Çınar'da 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Alatosun mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Darabî [ Kr "söğüt" ]
  İnanözü mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kefri
  Gümüştaş mah - Çınar - Diyarbakır
Eski adı: -
  Leblebitaş mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Çepniyan [ Tr "aş." ]
  DişliBaşak mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Burust?
  Karasungur mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Şahina [ Kr "Şahinler (öz.)" ]
  Ovabağ mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Kilvan [ Kr ]
1917h 📖 ˁArbani
Kürt (Sünni) (Zirki) yerleşimi
  Çömçeli mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Husikan? [ Kr "Hüseyinler" ]
1917h 📖 Giregevir [ Kr "boztepe" ]
  Sevindik mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Xacitan
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
  Kılıçkaya mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Kerrik / Girik [ Kr kerik? "kuzukulağı (bitki)" ]
  Harabe mah - Çınar - Diyarbakır
Eski adı: -
  Sırımkesen mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Xorxorik
  Halıören mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Xaliviran [ Tr halî viran "boş harabe" ]
  Soğansuyu mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kuştiyan [ Kr "kan davası köyü" ]
  Yeşiltaş mah - Çınar - Diyarbakır
Eski adı: Kurgun
■ Eski adı Kurgun olup köy statüsünü yeni alan yerleşimlerdendir. ishak levent
  Karaçevre mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Having | Kışlak [ Kr havîngeh "sayfiye" ]
  Beneklitaş mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Kelediz [ Kr "harami kalesi" ]
  Görece mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Dar
  Avyeri mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Gökviran?
  Bayırkonağı mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Navro [ Kr "ada" ]
  Çınarköy mah - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Çınar
■ Çınar ilçesine adını veren asıl Çınar burasıdır. 20. yy başında yerleşik düzene geçmemiş göçebe aşiretlerin egemen olduğu bir bölgenin idari merkezi idi. SN
  Boğazören mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Xarabe Beko
  Ballıca mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Balluca
  Yarımkaş mah - Çınar - Diyarbakır
1946 📖 Kanipanik [ Kr kani panik "yassıpınar" ]
1917h 📖 Kânibanik
  Kuyuluhöyük mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Herbelü
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Bulutçeker mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kubik
  Çeltikaltı mah - Çınar (Ovabağ bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Kübeyşi [ Ar kubeyş "küçükkoç" ]
  Çakırkaya mah - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Delgûr [ Kr ]
1917h 📖 Gürgür
  Bellitaş mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Xarabe Sitil [ Kr ]
  Pınaroğlu mah Sur - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Mezrik [ Kr "mezracık" ]
  Arafat mah - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Arafat
  Yukarıortaören mah - Çınar - Diyarbakır
K 📖 Werteviran
1928 📖 Ortaviran yk.
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Pembeviran mah - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Pembeviran
1917h 📖 Pamuklu
■ Uzun yıllar mahalle olarak kalmış 2010 yılında köy statüsüne kavuşmuştur. ishak levent
  YukarıMollaali mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Mollaali yk.
  Halkapınar mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Mübarekin [ Kr mubarekîn "kutsal yer, ziyaret" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Bilmece mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Golbaran / Gülbaran
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Avdalı mah - Çınar - Diyarbakır
K 📖 Bîranbazin
1917h 📖 Birbazin [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Özyar mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Hatuni
  Tilver mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Gürcü
  Şeyhçoban mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Şeyxçoban
  Balıbaba mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 1928 📖 📖 Lüğüs / Lüküs
  Selyazı mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Meşitik
  AşağıMollaali mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Mollaali aş.
  Karababa mah - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Geli [ Kr gelî "boğaz" ]
1917h 📖 Karababa
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  Höyükdibi mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Melkiş [ Tr "Melikşah" ]
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde nahiye merkezi olan Melkiş kasabasıdır. SN
  Karabudak mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Sipyak
  Alancık mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 1928 📖 📖 Koğan / Goxan
Kürt (Sünni) (Metinan) yerleşimi
  FilizÖren mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Herzem [ Kr ]
  Kürekli mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
  Kazıktepe mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kazıktepe
  Ortaşar mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Alvendi / Elvendi
  Sürendal mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Celikan [ Kr Cilikan "aş." ]
  Toraman mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Umran / Omeran
  Taşhelvası mah - Çınar - Diyarbakır
1936 📖 Bedürlü
1928 📖 Bedro
1917h 📖 Saçılı
  Kubacık mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kubacık
  Uzgider mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Dirêjik [ Kr "uzunca" ]
  Solmaz mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Niyuh?
