Çan'da 70 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şerbetli köy - Çan (Etili bucağı) - Çanakkale
1906hk: Şerbetli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 14. asırdan kalma camii bulunur. Manav
  Kadılar köy - Çan - Çanakkale
1911ht: Kadılar
  Ahlatlıburun köy - Çan (Etili bucağı) - Çanakkale
1911ht: Ahlatlıburun
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinden sonra Bulgaristan’ın Filibe yöresinden göç eden muhacirler tarafından Buzağılık mevkiinde kurulmuştur. SN
■ 93 Harbinden sonra Bulgaristan’ın Filibe yöresinden göç eden muhacirler tarafından kurulmuştur. Tahtacı
  Dondurma köy - Çan - Çanakkale
1928k: Dondurma
■ Lapseki ilçesine bağlıydı, 1948'de Çan ilçesine bağlandı (Resmi Gazete, 4 Kasım 1948) Taner A.
  Etili köy - Çan (Etili bucağı) - Çanakkale
1906hk: MuhacirYeniköy
Os: Gölcük
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbinden sonra Bulgaristan’ın Kızıllar, Işıklar, Karadallar köylerinden gelen muhacirler tarafından kurulmuştur. 1940'larda Etili bucağı merkez köyü oldu. SN
■ 93 harbinden sonra Bulgaristan’ın Kızıllar, Işıklar, Karadallar, isimli üç köyden gelen 20-30 hane kadar muhacir tarafından kurulmuştur. Eski adı Gölcük'tür. Tahtacı
  Söğütalan köy - Çan (Etili bucağı) - Çanakkale
1928k: Söğütalan
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köy, 1890’larda Bulgaristan’dan gelen on hane tarafından kurulmuş olup, büyük söğüt ağaçlarının bulunduğu bir alanda kurulduğu için bu ismi almıştır. Tahtacı
■ Kısmen Pomak yerleşimi Manav
  Manyasoba mah Doğancılar - Çan - Çanakkale
  Karadağ köy - Çan - Çanakkale
1928k: Karadağ
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1911'de Asenovgradın Borovo köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Uzunalan köy - Çan - Çanakkale
1911ht: Uzunalan
1906hk: MuhacirKöyü
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Halkının Bulgaristan muhaciri Avşar Türkmeni olduğu rivayet edilir. SN
■ Bulgaristan muhaciri Avşar Türkmenleridir. Osmanlı'nın iskân politikası sonucunda Deliorman'a sürülmüşlerdir. 93 Harbi sonucunda yeniden Anadolu'ya gelmişlerdir. Tahtacı
  Büyükpaşa köy - Çan - Çanakkale
1928k: B. Paşa
1906hk: Paşa
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 93 Harbinden sonra 30 hâne Rumili muhâciri iskân edildi. Manav
  Küçükpaşa köy - Çan - Çanakkale
1906hk: Paşaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Paşaköy’e 93 muhaceretinde muhacirler gelip yerleştikten sonra köy ikiye ayrılmış. Muhacirlerin bulunduğu ve nüfusu daha az olan köye Küçükpaşa denmiş olduğu tahmin edilmektedir. Tahtacı
  Yaya köy - Çan - Çanakkale
1906hk: Yaya
  Karlı köy - Çan - Çanakkale
1911ht: Karlı
  İlyasağaçiftliği köy - Çan - Çanakkale
Pomak yerleşimi
■ Bugün muhtemelen ikisi de Asenovgrad'a bağlı olan Orehovo ve Çepelare köylerinden 1894 senesinde buraya geldiler. Manav
  Kulfal köy - Çan - Çanakkale
1906hk: Kulfalı
  Kocayayla köy - Çan - Çanakkale
1928k: Kocayayla
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 muhaceretiyle Bulgaristan’dan gelen Kuladede lakaplı Ali Osman Ağa ve evlatları tarafından kurulmuştur. SN
■ 93 muhaceretinden sonra Bulgaristan’dan gelen Kuladede lâkaplı Ali Osman Ağa ile karısı Kula Anne lâkaplı Hanife ve oğulları Hacı Abbas Hüseyin Ağa Hüsrev ve Pehlivan tarafından kurulmuştur Tahtacı
  Durali köy - Çan - Çanakkale
1906hk: Durali
  Hurma köy - Çan - Çanakkale
1906hk: Hurma
