901h 📖 Belgrad
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  İnceğiz mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 İnceğiz
  Çiftlik mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 Çiftlik
  Elbasan mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Elbasan / Albasan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni (Patriyot) yerleşimi
■ Selanik muhaciri Rumca konuşan `Patriyot` halkı iskan edilmiştir. SN
  Ovayenice mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Yenice
  Akalan mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Akalan
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Kalfaköy mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Kalfaköy
  Gökçeali mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Gökçeali
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Başak mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928 📖 Sivas
  Çakıl mah - Çatalca - İstanbul
Y1922 📖 Petroxóri [ Yun "taşköy" ]
1890hk 📖 Çakıl
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Ormanlı mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928 📖 Ormanlı
  Subaşı mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Subaşı
  Çatalca ilçe - Çatalca - İstanbul
1484 📖 Çatalca
Y787 📖 Métrai [ Yun ]
  Hisarbeyli mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 Hisarbeyli
  Oklalı mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Oklalı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Örencik mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Tarfa [ Tr Tahirfakı? "Tahir hoca" ]
1909hb 📖 Tafla
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Dağyenice mah - Çatalca - İstanbul
1905 1905Dağyenice
■ 20. yy başında kısmen Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 15. asirda Sivas'a bağlı Bedirli nahiyesinden 17 hanenin Fatma Hanim Ciftligine iskan edildigi söylenir. 93 harbi sonrasi Bulgaristan muhacirleri de köye iskan edildi. Manav
  Çanakça mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Çanakçı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Muratbey mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Muratbey
1890hk 📖 Papazburgaz
■ 20. yy başında kısmen Pomak yerleşimi.
  Kestanelik mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Kestanelik
Y1900~a 📖 Kastaniés [ Yun "kestane" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Örcünlü, Subaşı, Çanakçı, Halkalı köylerinden gelen Rumlar tarafından 17. yy ortalarında kurulduğu anlatılır. SN
  Celep mah - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 Celep
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdil Pomak yerleşimi. Dramanın Osanica (Sidironero) köylüleri buradadır. Manav
  İzzettin mah - Çatalca - İstanbul
1909hb 📖 İzzeddin
1890hk 📖 Ezetin
  Yazlık mah - Çatalca - İstanbul
1901h 📖 Lazar / Lazari
Y1900~a 📖 Lazaroxôri [ Yun "Lazaros (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Örcünlü mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Örcünlü
1890hk 📖 Urcunu
  Bahşayiş mah - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 Bahşayiş [ Tr "ihsan" ]
  Nakkaş mah - Çatalca - İstanbul
1665 📖 Nakkaş [ Tr "ressam?" ]
Y1300~a 📖 Enneakósia [ Yun "dokuzyüz" ]
■ Geç Bizans döneminde sıkça anılan Enneakosia adının kaynağı açık değildir. Türkçe isim şüphesiz bundan uyarlanmıştır. SN
  Kızılcaali mah - Çatalca - İstanbul
1928 📖 Kızılcaali
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Gacalköyü adıyla da adlandırılır. Gacallar Rumeli'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan müslüman bir halktır. Kökenleri tartışma konusudur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km