haritada ara :   km  
Çaldıran'da 73 yerleşim bulundu.
sırala 
Yatırlı mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Hacıziyaret
E1918 📖 Yerigav [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Hıdırmenteş mah Kuskunkıran - Çaldıran - Van
1928 📖 Hıdırmenteş
1901hb 📖 Mentaş
Kavutlu mz - Çaldıran - Van
K 📖 Şikeftikân [ Kr "mağaralılar" ]
E1918 📖 Pert [ Erm բերդ "kale" ]
Yaşkütük mz - Çaldıran - Van
E1918 📖 Sarikeğ [ Erm "dağköyü" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Ayrancılar mah - Çaldıran - Van
1946 📖 Devtirş [ Kr dewêtirş "ekşi ayran" ]
E1918 📖 Tıjoxatsor [ Erm "cehennem deresi" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yukarıyanıktaş mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Seregol yk. [ Kr serêgol "gölbaşı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kuskunkıran mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Nanpehrîz [ Kr nanparêz "ekmek bahçesi?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Erginler mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Bişik [ Kr "pay" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Doyumalan mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Nêçirvan [ Kr "avcı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aşağıyanıktaş mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Seregol aş. [ Kr serêgol "göl başı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Sellik mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Sellik
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kurtoğlan mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kurtoğlan
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çaldıran ilçe - Çaldıran - Van
1928 📖 Bayezidağa
E1918 📖 Apağa
1928 📖 Çaldıran (idari bölge) [ Kr çaldêran "kırkkilise" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çalderan idari bölgenin, Apağa veya Bayezidağa ise ilçe merkezi olan kasabanın adıdır. Geçmişte Hayderanlı Kürtlerinin yerleşim alanı idi. Halen Azeri (Küresünni) nüfusu olan 12 köy hariç tüm yerleşimler Kürttür. SN
Avcıbaşı mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Sîgiran [ Kr sêgiran "üç tepe" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kılavuz mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Şeyx Haydar [ Kr "öz." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Serpmetaş mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Eski + Yeni Kelereş [ Kr kelareş "kara kale" ]
Kürt (Sünni) (Başımi) yerleşimi
Sarıharman mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Çaçur
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aşağıçanak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kortikan aş. [ Kr kortikan "çukurlar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yukarıçanak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kurtikan yk. [ Kr kortikan "çukurlar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Evciler mah - Çaldıran - Van
1901hb 1928 📖 📖 Yekmal [ Kr "tek hane" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yuvacık mah - Çaldıran - Van
1946 📖 Takiz
1928 📖 Takis
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kalkandelen mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Bişarağa [ Kr "Beşir ağa?" ]
1901hb 📖 Bişarava [ Kr "Beşir imareti" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürd (Redkan, Çılkeri) yerleşimi. Redkanlılar yaklaşık yüz yıl önce Iğdır Alican (Elicana Bello) köyünden göç etmişler. Qazi
Koçovası mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Xaçandirşiği
1901hb 📖 Dirşix
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yukarımutlu mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Şerefxan yk. [ Kr "Şerefhanlı (aş.)" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Akbaşak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Komakolo [ Kr "Kolo/Kolikî (aş.) çiftliği" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aşağımutlu mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Şerefxan aş. [ Kr "aş." ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Salhane mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Salxane
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20. asır başında 8 hane (56 kişi) Ermeni nüfusu vardı. Pancar asırlardır ve hâlen geçim kaynağıdır. Manav
Yassıtepe mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kurkurik
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Yukarısağmallı mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Nûşar [ Kr "yenişehir" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ "Noşara Heciya" deniliyor. Diğer Noşara da, "Noşara Melaya" deniliyor. Mar(d)astan
Buğulukaynak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Dergezin [ Kr "ısırgan ?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çayır mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Çayır
Kürt (Sünni) yerleşimi
Han mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖 Xan
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kervansaray harabesi mevcuttur. SN
Altıyol mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Xaçan
1901hb 📖 Kaçan
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1900 tarihli haritada köyün güneyinde Arikelle Dağı eteğinde harabe durumda Yezidi mabetleri gösterilir. SN
Yağıbasan mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kaymez