  Danapınar köy - Çan - Çanakkale
1928k: Danapınar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 Muhaceretinden sonra Bulgaristan’dan göç eden Hacı Hatip, Hacı Molla, Sakallı, Hacı Veli, Doğanlar, Deli Hatipler, Hacı Salih, aileleri tarafından kurulmuştur. Tahtacı
  Ozancık köy - Çan - Çanakkale
1911ht: Uluyurt
  Çakıl köy - Çan - Çanakkale
1906hk: Çakıl
  Doğaca köy - Çan - Çanakkale
1928k: Doğca
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan’ın Ayazlar, Küçükköy, Razgrat bölgelerinden gelerek 1889’da buraya yerleşmiştir. Tahtacı
  Terzialan bld - Çan - Çanakkale
1928k: Terzialan
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı, 1881-84 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Razgrat kasabasının Kızıllar Köyünden kırk hanelik bir kafile halinde göç ederek gelmişlerdir. Tahtacı
  Süle mah Terzialan - Çan - Çanakkale
1906hk: Sulu
  Mallı köy - Çan - Çanakkale
1911ht: Mallı
  Kazabat köy - Çan - Çanakkale
1928k: Kazabat
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1877 tarihinden sonra Kafkasya’dan on üç kişi tarafından kurulmuştur. Tahtacı
  Büyüktepe köy - Çan - Çanakkale
1960k: Çantepe
1928k: B. Tepei [ Tr "büyüktepe" ]
  Çan ilçe - Çan - Çanakkale
1911ht: Pazarköy
1906hk: ÇanPazarı
  Derenti köy - Çan - Çanakkale
1968k: Yazıbaşı
1928k: Derenti
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köyün kurucuları 93 muhaceretinde Bulgaristan’ın Varna ili Pravda ilçesi Murnu çiftliği Köyünden gelmişlerdir Tahtacı
  Yuvalar köy - Çan - Çanakkale
1906hk, 1928k: Yavalar
  Kalburcu köy - Çan - Çanakkale
1906hk: Kalburcu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Hacılar köy - Çan - Çanakkale
1911ht: Hacılar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 muhaceretinde Bulgaristan’ın Tırnova, Khaskova, Osmanpazarı ve Razgrat bölgelerinden gelip yöreye yerleşen köye “Hacılar” ismini vermişler. Köy halkı, “Kıraç” denilen ilk kurulduğu yerden üç yıl sonra su bulmak için şimdiki yerine yerleşmişlerdir. Tahtacı
  Sameteli köy - Çan - Çanakkale
1906hk: Semedeli
  Yaykın köy - Çan - Çanakkale
1928k: Yaykın
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ Daha önce çevreden gelen Yörükler, şimdi köyün olduğu yerde yaylamaktaymışlar. 1901 yılında Ülbe’den gelen kaç kişi Molla Ahmet, Sadık, Salih ve Tahir Ağa isimli Pomaklar tarafından bu yaylada kurdukları köye Yaykın ismi verilmiştir. Tahtacı
  Çomaklı köy - Çan - Çanakkale
1906hk: Çomaklı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Maltepe köy - Çan - Çanakkale
1906hk: Maltepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 Muhacereti ile gelen muhacirler yöreye yerleştikten sonra kurdukları “Maltepe” ismini vermişlerdir. Tahtacı
  Okçular köy - Çan - Çanakkale
1906hk: Okçular
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köylüler geldikleri yerin ismini yeni kurdukları köye koydukları söylenmektedir. 1881 de Bulgaristan’ın Filibe kazasından gelen Mehmet Pehlivan, Yakup Ağa, Ali Ağa ve Hacı Şerif tarafından kurulmuştur. Tahtacı
  Emeşe köy - Çan - Çanakkale
1911ht: Emeşe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Helvacı köy - Çan - Çanakkale
1906hk: Helvacı
  Asmalı köy - Çan - Çanakkale
1928k: Asmalı
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ 93 Harbi neticesinde Plovdiv 'in 80 km güneyindeki Belica köyünden göç etmis Pomaklarca kuruldu. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km