haritada ara :   km  
Çınar'da 94 yerleşim bulundu.
sırala 
Alatosun mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Darabî [ Kr "söğüt" ]
İnanözü mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kefri
Gümüştaş mah - Çınar - Diyarbakır
Eski adı: -
Leblebitaş mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Çepniyan [ Tr "aş." ]
DişliBaşak mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Burust?
Piremehmetağa mah - Çınar - Diyarbakır
Eski adı: -
Karasungur mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Şahina [ Kr "Şahinler (öz.)" ]
Ovabağ mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Kilvan [ Kr ]
1917h 📖 ˁArbani
Kürt (Sünni) (Zirki) yerleşimi
Çömçeli mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Husikan? [ Kr "Hüseyinler" ]
1917h 📖 Giregevir [ Kr "boztepe" ]
Sevindik mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Xacitan
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
Kılıçkaya mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Kerrik / Girik [ Kr kerik? "kuzukulağı (bitki)" ]
Harabe mah - Çınar - Diyarbakır
Eski adı: -
Sırımkesen mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Xorxorik
Halıören mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Xaliviran [ Tr halî viran "boş harabe" ]
Soğansuyu mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kuştiyan [ Kr "kan davası köyü" ]
Yeşiltaş mah - Çınar - Diyarbakır
Eski adı: Kurgun
■ Eski adı Kurgun olup köy statüsünü yeni alan yerleşimlerdendir. ishak levent
Karaçevre mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Having | Kışlak [ Kr havîngeh "sayfiye" ]
Beneklitaş mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Kelediz [ Kr "harami kalesi" ]
Görece mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Dar
Avyeri mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Gökviran?
Bayırkonağı mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Navro [ Kr "ada" ]
Çınarköy mah - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Çınar
■ Çınar ilçesine adını veren asıl Çınar burasıdır. 20. yy başında yerleşik düzene geçmemiş göçebe aşiretlerin egemen olduğu bir bölgenin idari merkezi idi. SN
Boğazören mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Xarabe Beko
Ballıca mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Balluca
Yarımkaş mah - Çınar - Diyarbakır
1946 📖 Kanipanik [ Kr kani panik "yassıpınar" ]
1917h 📖 Kânibanik
Kuyuluhöyük mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Herbelü
Zaza (Sünni) yerleşimi
Bulutçeker mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kubik
Çeltikaltı mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Kübeyşi [ Ar kubeyş "küçükkoç" ]
Çakırkaya mah - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Delgûr [ Kr ]
1917h 📖 Gürgür
Bellitaş mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Xarabe Sitil [ Kr ]
Pınaroğlu mah Sur - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Mezrik [ Kr "mezracık" ]
Arafat mah - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Arafat
Yukarıortaören mah - Çınar - Diyarbakır
K 📖 Werteviran
1928 📖 Ortaviran yk.
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Pembeviran mah - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Pembeviran
1917h 📖 Pamuklu
■ Uzun yıllar mahalle olarak kalmış 2010 yılında köy statüsüne kavuşmuştur. ishak levent
Yukarımollaali mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Mollaali yk.
Halkapınar mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Mübarekin [ Kr mubarekîn "kutsal yer, ziyaret" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Bilmece mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Golbaran / Gülbaran
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Avdalı mah - Çınar - Diyarbakır
K 📖 Bîranbazin
1917h 📖 Birbazin [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Özyar mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Hatuni
Tilver mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Gürcü
Şeyhçoban mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Şeyxçoban
Balıbaba mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 1928 📖 📖 Lüğüs / Lüküs
Selyazı mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Meşitik
Aşağımollaali mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Mollaali aş.
Karababa mah - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Geli [ Kr gelî "boğaz" ]
1917h 📖 Karababa
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
Höyükdibi mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Melkiş [ Tr "Melikşah" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde nahiye merkezi olan Melkiş kasabasıdır. SN
Karabudak mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Sipyak
Alancık mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 1928 📖 📖 Koğan / Goxan
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
FilizÖren mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Herzem [ Kr ]
Kürekli mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
Kazıktepe mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kazıktepe
Ortaşar mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Alvendi / Elvendi
Sürendal mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Celikan [ Kr Cilikan "aş." ]
Toraman mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Umran / Omeran
Taşhelvası mah - Çınar - Diyarbakır
1936 📖 Bedürlü
1928 📖 Bedro
1917h 📖 Saçılı
Kubacık mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kubacık
Uzgider mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Dirêjik [ Kr "uzunca" ]
Solmaz mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Niyuh?