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Kilimli mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Metkuli
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Demircik mah - Çaldıran - Van
<1960 📖 Mihibaba Tirşiği
1946 📖 Mihibaba
1928 📖 Dirşîk
Kürt (Sünni) yerleşimi
Bezirhane mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Bezirxane
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aşağıkuyucak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Sarinc aş. [ Erm/Kr sarinc "buzluk" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Başeğmez mah - Çaldıran - Van
E1918 📖 Hovasar [ Erm "esentepe?" ]
1901hb 📖 Avatsor [ Kr avasor "kızılsu?" ]
Kürt (Sünni) (Başımi) yerleşimi
Direkli mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Direkli
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yeniyaka mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kobik [ Kr "kümbetçik" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Gülizar mz - Çaldıran - Van
E1918 📖 Gılorşamp [ Erm "yuvarlak sazlık" ]
1901hb 📖 Gülizar
Zülfübulak mah - Çaldıran - Van
<1960 📖 Şeytanava
1928 📖 Zilfobulak [ Tr "Zülfü çeşmesi" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Alikelle mah - Çaldıran - Van
E1918 📖 Areğıs [ Erm ]
1901hb 📖 Arikelle
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy'da harabe halde olan Meryemana manastırı ve ziyaretgâhı vardı. SN
Yukarıkuyucak mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Sarinc yk. [ Erm/Kr sarinç "buzluk" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Burçakalan mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Aşikeran [ Kr aşê kerran "sağır değirmeni" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Gundê Kerran da deniliyor. Bu köyde Ersara ailesi Redkan aşiretindendir. Qazi
Alakaya mah - Çaldıran - Van
E1918 📖 Hrasar [ Erm "ateşdağı?" ]
1901hb 📖 Giresor [ Kr girêsor "kızıltepe?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Uzunyol mz - Çaldıran - Van
1901hb 📖 Gevri Şamiyan [ Kr/Tr Şamiyan "Şamlılar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karadulda mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Keçan [ Kr "aş. (kızlar?)" ]
1901hb 📖 Geçan
Kürt (Sünni) yerleşimi
Soğuksu mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖 Soğuksu
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Yaykılıç mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Gulizar [ Kr "güllük?" ]
E1918 📖 Keğatsor [ Erm "güzeldere" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Toprakseven mah - Çaldıran - Van
E1918 📖 Tsıdağud [ Erm ]
1901hb 1946 📖 📖 Sityakut
Kürt (Sünni) yerleşimi
Tekindere mah - Çaldıran - Van
K 📖 Avzerik [ Kr "sarısu" ]
1928 📖 Espireş [ Kr espêreş "kara at" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Güngören mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Diro [ Kr dîro "güngören" ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
■ Küresünni Azerbaycan Türkleri ile Kürtlerin beraber yaşadığı bir köydür. Murat Çolak
İncealan mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Hevidan [ Kr hewêdî "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Hangediği mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Hacıhatun
Kürt (Sünni) yerleşimi
Umuttepe mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Sint
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Gülyolu mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖 Komasor / Gomik [ Erm komatsor/komk' "ağılderesi/ağıllar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Sungur mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Şerefbeyi
Kürt (Sünni) yerleşimi
Osmanlı mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Osmanlı
Kürt (Sünni) (İski) yerleşimi
Çubuklu mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖 Çubuklu
■ Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
Aşağıdikme mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Dikme aş.
Kürt (Sünni) yerleşimi
İsmailbaba mah - Çaldıran - Van
1901hb 📖 İsmailbaba
Kürt (Sünni) yerleşimi
Sarıçimen mah - Çaldıran - Van
K 📖 Navrî
1928 📖 Navro [ Kr "ada" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Yücelen mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Şeyx Romî [ Kr "Türk şeyh" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yukarıgülderen mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Nezrava yk. [ Kr nezrava "nazırabad" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yukarıdikme mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Dikme yk.
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aşağıgülderen mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Nezrava aş. [ Kr nezrava "adak suyu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kasım mah - Çaldıran - Van
1901hb 1928 📖 📖 Kaşim
Kürt (Sünni) yerleşimi
Temrenli mah - Çaldıran - Van
1901hb 1928 📖 📖 Kaçak
Kürt (Sünni) yerleşimi
Baydoğan mah - Çaldıran - Van
1901hb 1928 📖 📖 ŞeyhŞucaˁ
Kürt (Sünni) yerleşimi
Üçgözeler mz - Çaldıran - Van
E1918 📖 Dıvavan
1901hb 📖 Du-Awan
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy'da harabe halinde olan Aziz Tateos manastırı vardı. SN
Yukarıçilli mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Cilli yk.
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Aşağı Çilli mezrası vardır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.