haritada ara :   km  
Çankırı'da 11 ilçe bulundu.
sırala 
Çerkeş ilçe - Çerkeş - Çankırı
1521t 📖 Çerkeş
Y111 📖 Antinoúpolis [ Yun "Antinous kenti" ]
■ Anadolu'da en az beş yerde görülen Çerkeş adına ilişkin güvenilir bilgi bulunamadı. Belki «çarx-keş» `çark-çeken` veya halka şeklinde herhangi bir şeyi çeken anlamında bir meslek adı olabilir. Her halükârda `Çerkes` değildir. Roma devrinde imp. Hadrianus'un (117-135) dostu ve sevgilisi olup aslen buralı olan Antinous'un genç yaşta intiharı üzerine onun adı verilmiştir. SN
Atkaracalar ilçe - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Atkaracalar
Orta ilçe - Orta - Çankırı
1896s 📖 Orta
1831 1876a 📖 📖 Karıpazarı
Bayramören ilçe - Bayramören - Çankırı
1797 📖 Bayramviran
Kurşunlu ilçe - Kurşunlu - Çankırı
Y400 📖 Anadynata
1530t 📖 Kurşunlu (idari bölge)
1800~ 📖 Karacaviran (kasaba)
■ © 12.11.1764 Çankırı sancağında Kurşunlu kazasına tabi Kürtler karyesinin yaylağına vaki müdahalenin men'i. deyar heyran
Şabanözü ilçe - Şabanözü - Çankırı
1762z 📖 Şabanözü
1900~ 📖 Koru (idari bölge)
■ İncekiriş mahalinde katledilen, kardeş ve pederleri Musa, Yusuf, İbrahim'in katilleri arasında Şabanözü kazasında Elhanlı Aşireti cemaatinden Sarı Mehmed'in de dahil bulunduğuna dair Cihanikli Aşireti'nden Veli ve Yusuf'un ... (Hicri 1176) deyar heyran
Eldivan ilçe - Eldivan - Çankırı
1928 📖 Dümeli
1900~ 📖 Eldivan (dağ) [ Tr il divanı "aşiretlerin toplantı yeri" ]
■ 13. yy'dan beri kayıtlarda var olan Dumlu/Dümeli köyü 1930'da belediye, Nisan 1960'ta Eldivan adıyla ilçe oldu. Eldivan esasen ilçeye hakim olan dağın adıdır. SN
Korgun ilçe - Korgun - Çankırı
1896s 📖 Korgun
Ilgaz ilçe - Ilgaz - Çankırı
1831 📖 Koçhisar / Koçhisarı Balâ [ Tr "yukarı Koçhisar" ]
■ Cumhuriyet döneminde kurulan ilçeye Ilgaz dağının adı verildi. Koçhisar ilçe merkezi olan kasabanın adıdır. SN
Yapraklı ilçe - Yapraklı - Çankırı
1530t 1876a 📖 📖 Tuxt [ Erm "yaprak" ]
■ 19. ve 20. asırda şehrin aşağı mahallesinde takriben 20 hâne Rum otururdu. Kilise ile mektepleri de vardı. Kalaycı, çerçi, kılıçcı, terzi, bezzaz, dülger, boyacı mesleklerden geçimlerini sağlıyorlardı. Manav
Kızılırmak ilçe - Kızılırmak - Çankırı
1928 📖 Hüseyinli
1928 📖 İnallıballı (idari bölge) [ Tr inallı "aş." ]
■ Daha önce Ankara Kalecik'e bağlı İnallıballı nahiyesi merkezi iken 1960'ta Kızılırmak nahiyesi adıyla Çankırı'ya bağlandı. SN
■ Halk arasında Hüseyinli olarak anılır. AYDEMİR


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.