haritada ara :   km  
5 Abdullah yorumu bulundu.
sırala 
Erdek ilçe - Erdek - Balıkesir
1665 📖 : Ardak / Erdek
Y-454 📖 : Artákê [ Yunanca "çörekçe, tümsecik" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Girit göçmeni/Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 6. yy’da Theophanes ve Prokopios’un eserlerinde zikredilen kasaba, komşu Kyzikos’un gerilemesi üzerine geç Bizans döneminde ön plana çıkmıştır. (Ramsay 162). Adı muhtemelen Yun «ártos» `yuvarlak ekmek, çörek` sözcüğünden gelir. SN
■ Erdekteki Pomakları Bandırmaya bırakan gemide 7 çevre köyü berâber yolculuk etti (Ref: Kavala Kokolalı Pomak Ayşe) Manav
■ Halkın tamamına yakını Mübadele zamanında gelen Selanik ve Girit göçmenlere dayanır. Erdek merkezin nüfus yapısı;Yerli Manavlar, Selanik-Karacaovalı Pomaklar, Giritliler, Tikveşli Pomaklar, Romanlar, sonradan gelen Karadenizliler.
■ Erdekli Ortodoks Rumlar 1903'te Faneromeni manastırı gelirleri üzerinde Peramalılarla (günümüz Karşıyaka) anlaşmazlık yaşadıkları süreçte tepki olarak Protestanlığa geçmişlerdir. (Ozil, 2006: 74) Abdullah
■ Koord: 40° 23' 58'' D, 27° 47' 33'' K
Karşıyaka mahalle - Erdek - Balıkesir
1795h 📖 : Peramo [ Yunanca pérama "geçiş yeri, yolcu iskelesi" ]
1665 📖 : Pereme
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 3400 Rum nüfusu ve 11 kilisesi vardı. SN
■ Perama'nın Rum sakinlerinin çoğunluğu 1903'te Faneromeni manastırı gelirleri üzerindeki anlaşmazlık üzerine Katolikliğe geçmişler, Bab-ı Ali'nin bu din değişimini tanımamasından sonra büyük çoğunluğu Ortodoksluğa geri dönmüştür (Ozil, 2006: 66-77). Abdullah
■ Koord: 40° 26' 32'' D, 28° 0' 5'' K
Orhangazi ilçe - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Pazaryeri
1890hk 📖 : Pazarköy
1928 📖 : Orhangazi (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1311 tarihli (1893-94) Hüdavendigar Vilayet Salnamesi'ne göre Pazarköy toplam nüfus 22996, Ermeni nüfusu: 16912. Abdullah
■ Koord: 40° 29' 16'' D, 29° 18' 30'' K
İnegöl ilçe - İnegöl - Bursa
1484 📖 : Înegöl
Y1308 📖 : Angelokomê [ Yunanca "ulakköy? melekköy?" ]
■ Evliya Çelebi’ye göre, `Halâ burada camilere eyne damı yani Cuma Camii derler. Başlangıçta Cuma namazı göl kıyısında kılındığı için Eyine Gölü derler.` Lakin İnegöl’de göl yoktur ve isim şüphesiz Yun Angelokomi adının ilk iki hecesinden uyarlanmıştır. SN
■ 1311 tarihli (1893-94) Vilayet Salnamesine göre İnegöl kazasının toplam nüfusu 46.514, Ermeni nüfusu 5.601. Abdullah
■ Koord: 40° 4' 47'' D, 29° 30' 57'' K
Yeniköy mahalle - Şile - İstanbul
1902hk 📖 : Yeniköy aş. + yk.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köyün kahvesindeki fotoğraflardan ve anlatılanlardan Karadağ'dan iskan edilen yerleşimcilerin Akova'dan (Bijelo Polje) geldiği anlaşılmaktadır. Abdullah
■ Kilisesi hâla ayaktadır. 1925 senesinde Karadağlı Boşnaklar iskân edildi. Dillerini korumuşlardır. Aqua su şişeleme tesisleri bulunur. Rivâyete göre köyü kuranlar 1770 Orlov isyânından sonra Taşköprü köylerinde hâli hazırda oturan veya Moradan sürgün olan Rumların bir müddet oturduğu Taşköprüden sonra kurduğu köydür. Helence biliyor olmaları ikinci rivâyeti güçlendirir. Yukarı ve Aşağı mahallesi bulunan köyde konuşulan helence kaba geldiği için Şiledeki Rum cemaâti Yeniköylülere ''kenaya'' (dağlı) gibi dışlayıcı tâbirde bulunurmuş. 1914-1918 arası 7000 Rum Şileden Eskişehre sürülmüştü. Târih: 19/M /1335 (Hicrî) Dosya No:16 Gömlek No:44 Fon Kodu: DH.EUM.3.Sb Kandıra’nın Yeniköy karyesinden oldukları anlaşılan Praskoh ile Sotiri nam şahısların Kandıra’dan alıp götürdükleri un ve arpa yükleriyle ele geçirildikleri. Manav
■ Koord: 41° 7' 23'' D, 29° 38' 58'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.