Kuruyazı mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Caferik [ Kr "Cafercik" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Dikmencik mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Tell ˁAbuş [ Ar/Kr ]
Şükürlü mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Şükürlü
1526t 📖 Şikeftan [ Kr "mağaralar" ]
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çınar ilçesine bağlı tek Alevi-Türkmen yerleşimi idi. Halen Aleviler küçük bir azınlık olarak kalmıştır. metonio
■ Diyarbakır'daki 14 Alevi Türkmen Köyü'nden birisidir. Köy halkı 90'lı yıllardan itibaren Batı şehirlerine -özellikle İzmir- göç etmesiyle birlikte nüfus yok denecek kadar azalmıştır. Köye çevredeki köylerden Kürt nüfus yerleşmiştir. Mehmet Kaya
Gürses mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Davudi [ Kr "öz." ]
Ağaçsever mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Botikan [ Kr "oluklar? Botanlılar?" ]
Beşpınar mah - Çınar - Diyarbakır
Eski adı: -
■ 1951'de Bulgaristan muhacirlerinin iskanıyla kuruldu. Ancak yerleşenlerin Bursa'ya göçmesi üzerine Kürt nüfus yerleşti. SN
Bozçalı mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Dikni
1526t 📖 Bozçalı
Mollapolat mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Mollapolat
Murattaşı mah Beşpınar - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Pornak
Yazçiçeği mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Herbaro
Göktepe mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Göktepe
Köksalan mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Toy
Ekinveren mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Baxtirî [ Kr "üzüm bağı" ]
Yuvacık mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Yuvacık
Çınar ilçe - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Xan Akpınar
Eski adı: Melkiş (idari bölge)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Han Akpınar köyü Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyarbakır'a bağlı küçük bir köy iken 1935-1950 arasında Bulgaristan ve Kudüs'ten gelen göçmenlerin yerleştirilmesiyle büyüyüp 20.12.1938'de Çınar ilçe merkezi oldu. İlçeye adını veren Çınar köyü ilçenin batısındaki eski aşiret arazisindedir. SN
Altınakar mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Altunakar
Türkmen yerleşimi
Bağacık mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Bağacık
Başaklı mah - Çınar - Diyarbakır
1526t 1917h 📖 📖 Hücceti [ Tr hüccetî "belgeli" ]
Şekerören mah - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Şekerviran
Akçomak mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Barbaru
Karalar mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Karalı
Aşağıkonak mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Xanik aş. [ Kr xanik "hancık" ]
Çukurbaşı mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Rûbar [ Kr "akarsu" ]
Demirölçek mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kalei Zerzevan [ Kr kelayê zerzevan "Zerzevan (?) kalesi" ]
■ Kürd: zêrzemîn/zêrzevîn "zeminlik". yalcin
İncirtepe mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Tell Arab [ Ar/Kr tell ˁarab "Arap höyük" ]
Belenli mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Ömerağa / Ömeran [ Kr "Ömerler" ]
Kutluk mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Katin [ Kr qetîn "yırtık, yarık" ]
Öncülü mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Xıtmîran
Hasköy mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Hasköy
Yaprakbaşı mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Bari [ Kr barê "yol boyu" ]
Aktepe mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Aktepe
■ 1854 yılında bu köyde doğan Şeyh Abdurrahman Aktepe/Aktepî bölgede büyük ün sahibidir. SN
Bölümlü mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kasimî [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Düzova mah - Çınar - Diyarbakır
K 📖 Qerhêta
1917h 📖 Karxîta
Kürt (Sünni) (Sürgücü) yerleşimi
Meydan mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Şorşup
1526t 📖 Şorsup | Kızılmescid [ Kr şorşîp? "tuzlu çay" ]
Kürt (Sünni) (Sürgücü) yerleşimi
ÇatalTarla mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Biname [ Kr binamê "namlı" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.