Çankırı'da 406 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Yeşilöz köy - Çerkeş - Çankırı
Eski adı: -
  Göynükçukuru köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Göynükçukuru
  Kuzdere köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Dereköy
  Çördük köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Çördük
  Yeniköy köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Yeniköy
  Kürüz mah - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Güris / Kürüs
  Belkavak köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Belkavak
  Yumaklı köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Yumaklı
  Örenli köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Örenli
  Saraycık köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Saraycık
  Yoncalı köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Yoncalı
  Bayındır köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
  Dikenli köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Dikenli
  Halkaoğlu köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Halkaoğlu [ Tr "aş." ]
  Ağaca köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Ağaköy
■ Kısmen baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Beymelik köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Beymelik
  Akhasan köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Ağasan
1896s 📖 Akhasan
■ Daha önce mahalle iken 6.12.1941'de Akhasan adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Taşhanlar köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Taşhanlar
  Kadıköy köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kadıköy
  Yıprak köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Yıprak
  Karga köy - Çerkeş - Çankırı
Eski adı: -
  Kısaç köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kısaç
  Akbaş köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Akbaş
  Meydan köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Meydan
  Kiremitçi köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Çömlekçiler
  Bedil köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Bedil [ Tr Bedil/Beğdili "aş." ]
  Dağçukurören köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Dağ Çukurviran
  Aydınlar köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kızıllar
  Gökçeler köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Gökçeler
  Turbaşı köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Turbaşı
  Elpirek mah - Çerkeş - Çankırı
1943ha 📖 Elpirek
  Kuzören köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Kuzviran
  Yakuplar köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Yakuplar
  Göynük mah Çerkeş - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Göynükviran [ Tr "yanık harabe" ]
  Ören köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Örencik
1836 1836Mirza
■ IV Murat'ın lalası olarak tanınan Mirza Ağa'nın 17. yy yapımı camii vardır. SN
  Çerkeş ilçe - Çerkeş - Çankırı
1521t 📖 Çerkeş
Y111 📖 Antinoúpolis [ Yun "Antinous kenti" ]
■ Anadolu'da en az beş yerde görülen Çerkeş adına ilişkin güvenilir bilgi bulunamadı. Belki «çarx-keş» `çark-çeken` veya halka şeklinde herhangi bir şeyi çeken anlamında bir meslek adı olabilir. Her halükârda `Çerkes` değildir. Roma devrinde imp. Hadrianus'un (117-135) dostu ve sevgilisi olup aslen buralı olan Antinous'un genç yaşta intiharı üzerine onun adı verilmiştir. SN
  ŞeyhDoğan köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Şeyxdoğan
  Çaylı köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Çaylı
  Bozoğlu köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Bozoğlu
  Karaşar köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Karaşar
Alevi yerleşimi
  Gelik köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Gellik
  Ahırköy köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Ahırköy
  Kabak köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kabak
  Uluköy köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Uluköy
  Aliözü köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Aliözü
  Kayıören köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖 Kayıviran
1896s 📖 K. Kayı [ Tr "aş." ]
  Elden köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Elden
  Çalcıören köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Çalcıviran
  TutmaçBayındır köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖 Tutmaç Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
  Kadıözü köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Kadıözü
  Hacılar köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Hacılar
  Yalaközü köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Yalaközü
