Çamlıhemşin'de 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sıraköy köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s, 1928k: Hemşin aş.
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çat köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~: Dap [ Erm տափ "düzlük" ]
1876s: Çat
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Kale/Hisarcık köy - Çamlıhemşin - Rize
1515t, 1928k: Kale yk. [ Tr "yukarı kale" ]
  Yazlık köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s, 1928k: Varoş
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Zilkale köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s, 1928k: Kolona [ Yun kolônê "mezar" ]
1515t: Kale aş. [ Tr "aşağıkale" ]
  Ülkü köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~: Molevints
1876s, 1928k: Mollaveyis
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Şenyuva köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~: Şınçiva
1876s: Çinçiva [ Laz Ç'inç'iva "yabaniler?" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Boğaziçi köy - Çamlıhemşin - Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yolkıyı köy - Çamlıhemşin - Rize
1522t, h1916: Kuşiva
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Murat köy - Çamlıhemşin - Rize
1928k: Komilo
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Komilo Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, "Köyümüzün adı Lazca ’Komilo’ olarak biliniyordu. Başvurumuzla resmen bu adı geri almış olduk. Komilo Lazca’da Tanrıça anlamına geliyor" dedi. Manav
  Ortan köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~: Ortnents/Vortnents [ Erm Vartanants? "Aziz Vartan'lar" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hemşin'de bir Aziz Vartanants manastırının varlığı 1517 tarihli Viyana elyazmasında kaydedilmiştir. Ancak kastedilen yerin bu olduğu açık değildir. SN
  Çamlıhemşin ilçe - Çamlıhemşin - Rize
1928k: Vice aş. [ Laz Vica (ვიჯა), Vija (ვიჟა), Vice (ვიჯე) "maden su, ılıca, kaplıca" ]
1876s: Hemşin (idari bölge)
E967: Hamamaşén (idari bölge) [ Erm Hamamaşén "Hamam (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hemşin adının 8. yy ikinci yarısında aşireti ile birlikte Ermenistan'ın Aragadzodn eyaletinden göçerek buraya yerleşen Şabuh Amaduni oğlu Hamam Amaduni adından geldiği şüphesizdir. (Hovhan Mamigonyan vekayinamesinde konu ile ilgili bölüm, 680 tarihli elyazmasına sonradan eklenmiştir.) Erm Hamam adının Türkçe hamam ile ilgisi yoktur; `güvercin` anlamına gelir. ■ Şimdiki ilçe merkezi Yukarı ve Aşağı Vice köylerinin (şimdi Yukarı ve Aşağı Çamlıca mah.) birleşmesiyle oluşturulmuştur. SN
  Konaklar mah Çamlıhemşin - Çamlıhemşin - Rize
E1900~: Makrevints
1876s: Makrevis
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  YukarıÇamlıca mah Çamlıhemşin - Çamlıhemşin - Rize
1916ht: Vice yk.
  Köprübaşı köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz: Abiçxo [ Laz ]
1916ht: Abişxo
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kadıköy köy - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Orenkit
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yaylaköy köy - Çamlıhemşin - Rize
E1819pj: Elihovid [ Erm ելիհօվիտ "yokuşyayla" ]
1876s, 1928k: Elevit
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 1817-1819'da bölgeyi ziyaret eden Rahip Minas Pjişkyan burayı Hemşin'de Ermeni kimliğini koruyan tek köy olarak kaydeder. SN
  Kavak mah Çamlıhemşin - Çamlıhemşin - Rize
1916ht: MakronKavak
  Fırtına neh - Çamlıhemşin - Rize
Y130: Prytánis [ Yun "boy beyi, şef" ]
■ Hemşin'de 8. yyy'dan eski yer adlarından en azından önemlice olanların Yunanca olması akla yakındır. Daha sonraki döneme ait adların çoğu Ermenicedir. SN
  Topluca köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz: Mtsano [ Laz ]
1928k: Çano
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Latin Laz harfleri ile m3'anu yazılır. M3'anu Rize'nin en büyük ikinci kalabalık Laz köyüdür. Lazca
■ M3a = Lazca "gök, gökyüzü", m3ana = "serçe kuşu". isa tabili
  Pokut yayla - Çamlıhemşin - Rize
1916ht: Poğud [ Erm փողուտ "boğazlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Verçenik yayla - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Verçınik [ Erm վերջնիկ "sonuncu" ]
  Hacıvanak yayla - Çamlıhemşin - Rize
1919hb: Xaçevank [ Erm "haç manastırı" ]
E1691: Xaçkevank [ Erm "haçtaşı (veya Haçik Baba) manastırı" ]
■ Eremya Çelebi Kömürciyan'ın 1691 tarihli haritasına göre Xaçik Hôr veya Xaçekar manastırı Hemşin Ermenilerinin ruhani merkezi ve piskoposluk makamı idi. Kaçkar Dağının adının bu manastırdan türemiş olması güçlü olasılıktır. SN
  Güllü köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz: Zibari
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Cini Zibari Mekaleskiriti'ye, Tudeni Zibari Tolikçeti'ye bağlı mahalleler idi. Aleksiva
  Kaplıca köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s, 1928k: Xolco/Xolça
  Güroluk köy - Çamlıhemşin - Rize
1876s, 1928k: LivikÇakıslı [ Erm lvig "sebze olarak yenen bir tür ot" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çayırdüzü köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz: Ğvandi [ Laz ]
1916ht: Ğuvant
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Amlakit yayla - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Amlakit [ Erm amlakit ամլաքիթ "kısırburun" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Palovit yayla - Çamlıhemşin - Rize
E1900~: Palhovid [ Erm բալհովիտ "sislidere" ]
  Yukarışimşirli köy - Çamlıhemşin - Rize
hl: Livik
1876s, 1928k: Kısmenmelivar
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Ayder bld - Çamlıhemşin - Rize
1916ht: IlıcaYaylası
Eski adı: Ayder [ Erm arder արտեր "tarlalar" ]
■ Standart Ermenice ard `tarla` sözcüğü Hemşin lehçesinde 'ayd' şeklinde söylenir. SN
  Avusor yayla - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Havusor [ Erm havutsor հավուցոր "kuşdere" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km