Çankırı'da 406 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Yeşilöz köy - Çerkeş - Çankırı
Eski adı: -
  Göynükçukuru köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Göynükçukuru
  Kuzdere köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Dereköy
  Çördük köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Çördük
  Yeniköy köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Yeniköy
  Kürüz mah - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Güris / Kürüs
  Belkavak köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Belkavak
  Yumaklı köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Yumaklı
  Örenli köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Örenli
  Saraycık köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Saraycık
  Yoncalı köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Yoncalı
  Bayındır köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
  Dikenli köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Dikenli
  Halkaoğlu köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Halkaoğlu [ Tr "aş." ]
  Beymelik köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Beymelik
  Akhasan köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Ağasan
1896s 📖 Akhasan
■ Daha önce mahalle iken 6.12.1941'de Akhasan adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Taşhanlar köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Taşhanlar
  Kadıköy köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kadıköy
  Yıprak köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Yıprak
  Ağaca köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Ağaköy
■ Kısmen baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Karga köy - Çerkeş - Çankırı
Eski adı: -
  Kısaç köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kısaç
  Akbaş köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Akbaş
  Meydan köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Meydan
  Kiremitçi köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Çömlekçiler
  Bedil köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Bedil [ Tr Bedil/Beğdili "aş." ]
  Dağçukurören köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Dağ Çukurviran
  Aydınlar köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kızıllar
  Gökçeler köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Gökçeler
  Turbaşı köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Turbaşı
  Elpirek mah - Çerkeş - Çankırı
1943ha 📖 Elpirek
  Kuzören köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Kuzviran
  Yakuplar köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Yakuplar
  Göynük mah Çerkeş - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Göynükviran [ Tr "yanık harabe" ]
  Ören köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Örencik
  Çerkeş ilçe - Çerkeş - Çankırı
1521t 📖 Çerkeş
Y111 📖 Antinoúpolis [ Yun "Antinous kenti" ]
■ Anadolu'da en az beş yerde görülen Çerkeş adına ilişkin güvenilir bilgi bulunamadı. Belki «çarx-keş» `çark-çeken` veya halka şeklinde herhangi bir şeyi çeken anlamında bir meslek adı olabilir. Her halükârda `Çerkes` değildir. Roma devrinde imparator Hadrianus'un (117-135) dostu ve sevgilisi olup aslen buralı olan Antinous'un genç yaşta intiharı üzerine onun adı verilmiştir. SN
  ŞeyhDoğan köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Şeyxdoğan
  Çaylı köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Çaylı
  Bozoğlu köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Bozoğlu
  Karaşar köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Karaşar
Alevi yerleşimi
  Gelik köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Gellik
  Ahırköy köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Ahırköy
  Kabak köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kabak
  Uluköy köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Uluköy
  Aliözü köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Aliözü
  Kayıören köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖 Kayıviran
1896s 📖 K. Kayı [ Tr "aş." ]
  Elden köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Elden
  Çalcıören köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Çalcıviran
  TutmaçBayındır köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖 Tutmaç Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
  Kadıözü köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kadıözü
  Hacılar köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Hacılar
  Yalaközü köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Yalaközü
  DereBayındır köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Dere Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
  OrtaBayındır köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖 Orta Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
  Fındıcak köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Fındıcak [ Tr "küçük han" ]
■ Köyün halk arasında söylenen ismi "Pincak" olup Cumhuriyet döneminde Fındıcak olarak değiştirilmiştir. Muhitin fındıklık alanla ilgisi bulunmamaktadır. yunushan82
  Karamustafa köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Karamustafa
  Dodurga bld - Orta - Çankırı
1928 📖 Dodurga [ Tr "aş." ]
  Buğurören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Buğurviran [ Tr buğur "deve" ]
■ Buğur adı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle iştigal eden ve Urbân-ı Buğurciyan adıyla bilinen Arap veya (kimi ifadelere göre) Halepli Türkmen kökenli cemaatten dolayı verilmiş olmalıdır. SN
  Avşar köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
  Dodurga köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Dodurga [ Tr "aş." ]
  Saçak bld - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Saçak
  Yalakçukurören köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Yalakçukuru
  Susuz köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Susuz
  Kısaç köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Kısaç
  Karacahöyük köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Karacahöyük
  Çakmak köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Çakmak
  Yuva köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Yuva
  Kızılibrik köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Kızılibrik
  Hasanhacı köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Hasanhacı
  Büğdüz köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Büğdüz [ Tr "aş." ]
  Demirli köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Demirli
  Gökçeören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Gökçeviran
  Salur köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Salur [ Tr "aş." ]
  Özlü bld - Orta - Çankırı
1896s 📖 Buhya
  Çakırbağ köy - Bayramören (Atkaracalar bucağı) - Çankırı
1946 📖 İstiye Hacıköy [ Yun *Sitiá? ]
■ İstiye adını taşıyan üç köyün en büyüğüdür. Girit adasındaki ünlü Sitia kenti de Osmanlı kayıtlarında İstiye adıyla anılır. SN
  Höyük köy - Atkaracalar - Çankırı
1928 📖 Üyük
  Kükürt köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Kükürt
  Oluklu köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 İstiye Kumköy
  Topçu köy - Bayramören - Çankırı
1946 📖 İstiye Topçu
  Atkaracalar ilçe - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Atkaracalar
  Kayılar köy - Orta - Çankırı
1928 📖 B. + K. Kayı
  İncekaya köy - Bayramören - Çankırı
1928 📖 Kızara
  Yaylakent bld - Orta - Çankırı
1919hb 📖 Baştaxt
1817y 📖 Basdak
  Kalfat bld - Orta - Çankırı
1743z 📖 Kalfat / Xalfat [ Tr "halife, kalfa" ]
■ © 19.01.1743 Kangırı'da Hatuniye Vakfı karyelerinden Kalfat karyesinin eskiden beri tahsis olunan yaylaklarını, Türkmen aşireti gelip geçerken mahv ve harap ettiklerinden... deyar heyran
  Eyüpözü köy - Atkaracalar - Çankırı
1803z 📖 Eyübözü
  Orta ilçe - Orta - Çankırı
1896s 📖 Orta
1831 1876a 📖 📖 Karıpazarı
  Yazıören köy - Bayramören (Atkaracalar bucağı) - Çankırı
1928 📖 Yazıviran
  Ilıpınar köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Ilıpınar
  Kavak köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 Kavak
  Yakalı köy - Atkaracalar - Çankırı
1928 📖 Yakalı
  Elmalı bld - Orta - Çankırı
1896s 📖 Elmalı
  Çardaklı bld - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Çardaklı
  Budakpınar köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Çama [ y? ]
  Bozkuş köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Bozkuş
  Göynükören köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 Göynükviran
  Kırsakal köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Kırsakal
  Sakarcaören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Sakarca
  Çayırcık köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 Çayırcık
  Yurtpınar köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 Şeyhler


Grafik harita göster     haritada ara : km