haritada ara :   km  
Çatalca'da 39 yerleşim bulundu.
sırala 
Hallaçlı mahalle - Çatalca - İstanbul
1928 📖 : Hallaçlı
■ Koord: 41° 19' 17'' D, 28° 6' 5'' K
Binkılıç mahalle - Çatalca - İstanbul
B1912 📖 : Stranca [ Bulgarca < strana "ülke, diyar" ]
1909hb 📖 : Istranca [ ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Istranca dağlarına adını veren dere ve kasabanın adı 9. yy’dan itibaren anılır. Bulgarca isim muhtemelen `küçük diyar` anlamındadır. SN
■ Halkı Ptolemaida yakınındaki Emporio köyünde iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 41° 24' 43'' D, 28° 11' 12'' K
Aydınlar mahalle - Çatalca - İstanbul
1928 📖 : Alaton
1910öh 📖 : Latom [ Yunanca "taş ocağı" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 22' 28'' D, 28° 12' 25'' K
Çilingoz mevki - Çatalca - İstanbul
1901h 📖 : Çalingos Çiftliği
■ Koord: 41° 31' 28'' D, 28° 13' 3'' K
Yaylacık mahalle - Çatalca - İstanbul
1928 📖 : Yaylacıkkürtler
1910öh 📖 : Domuzdamları?
■ Avusturya Askeri Haritasında Domuzdamları mevkii bu yerde gösterilir. Daha sonra Danamandıra’ya mı taşındı? SN
■ Koord: 41° 21' 25'' D, 28° 13' 10'' K
Gümüşpınar mahalle - Çatalca - İstanbul
1928 📖 : Gümüşpınar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1886'da bugün Bulgaristan Tărgovište'ye bagli Opaka ilçesi ve civar köylerinden toplanan muhacirler yerlesti. Manav
■ Koord: 41° 18' 49'' D, 28° 17' 6'' K
Yalıköy mahalle - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
Y1905 📖 : Askós | Pódima
1901h 📖 : Podima [ Yunanca pódêma "ayak basma yeri, ayaklık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 850 Rum nüfus ve Zoodoxos Pigi kilisesi vardı. ■ 31.12.1955’ten itibaren Yalıköy adı verildi. SN
■ Koord: 41° 28' 54'' D, 28° 17' 39'' K
Karamandere mahalle - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1910öh 📖 : Karamandere
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 22' 35'' D, 28° 18' 28'' K
Pınarca mahalle - Çatalca - İstanbul
1910öh 📖 : Kürdköy
■ Koord: 41° 16' 13'' D, 28° 19' 6'' K
İhsaniye mahalle - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 : Ermeniköyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Langada Lambur köyünden getirilen mübâdil muhâcirler iskân edildi. Manav
■ Koord: 41° 15' 19'' D, 28° 21' 33'' K
Kabakça mahalle - Çatalca - İstanbul
1910öh 📖 : Kabakçı
Bulgaristan göçmeni (Gacal) yerleşimi
■ Osmanlı kaynaklarında Kabakçı karyesi yani köyü adıyla geçmektedir. Köy arazisi esasen Sultan Beyazıt Han-ı Veli Caminin vakıfına ait iken 1505 yıllarında Ankara ve Kastamonu vilayetlerinden getirilmiş olan Tahtacı Türkmenlerine mensup Kabakçı oymağı bölgeye iskan edilmiştir. Rumeli'ye iskan edilen Türkmenlerin bir kısmı Gacal olarak adlandırılmıştır. M. Hakan
■ Koord: 41° 13' 43'' D, 28° 22' 12'' K
Karacaköy mahalle - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1901h 📖 : Karacaköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum nüfusun Selânikteki Dorkada köyüne yerleştiği bildirildi. Manav
■ Koord: 41° 24' 11'' D, 28° 22' 57'' K
Belgrat mahalle - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1901h 📖 : Belgrad
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 22' 44'' D, 28° 23' 3'' K
İnceğiz mahalle - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 : İnceğiz
■ Koord: 41° 11' 11'' D, 28° 24' 13'' K
Çiftlik mahalle - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 : Çiftlik
■ Koord: 41° 20' 26'' D, 28° 24' 33'' K
Elbasan mahalle - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 : Elbasan / Albasan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Patriyot) yerleşimi
■ Selanik muhaciri Rumca konuşan `Patriyot` halkı iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 41° 8' 20'' D, 28° 24' 53'' K
Ovayenice mahalle - Çatalca - İstanbul
1890hk 1910öh 📖 📖 : Yenice Hıristiyan
■ Koord: 41° 6' 1'' D, 28° 25' 10'' K
Akalan mahalle - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 : Akalan
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Serez Ihlamur köyünden getirilen mübâdil göçmenlerin bir kısmı buraya diğer kısmı da Çiftlik ve İhsaniye'ye iskân edilmiştir. Rum kilisesi câmii mektep ise ilkokul olarak kullanıldı. Manav
■ Koord: 41° 15' 24'' D, 28° 25' 11'' K
Kalfaköy mahalle - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 : Kalfaköy
■ Koord: 41° 17' 22'' D, 28° 26' 13'' K
Gökçeali mahalle - Çatalca - İstanbul
