Çankaya'da 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dodurga mah - Çankaya - Ankara
1915h 📖 Dodurga [ Tr "aş." ]
■ Balgat yakınında Bilkent kampusu yerinde olan eski Dodurga köyü istimlak edilerek aynı adla yeni yerleşim kurulmuştur. SN
  Alacaatlı mah - Çankaya - Ankara
1915h 📖 Alacaatlı [ Tr "öz." ]
  Çayyolu mah - Çankaya - Ankara
1928 📖 Kutuğun
  Beytepe mah - Çankaya - Ankara
1946 📖 Lodomu
1530t 📖 Lodomi / Lodevmi [ Yun ]
  Yalıncak x - Çankaya - Ankara
1928 📖 Yalıncak
■ 1960 yılında Yalıncak ve Taşpınar köyleri Orta Doğu Teknik Üniversitesinin kurulması nedeniyle istimlâk edilmiştir. Köyün belirgin özelliklerinden biri Frig döneminden kalma bir yerleşim yeri olduğu ve bolca heykelcik, çanak, bilezik, heykel çıkarılmıştır. Helenistik ve Roma dönemine ait cam takılar bulunmuştur. Yalıncak, Geç Frig Çağından (MÖ. 6. yüzyıl) itibaren sürekli yerleşim görmüştür. Köyün mezarlığı hala belirgin bir şekilde görülmektedir. EE
  Balgat mah - Çankaya - Ankara
1928 📖 Balkad
  Eymir göl - Çankaya - Ankara
1915h 📖 Emir Gölü
1845 📖 Eymir (köy)
■ Göl adı, güney kıyısında bulunan ve bir su taşkını sonrasında terk edilen Eymir köyünden gelir. SN
  Çankaya ilçe - Çankaya - Ankara
1920 📖 Papazbağı
■ Ankara'nın güneyinde mesire olarak kullanılan tepenin adıydı. Eski yazıda çanğ/çang şeklinde yazılan 'çan' sözcüğünden dolayı bazı kaynaklarda 'Çengi Kaya' şeklinde okunmuşsa da bu yanlıştır. Kilise çanı kastedilmiş olmalıdır. Eski cumhurbaşkanlığı konutu olan Çankaya Köşkü Ankaralı tiftik tüccarı Kasapyan ailesinin mülkü iken 1915'ten sonra zaptedilmişti. SN
  Yeşilkent mah - Çankaya - Ankara
1928 📖 Mühye
1530t 📖 Muhyi [ Tr "hayat veren" ]
  Karataş mah - Çankaya - Ankara
1915h 📖 Karataş
  İmrahor mah - Çankaya - Ankara
1915h 📖 İmrahor aş. + yk. [ Tr imraxor "bir idari unvan, ahır beyi" ]
  Yakupabdal mah - Çankaya - Ankara
1915h 📖 Yakupabdal
  Tohumlar mah - Çankaya (Karaali bucağı) - Ankara
1898z 📖 Tohumlar
■ © 10.03.1898 Ankara'nın Bala kazasına tabi Tohumlar karyesinin Haymana'dan fekk-i irtibatı... deyar heyran
  Karakusunlar mah - Çankaya - Ankara
1928 📖 Karakusun
  Karahasanlı mah - Çankaya (Karaali bucağı) - Ankara
1918z 📖 Karahasanlı
■ © 02.01.1918 Haymana'ya merbut Karahasanlı karyesinin Bala kazasına rabt ve ilhakına dair tezkire. (Ankara ) deyar heyran
  Kömürcü mah - Çankaya - Ankara
1928 📖 Kömürcü
■ © 09.01.1961 Ankara'nın Kömürcü köyünün Bala ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Çavuşlu mah - Çankaya (Karaali bucağı) - Ankara
1915h 📖 Çavuşlu
  Evciler mah - Çankaya (Karaali bucağı) - Ankara
1915h 📖 Evciler
  Yaylaköy mah - Çankaya (Karaali bucağı) - Ankara
1915h 📖 -


Grafik harita göster     haritada ara : km