  Kuruyazı mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Caferik [ Kr "Cafercik" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Dikmencik mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Tell ˁAbuş [ Ar/Kr ]
  Şükürlü mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Şükürlü
1526t 📖 Şikeftan [ Kr "mağaralar" ]
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çınar ilçesine bağlı tek Alevi-Türkmen yerleşimi idi. Halen Aleviler küçük bir azınlık olarak kalmıştır. metonio
■ Diyarbakır'daki 14 Alevi Türkmen Köyü'nden birisidir. Köy halkı 90'lı yıllardan itibaren Batı şehirlerine -özellikle İzmir- göç etmesiyle birlikte nüfus yok denecek kadar azalmıştır. Köye çevredeki köylerden Kürt nüfus yerleşmiştir. Mehmet Kaya
  Gürses mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Davudi [ Kr "öz." ]
  Ağaçsever mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Botikan [ Kr "oluklar? Botanlılar?" ]
  Beşpınar mah - Çınar - Diyarbakır
Eski adı: -
■ 1951'de Bulgaristan muhacirlerinin iskanıyla kuruldu. Ancak yerleşenlerin Bursa'ya göçmesi üzerine Kürt nüfus yerleşti. SN
  Bozçalı mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Dikni
1526t 📖 Bozçalı
  Mollapolat mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Mollapolat
  Murattaşı mah Beşpınar - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Pornak
  Yazçiçeği mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Herbaro
  Göktepe mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Göktepe
  Köksalan mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Toy
  EkinVeren mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Baxtirî [ Kr "üzüm bağı" ]
  Yuvacık mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Yuvacık
  Çınar ilçe - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Xan Akpınar
Eski adı: Melkiş (idari bölge)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Han Akpınar köyü Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyarbakır'a bağlı küçük bir köy iken 1935-1950 arasında Bulgaristan ve Kudüs'ten gelen göçmenlerin yerleştirilmesiyle büyüyüp 20.12.1938'de Çınar ilçe merkezi oldu. İlçeye adını veren Çınar köyü ilçenin batısındaki eski aşiret arazisindedir. SN
  Altınakar mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Altunakar
Türkmen yerleşimi
  Bağacık mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Bağacık
  Başaklı mah - Çınar - Diyarbakır
1526t 1917h 📖 📖 Hücceti [ Tr hüccetî "belgeli" ]
  Şekerören mah - Çınar - Diyarbakır
1928 📖 Şekerviran
  Akçomak mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Barbaru
  Karalar mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Karalı
  AşağıKonak mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Xanik aş. [ Kr xanik "hancık" ]
  Çukurbaşı mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Rûbar [ Kr "akarsu" ]
  Demirölçek mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kalei Zerzevan [ Kr kelayê zerzevan "Zerzevan (?) kalesi" ]
■ Kürd: zêrzemîn/zêrzevîn "zeminlik". yalcin
  İncirtepe mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Tell Arab [ Ar/Kr tell ˁarab "Arap höyük" ]
  Belenli mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Ömerağa / Ömeran [ Kr "Ömerler" ]
  Kutluk mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Katin [ Kr qetîn "yırtık, yarık" ]
  Öncülü mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Xıtmîran
  Hasköy mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Hasköy
  Yaprakbaşı mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Bari [ Kr barê "yol boyu" ]
  Aktepe mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Aktepe
■ 1854 yılında bu köyde doğan Şeyh Abdurrahman Aktepe/Aktepî bölgede büyük ün sahibidir. SN
  Bölümlü mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Kasimî [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Düzova mah - Çınar - Diyarbakır
K 📖 Qerhêta
1917h 📖 Karxîta
Kürt (Sünni) (Sürgücü) yerleşimi
  Meydan mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Şorşup
1526t 📖 Şorsup | Kızılmescid [ Kr şorşîp? "tuzlu çay" ]
Kürt (Sünni) (Sürgücü) yerleşimi
  ÇatalTarla mah - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖 Biname [ Kr binamê "namlı" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km