1910öh 📖 : Gökçeli Çif.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 12' 3'' D, 28° 26' 35'' K
Başak mahalle - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1910öh 📖 : Sofas/Sivas
■ Koord: 41° 19' 57'' D, 28° 26' 40'' K
Çakıl mahalle - Çatalca - İstanbul
Y1922 📖 : Petroxóri [ Yunanca "taşköy" ]
1890hk 📖 : Çakıl
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 7' 28'' D, 28° 26' 53'' K
Ormanlı mahalle - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1910öh 📖 : Ormanlı
■ Koord: 41° 23' 34'' D, 28° 27' 9'' K
Subaşı mahalle - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 : Subaşı
■ Koord: 41° 13' 37'' D, 28° 27' 21'' K
Çatalca ilçe - Çatalca - İstanbul
1484 📖 : Çatalca
Y787 📖 : Métrai [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Mübâdelen evvel halkın yarısı Rum Ortodoks yarısı yerli Müslüman idi. Çarşı içinde Hristiyanlar otururdu eski isim Metris kullanımdaydı. Mübâdele evvelinde bir kalem hareketiyle İstanbul'dan çıkarılıp ayrı bir vilâyet olarak gösterilp Rum halkının Helenistan'a mübâdil edilmesine sebep olunduktan sonra İstanbul kazâsı olarak devam ettirilmiştir. Selânik Gefyra köyünde iskân edildi Rum Ortodokslar. Manav
■ Koord: 41° 8' 34'' D, 28° 27' 44'' K
Hisarbeyli mahalle - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 : Hisarbeyli
■ Koord: 41° 22' 6'' D, 28° 28' 23'' K
Oklalı mahalle - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 : Oklalı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 13' 27'' D, 28° 28' 32'' K
Örencik mahalle - Çatalca - İstanbul
1910öh 📖 : Tarfa [ Türkçe Tahirfakı? "Tahir hoca" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 19' 46'' D, 28° 28' 56'' K
Dağyenice mahalle - Çatalca - İstanbul
1905 1905: Dağyenice
■ 20. yy başında kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 15. asirda Sivas'a bağlı Bedirli nahiyesinden 17 hanenin Fatma Hanim Ciftligine iskan edildigi söylenir. 93 harbi sonrasi Bulgaristan muhacirleri de köye iskan edildi. Manav
■ Koord: 41° 16' 24'' D, 28° 28' 59'' K
Çanakça mahalle - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 : Çanakçı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 14' 36'' D, 28° 29' 19'' K
Muratbey mahalle - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 : Papazburgaz
■ 20. yy başında kısmen Pomak yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Pomak+) yerleşimi
■ 1913’te adı değiştirilen yerlerdendir. SN
■ Koord: 41° 5' 43'' D, 28° 29' 35'' K
Kestanelik mahalle - Çatalca - İstanbul
1928 📖 : Kestanelik
Y1900~a 📖 : Kastaniés [ Yunanca "kestane" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Örcünlü, Subaşı, Çanakçı, Halkalı köylerinden gelen Rumlar tarafından 17. yy ortalarında kurulduğu anlatılır. SN
■ Koord: 41° 14' 5'' D, 28° 29' 40'' K
Celep mahalle - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 : Celep
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Mübâdil Pomak yerleşimi. Dramanın Osanica (Sidironero) köylüleri buradadır. Manav
■ Koord: 41° 21' 54'' D, 28° 30' 2'' K
İzzettin mahalle - Çatalca - İstanbul
1909hb 📖 : İzzeddin
1890hk 📖 : Ezetin
■ Koord: 41° 10' 38'' D, 28° 30' 13'' K
Yazlık mahalle - Çatalca - İstanbul
1901h 📖 : Lazar/Lazari
Y1900~a 📖 : Lazaroxôri [ Yunanca "Lazaros (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 17' 39'' D, 28° 31' 4'' K
Örcünlü mahalle - Çatalca - İstanbul
1910öh 📖 : Ürcünlü/Örcünlü
■ Koord: 41° 13' 28'' D, 28° 31' 23'' K
Bahşayiş mahalle - Çatalca - İstanbul
1890hk 📖 : Bahşayiş [ Türkçe "ihsan" ]
■ Koord: 41° 6' 39'' D, 28° 32' 31'' K
Nakkaş mahalle - Çatalca - İstanbul
1665 📖 : Nakkaş [ Türkçe "ressam?" ]
Y1300~a 📖 : Enneakósia [ Yunanca "dokuzyüz" ]
■ Geç Bizans döneminde sıkça anılan Enneakosia adının kaynağı açık değildir. Türkçe isim şüphesiz bundan uyarlanmıştır. SN
■ Koord: 41° 11' 18'' D, 28° 33' 21'' K
Kızılcaali mahalle - Çatalca - İstanbul
1910öh 📖 : Kızılcali
■ Gacalköyü adıyla da adlandırılır. Gacallar Rumeli’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan müslüman bir halktır. Kökenleri tartışma konusudur. SN
■ Köy 18. yüzyılın başlarında Kayseri, Kırşehir ve Karaman'dan getirtilen 70 hane Türkmen'in iskan edilmesi ile kurulmuştur. Günümüzde köy de yaşayanlarda onların torunlarıdır. M. Hakan
■ Koord: 41° 14' 11'' D, 28° 33' 34'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.