haritada ara :   km  
Çıldır'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
Eskibeyrehatun köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖: Eski Beyrehatun
R1889 📖: Beğrehatun [ Tr ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
Doğankaya köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖: Helvan [ xelvani "el köyü?" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Ağıllı köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1910h 📖: Hamaş
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski haritalarda bu köy ile Oğuzyolu (Oruşet) arasında Oğuz adlı yerleşim görülür. SN
■ Köy halkının büyük kısmı Ahıskalıdır, bir sülale ise Malatya/Hekimhan'dan gelmiştir. metonio
Meryem köy - Çıldır - Ardahan
E1918 1928 📖Maryam/Meryem
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 64 nüfuslu 10 hane Karapapak bulunmaktadır. metonio
Kotanlı köy - Çıldır - Ardahan
E1918 📖: Tskrip
R1889 1928 📖Sikareb/Sikerib [ ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Semihaşakir köy - Çıldır - Ardahan
1960 📖: Koçgüden
1928 📖: Terekeme Çayis
R1889 📖: Çais
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Dirsekkaya köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
E1918 📖: Tsorapuyn? [ Erm "dereyuvası" ]
R1889 1910h 📖Zerebük / Zarabük
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Dağıstanlı) yerleşimi.
Kaşlıkaya köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖Vartmana/Vartman [ "gül fidanı?" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Kuzukaya köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖Sabadur [ "yuvalı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Bude (ბუდე), Gürcüce yuva demektir. Gürcü dilinde yapım ekleri alıp 'Yuva yeri,Yuvalı' anlamı taşımaktadır. Sabaduri (საბადური) adında Gürcistan'da yerleşim yerleri vardır. meriç
Akkiraz köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1835 1928 📖Kertene
1910h 📖: Kartana
Ahıska Türkü yerleşimi
Sabaholdu köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Kotas/Kodas [ kota კოტა ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Baltalı köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928 📖: Tatalit
E1918 📖: Kırkkilise
R1889 📖: Tatulet/Tatoleti [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Gölbelen köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖Urta [ "çalköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Uro (ურო), Gürcüce bir çalı olup, -ta çoğul ekidir. Yani çalılar,çalılık anlamı taşımaktadır. meriç
Sazlısu köy - Çıldır - Ardahan
1910h 📖: Karaveli
R1889 1928 📖Koravil [ ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Yıldırımtepe köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖Rabat [ Erm/Tr "harabat, viran" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Kurtkale köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Kurtkale [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 'Kurt' adı büyük olasılıkla komşu Kerten/Krtan (Akkiraz) köyünün adından uyarlanmıştır. Anlamı çözülemedi. SN
■ Kurt adı, yerleşimin yakınındaki kalede bulunan kurt başı heykelinden gelmektedir. Burası Terekeme değil, Yerli denilen Türklerin kadim bir yerleşimidir. Nejdet
Şeytankale mv - Çıldır - Ardahan
1854h 📖: Şeytankale [ Tr ]
Gölebakan köy - Çıldır - Ardahan
1854h 📖: Meradis / Meredis [ "artköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün adı Gürcücedir. Mere (მერე), Gürcüce sonra, ardında demektir. Mere-eti's yani sonraki yerler anlamındadır. Bu köyde gölün hemen ardında bulunduğu için bu ad takılmış olabilir. meriç
Çıldır ilçe - Çıldır - Ardahan
1595t 1920h 📖Zurzuna
1854h 📖: Çıldır (başka yer) [ çrdilo "kuz, kuzey" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü/Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Çıldır esasen bölge adıdır. Evvelce Başköy'de bulunan yönetim merkezi Rus idaresi zamanında Zurzuna köyüne taşınmıştır. 1924'te Zurzuna kasabasının adı Çıldır olarak değiştirilmiştir. Mevhum `Saka Türkleri` kavmi ile ilgisi yoktur. SN
■ © 26.09.1860 Çıldır'daki Türkmen ve Koçhanlı Aşireti ile Karapapak taifesinden olub askerlik çağına geldikleri halde kura-i şeriyyeye davete icabet etmiyenlerin yakalanmaları. © »»» 17.02.1861 Çıldır Sancağı dahilinde bulunan Türkmen ve Kocuman aşairiyle Karapapak taifesinin kur'a-i şer'iyyelerinin ne şekilde icra olunduğu. deyar heyran
