haritada ara :   km  
Çakırhüyük'de 19 yerleşim bulundu.
sırala 
Köseceli bld - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Köseceli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Karakeçili aşireti olduğu ileri sürülürse de buna dair bir belge/veri yok, köyde hala Ermeni olduğu söylenen aileler var, Besnili Haco
Tetirli mah Köseceli - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖: Tetriyan
1928 📖: Tetirli
Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ Tetirli yada Tatriyan. Köy Türkmen Bayat aşireti ve Hevedi köylerinden gelen Kürt nüfusdan oluşur. Jan
Yukarısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖: Bekanê Jor [ Kr "yukarı Bekan" ]
1928 📖: Söğütlü yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Bu köyün yakınında Surp Hagop Ermeni manastırının kalıntıları olması gerekir. SN
Aşağısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖: Bekanê Jêr
1928 📖: Söğütlü aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında Ermeni nüfusu ve Surp Hagop manastırı vardı. SN
■ Kürdçe Bekan jer (Aşağı Bekan) Köyün girişinde bir kayaya Ermenice harflerle kürdçe Hevedi Bekane Jer yazılıdır. Besnili Haco
Alıçlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Çakallı Mamibiş [ Kr/Tr "Çakallı (aş.) İbrahimamca" ]
Kürt-Sünni (Çakallı) yerleşimi
■ Köy halkı Çakallı Aşireti'ne mensuptur. Esasen Türkmen'dir. Celal Toprak
Akkuyu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖: Gundê Bîre [ Kr "kuyu köyü" ]
1928 📖: Çakallı Torunlar [ Tr "aş." ]
Eski adı: Yusufağa
Alevi-Kürt/Zaza (Çakallı) yerleşimi
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. Garmir Vank Ermeni manastırının kalıntıları bu köyde veya civarında olmalıdır. SN
■ Köy halkı Çakallı Aşireti'ne mensuptur. Köken olarak Türkmen'dir. Celal Toprak
İnce mah Kesmetepe - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1835g 1928 📖Araplar
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni (Atman-Turuş) yerleşimi
■ Eski Arap köyüdür. Günümüzde Türkmen/Kürt karışık yerleşim metonio
Kesmetepe bld - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
Kr : Memoliyo
1928 📖: Mihmanlı
■ Kısmen Türkmen (Mihmanlı) yerleşimi
Camuzcu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
Kr : Çemuçiyan [ Kr "dağlar deresi?" ]
1928 📖: Çamuşçu
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Köy iki dağ arasındadır ve ismini coğrafi yapısından alıyor olmalı. Besnili Haco
Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖: Koso
1928 📖: Köseyanlı [ Kr/Tr köseyan "köseler, Rişvan aşiretinin bir kolu?" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
Hasamlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Hasamlı [ Kr Hasamam "Hasan amca" ]
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Hasanlı yazılır. SN
Levzin mah Çakırhöyük - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖: Levzin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürdçe Levzin (acele yer, sabit olmayan yer) Besnili Haco
Yoldüzü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Mırıxtil [ Kr ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd Reşvan aşireti mensupları iskan edilmiştir. Kürdçe ismi Mırıxtil. Besnili Haco
İznik mz - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖: Hiznik [ Kr "yaslılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki ) yerleşimi
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçerlerin iskan edildiği bir köy. Besnili Haco
Konuklu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1946 📖: Yusufa
1928 📖: Yusifa
1914hk 📖: Yusıfoğlu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yazıbeydilli köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Yazıbeğdilli [ Tr Beğdili "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy ismini bir Türk oymağından alıyor ama köyde çok eskiden beri yaşayanlar Kürdler. Besnili Haco
Kutluca köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Fal
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Fal (Kuyu yolu) Reşvan aşireti ve 84 harbi sonrasında Vandan gelen ve bölgede adlarına muhacir denılen toplulukların yerleştiği bır köy, Aynı şekilde benzer nedenlerle kurulmuş ve köyün tam karşısında Halfetıye bağlı Vaney (Vanlı) köyü bulunur, Besnili Haco
■ Köyün yerlileri Avşar Türkmenidir, Kürtler köye daha sonradan yerleşmişlerdir ve 30-35 hane civarındadırlar. metonio
Çomak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Çomak
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.