  DereBayındır köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Dere Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
  OrtaBayındır köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖 Orta Bayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
  Fındıcak köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Fındıcak [ Tr "küçük han" ]
Eski adı: Pıncak
■ Köyün halk arasında söylenen ismi "Pincak" olup Cumhuriyet döneminde Fındıcak olarak değiştirilmiştir. Muhitin fındıklık alanla ilgisi bulunmamaktadır. yunushan82
  Karamustafa köy - Çerkeş - Çankırı
1919hb 📖 Karamustafa
  Dodurga bld - Orta - Çankırı
1928 📖 Dodurga [ Tr "aş." ]
  Buğurören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Buğurviran [ Tr buğur "deve" ]
■ Buğur adı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle iştigal eden ve Urbân-ı Buğurciyan adıyla bilinen Arap veya (kimi ifadelere göre) Halepli Türkmen kökenli cemaatten dolayı verilmiş olmalıdır. SN
  Avşar köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
  Dodurga köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Dodurga [ Tr "aş." ]
  Saçak bld - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Saçak
  Yalakçukurören köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖 Yalakçukuru
  Susuz köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Susuz
  Kısaç köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Kısaç
  Karacahöyük köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Karacahöyük
  Çakmak köy - Çerkeş - Çankırı
1896s 📖 Çakmak
  Yuva köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Yuva
  Kızılibrik köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Kızılibrik
  Hasanhacı köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Hasanhacı
  Büğdüz köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Büğdüz [ Tr "aş." ]
  Demirli köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Demirli
  Gökçeören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Gökçeviran
  Oluklu köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 İstiye Kumköy
  Salur köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Salur [ Tr "aş." ]
  Özlü bld - Orta - Çankırı
1896s 📖 Buhya
  Çakırbağ köy - Bayramören (Atkaracalar bucağı) - Çankırı
1946 📖 İstiye Hacıköy [ Yun *Sitiá? ]
■ İstiye adını taşıyan üç köyün en büyüğüdür. Girit adasındaki ünlü Sitia kenti de Osmanlı kayıtlarında İstiye adıyla anılır. SN
  Höyük köy - Atkaracalar - Çankırı
1928 📖 Üyük
  Kükürt köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Kükürt
  Topçu köy - Bayramören - Çankırı
1946 📖 İstiye Topçu
  Atkaracalar ilçe - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Atkaracalar
  Kayılar köy - Orta - Çankırı
1928 📖 B. + K. Kayı
  İncekaya köy - Bayramören - Çankırı
1928 📖 Kızara
  Yaylakent bld - Orta - Çankırı
1919hb 📖 Baştaxt
1817y 📖 Basdak
  Kalfat bld - Orta - Çankırı
1743z 📖 Kalfat / Xalfat [ Tr "halife, kalfa" ]
■ İngiltere başbakanı Boris Johnson'ın büyük dedesi olan, yazar ve Milli Mücadele muhaliflerinden Ali Kemal Bey'in ailesi bu kasabalıdır. SN
■ © 19.01.1743 Kangırı'da Hatuniye Vakfı karyelerinden Kalfat karyesinin eskiden beri tahsis olunan yaylaklarını, Türkmen aşireti gelip geçerken mahv ve harap ettiklerinden... deyar heyran
■ Boris Johnson'ın ailesi köyde 'Sarıoğlangiller' olarak anılmaktadır. Dördüncü kuşak dedesi Hacı Ahmet Rıza Efendi'nin 1813'te doğup yaşadığı ev hala ayaktadır. Onun oğlu Ali Kemal bir süre Osmanlı İmparatorluğu'nda dahiliye ve maarif nazırlığı yapmış bir yazardır. Utku Oziz
  Eyüpözü köy - Atkaracalar - Çankırı
1803z 📖 Eyübözü
  Orta ilçe - Orta - Çankırı
1896s 📖 Orta
1831 1876a 📖 📖 Karıpazarı
  Yazıören köy - Bayramören (Atkaracalar bucağı) - Çankırı
1928 📖 Yazıviran
  Ilıpınar köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Ilıpınar
  Kavak köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 Kavak
  Yakalı köy - Atkaracalar - Çankırı
1928 📖 Yakalı
  Elmalı bld - Orta - Çankırı
1896s 📖 Elmalı
  Erenler köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 Dolap
  Çardaklı bld - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Çardaklı
  Budakpınar köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Çama [ y? ]
  Bozkuş köy - Atkaracalar - Çankırı
1896s 📖 Bozkuş
  Göynükören köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 Göynükviran
  Kırsakal köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Kırsakal
  Sakarcaören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Sakarca
  Çayırcık köy - Bayramören - Çankırı
1896s 📖 Çayırcık


Grafik harita göster     haritada ara : km