■ Çıldır ilçesinde eski yer adları kısmen Gürcüce, daha çok Ermenicedir. Türkçe adlar da vardır. 1828 öncesinde “Yerli” adı verilen Türkler ile Ermenilerin yarı yarıya karışık olduğu anlaşılıyor. 1828 harbinde Ermenilerin Rus tarafına göçmesiyle boşalan köylere Karapapak göçmenler yerleştirilmiştir. Karapapak köylerinin hemen hepsinin eski adı Ermenicedir. "Yerli" köyleri daha çok Gürcüce, kısmen Türkçedir. 20. yy başında Ermeni nüfus yoktur. SN
Kayabeyi köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928 📖: Yerli Çayis
R1889 📖: Çais
Ahıska Türkü yerleşimi
Akdarı köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Çamordo/Çamurda [ çamuarda ჩამუარდა "bayır" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Eşmepınar köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖Pırut/Purut բրուտ [ Erm prud "çömlekçi" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Övündü köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
E1918 📖: Hovaşen [ Erm "esenköy" ]
R1889 1928 📖Vaşlob/Vaşlobi [ ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Tarihi Vaşlobi manastırı kalıntısı vardır. SN
Öncül köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928 📖: Zikaristav
R1889 📖: Tsxoristav [ "Tsxori deresi" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1835 Çıldır Nüfus Defteri'nde Zıgarostav-Öncül köyünde bir aile Kürd olarak kayda alınmıştır. Nejdet
Kenarbel köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Kenarbel
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Kenardere köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Ampur / Anpur [ ]
E1662 1928 📖Ampert
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Köyün adı halk arasında Anpur olarak telaffuz edilir ve birtakım uydurma efsanelerle açıklanır. Yerli Türk köyü olduğu söylenir. SN
Akçıl köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Çolet/Colit [ coleti "çilekli" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Coli/Joli (ჟოლი), Gürcüce ahududu demektir. meriç
Saymalı köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖: Köyxas
R1889 📖: Kevxas
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Aktaş göl - Çıldır - Ardahan
G GKartsaxi (göl)
1854h 📖: Xazapin/Xozapin (göl) [ ]
■ Türkiye ile Gürcistan arasında bölünmüş olan göl, Gürcü tarafındaki başlıca yerleşim olan Kartsax'tan dolayı Gürcülerce Kartsax gölü (Kartsaxis Tba) olarak adlandırılır. Karşı yakadaki yerleşimlerin hemen hepsi 1828 Osmanlı-Rus savaşından sonra buraya iskan edilmiş olan Ardahan ve Erzurum kökenli Ermenilerdir. SN
Güvenocak köy - Çıldır - Ardahan
E1918 📖: Dzandzağ
R1889 1928 📖Zınzal
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Aşıkşenlik bld - Çıldır - Ardahan
1960 📖: Yakınsu
1854h R1889 📖Suxara/Sosxara [ ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Yakın tarihte belediye statüsü kazanmasıyla, mezarı burada bulunan ünlü Terekeme (Karapapak) saz şairi Aşık Şenlik'in (1850-1913) adı verildi. İlginç bir şekilde, Ermeni saz şairlerinin en ünlülerinden Aşık Civani (1846-1908) doğum yeri ve mezarının bulunduğu Aktaş Gölü'nün karşı kıyısındaki Kartsakh köyünde anılır. SN
■ Suhara, Osmanlı nüfus defteri 1835'te de aynı adladır. 1806 tarihinde caminin tamiri ile ilgili fermanda da aynı adladır ve 1806'da da Terekeme-Karapapak yerleşimidir. Nejdet
Çıldır göl - Çıldır - Ardahan
E1918 📖: Hüsisayin [ Erm "kuzey" ]
1854h 📖: Palakatzis | Çıldır (göl)
G1000~ 📖: Çrdilo (idari bölge) [ "kuzey" ]
Taşdeğirmen köy - Çıldır - Ardahan
E1918 📖: Çamder
R1889 1928 📖Çamdra / Çamra
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Aşağıcambaz köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖: Cambaz-i Süfla [ Tr ]
1854h 📖: Cambaz
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Yukarıcambaz köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖: Cambazi Ulya [ Tr ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Karakale köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖: Karakale [ Tr ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Damlıca köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖: Kodamıx/Kodamık
R1889 📖: Katamux
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Akçakale köy - Çıldır (Doğruyol bucağı) - Ardahan
E1918 📖: Pertaşen [ Erm "kaleköy" ]
1910h 📖: Akçakale [ Tr ]
1854h 📖: Çıldır [ çırdilo "kuzey" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Çıldır gölüne ve ilçesine adını veren Çıldır kalesi burasıdır. İlçe merkezi daha sonra Zurzuna kasabasına taşındı. SN
■ Belki Gürcüce Bertaşeni (ბერთაშენი) - "keşişköy". Ayrıca Gürcüce Tetritsikhe (თეთრიციხე) "akça kale" kullanılır. GEO
Başköy köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖: Başköy
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.