haritada ara :   km  
47 Berkay yorumu bulundu.
sırala 
Selimiye mahalle - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1891s 📖 : Losta
Y-454 📖 : Hydas [ Anadolu Dilleri ]
■ Köy halkı Girit Mübadilleri, Türkmenler, Bulgaristan'ın Razgrad kentinden gelen Muhacir Türklerdir. Berkay
■ Koord: 36° 42' 20'' D, 28° 5' 35'' K
Söğüt mahalle - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
Y 📖 : Traxeîa [ Yunanca "sarp, dağlık" ]
1665 1876a 📖 📖 : Daraxya (idari bölge)
■ Darahya/Traxeia, Bozburun Yarımadasının dağlık güney kısmının genel adıdır. SN
■ Söğüt köyü, Ortaca sahilindeki antik Saranda limanı ve Oyuktepe'deki Thysannus üzerinde yer alır. Kentin polygonal duvarları, bu alanda arkaik dönemden itibaren yerleşim olduğuna işaret eder. asilyaman
■ Köyün eski adı Saranda Köyü'dür. Türkmenler ile Ortodoks Rumların beraber yaşadığı bir köydü. Köye 19. yüzyılın başlarında Kırım Tatarları da yerleşmiştir. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında köydeki Rumlar Yunanistan'a gönderilmiştir. Rumların yerinede Mora'dan gelen Muhacirler iskan edilmiştir. Berkay
■ Saranda veya Saránta [ Yunanca saránta "kırk" ] Saránta Eklesiés [ Yunanca saránta eklesiés "kırk kiliseler" ] Saranda: Muğla-Marmaris’in Söğüt Köyü'nde bulunan Cumhuriyet Mahallesi sahil yerleşimini ve buradaki plaj hattını kastetmek için halk tarafından kullanılan isim. Söğüt, hâlihazırda eski bir “Osmanlı-Rum Köyü”dür, ancak, tarihi, yaklaşık 3.000 yıl önceki Leleg ve Karia yerleşimlerine kadar dayanır. Söğüt, içinden “Karia Yolu” da geçen “3.000 yıllık bir köy”dür denilebilir. Söğüt’teki pek çok noktadan net biçimde görülebilen ve Söğüt’ün yalnızca 7 deniz mili uzağında yer alan Yunanistan’ın Simi (Sömbeki) Adası sakinlerinin büyük kısmıysa, Söğüt ve Taşlıca (Saranda, Karamaka, Sindili) hattından Simi Adası’na 1923 yılındaki mübadelede yerleştirilmiş “Rum mübâdil”lerden oluşur. Terk edilmiş Karamaka Köyü’nden dolayı da pek çok Simili, soyisimlerinde halen “Kara” ifadesini taşır. Kısacası, Yunanistan'a bağlı Simi Adası’nın bugünkü halkının atalarının bir kısmı için “Eski Söğütlü” ve “Eski Taşlıcalı”dırlar denilebilir. 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca; Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan Krallığı'nın, din esası üzerine zorunlu göçe tabi tuttuğu vatandaşlarına mübâdil denir ve Söğüt'te bugün yaşamakta olan yerli halkın büyük çoğunluğu, mübadele süreci sonunda bölgede iskân edilmiş mübâdillerden oluşur. Söğüt çevresinde bugün yaşamakta olan Türk halkı, yaşları kaç olursa olsun, Söğüt Köyü’nün Cumhuriyet sahiline, tıpkı Rumlar gibi halen “Saranda” demektedirler. Bilge Umar’a göre Luwice’den evrilmiş “Saranda” ifadesi, aynı zamanda, bu toprakları terk etmiş “komşu”muzdan yadigârdır. Çünkü “Saranda” ifadesi, Yunanca’da aslen “Saránta” şeklinde ifade edilir ve sözlük anlamı da “kırk”tır. Bölgeye "kırk" yakıştırmasının yapılmasının sebebiyse, Hıristiyan mitolojisiyle ilgilidir: Yuhanna (Saint John) İncili’ndeki “Sebastia’nın Kırk Azizleri” anlatısına göre, Roma İmparatorluğu’nun Sebastia (Sivas) lejyonundaki kırk lejyoner Roma askeri, “pagan Roma” yönetimine meydan okumuşlar ve “paganizm”i terk ederek Hıristiyan olmuşlardır. Bu sebeple, Roma İmparatorluğu tarafından ölüm cezasına çarptırılmışlardır: Hıristiyanlık inancında bu sebeple “aziz” ilan edilen bu “kırk Romalı Hıristiyan lejyoner”in kemikleri ve külleriyse, yaygın inanca göre, “Anadolu’nun ve Avrupa’nın ilk Hıristiyan kiliseleri ve manastırları”na, “kutsal emanetler” olarak gizlice yollanmıştır. Bu bağlamda, bu kırk azizin kalıntılarının yollanıp muhafaza edildiği kilise, şapel ve manastırların bulundukları bölgelerin yerel isimlerinde “Kırk Azizler”i kastetmek amacıyla “Saranta" veyahut da "Saranda”, yani Yunanca “kırk” ifadesi bulunur ve genellikle bu isimler "Kırk Kiliseler" olarak da zikredilir: Yani, "Saránta Eklesiés". Bu dilsel duruma mukabil; “Kırklareli” ilimizin eski ismi “Saránta Eklesiés”in de bu mitosla doğrudan ilişkili olduğu ileri sürülür. Kırklareli ismindeki Türkçe "Kırk" ifadesi de bu sebebe dayandırılmaktadır. Aynı şekilde, Marmaris Söğüt’ün eski adlarından biri olan Saranda’nın da, Söğüt Adası’ndaki eski dönem kilise-manastır varlığından dolayı, aynı mitosla ilişkili olarak, “Saranda” olabileceği iddia edilir. Ayrıca, Söğüt-Saranda’nın komşusu Taşlıca Köyü (Fenaket) ve Serçe Limanı (Portus Cressa) arasındaki binlerce yıllık su sarnıçlarından oluşan bölgeye de “Kırkkuyular” denilir: “40” sayısının, yöredeki coğrafi-dilsel hâkimiyeti hemen göze çarpar. Bölgede yürütülen Phoenix Arkeoloji Projesi'nin, bölgenin eski isimlerinden biri olan "Saranda"anın tam olarak nereden türetilmiş olduğuna dair aydınlatıcı ve bilimsel nitelikte veriler sağlayacak çalışmalar yapması beklenmektedir. Ozan Önen
■ Koord: 36° 39' 50'' D, 28° 5' 36'' K
Hisarönü mahalle - Marmaris - Muğla
1891s 📖 : Asarönü
1890hk 📖 : Eríne
Y-454 📖 : Erínê [ Anadolu Dilleri ]
Yörük yerleşimi
■ Asarönü/Hisarönü, eski Erine köyünün 1 km kadar kuzeybatısındaki sahil mahallesinin adıyken, Cumhuriyet döneminde köyün tümüne bu ad verildi. Asarönü tepesinin arka tarafında antik Bybassos/Bubastos kalıntıları, Erine merkezde Arinna adını taşıyan Leto tapınağı kalıntısı bulunur. ■ Hitit kayıtlarında, Alacahöyük mevkiinde veya ona yakın önemli bir dini merkez olan Arinna anılır. Burası ile birlikte Fethiye yakınındaki antik Ksanthos (Arinna) ve Finike’ye bağlı Ernez (Arneai) aynı adı taşırlar. SN
■ Köyün halkı Yörük'tür. Denizli, Mersin ve Alanya taraflarından gelmiştir. Denizli ve Alanya'dan gelen yörükler geçmişte otlak alanlar yüzünden çeşitli kavgalar ve kanlı çatışmalar yaşanmıştır. Köy günümüzde tamamen turizm ile ilgilenmektedir. Berkay
■ Koord: 36° 47' 59'' D, 28° 8' 46'' K
Osmaniye mahalle - Marmaris - Muğla
1904hk 📖 : Aleksa
1891s 📖 : Alekse [ Türkçe alakilise? ]
Yörük yerleşimi
■ Köy halkı Yörük'tür. Anamur ve Alanya bölgesinden gelmişlerdir. Anamur ve Alanya'da Avşarlar ile kan davaları yaşamışlardır. Karaman'daki Osmanlı Ordugahına saldırmış ve isyan etmişlerdir. Sonrasında ise yurtlarını terk ederek Marmaris bölgesine kaçmışlardır. Berkay
■ Koord: 36° 44' 18'' D, 28° 12' 28'' K
Çaylı mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1928 📖 : Anaxor
Y1890hk : Anoxori [ Yunanca "yukarıköy" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1895 Bursa Yıllığı kayıtlarında köyde 65 hane yaşadığı görülür. Bunların 40 tanesi Rum kalan 25 hane Müslümandır. Mübadelede Rumlar Yunanistan'a gönderilmiştir. Onların yerine de Langaza kentine bağlı Kuçkar köyünden Muhacirler iskan edilmiştir. Berkay
■ Ανοχώρι Tankut Beygu
■ Koord: 40° 16' 34'' D, 28° 44' 44'' K
Akçalar mahalle - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1912hk 📖 : Akçeler
1530t 📖 : Akçakilise
■ Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1530 yılı Tahrir kayıtlarında köyde 16 hane Rum yaşadığı yazılıdır. Günümüzde Türkmenler ile Bulgaristan Muhaciri Türklerin yaşadığı bir yerdir. Köy Sit alanı olup koruma altındadır. Berkay
■ Koord: 40° 10' 30'' D, 28° 44' 50'' K
Hasanağa mahalle - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1912hk 📖 : Hasanağa
■ Hasanağa beldesinin eski adı Kızılcıklı olarak bilinmektedir. Beldeyi Alevi Yörükler kurmuştur. Yörüklerin Sünni mezhebi ne zaman kabul ettiği bilinmiyor. Lakin beldedeki ilk cami 1930-1940 yıllarında yapılmıştır. Berkay
■ Koord: 40° 10' 13'' D, 28° 47' 35'' K
Küçükyenice mahalle - Mudanya - Bursa
1928 📖 : Yenice Müslim
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Sünni eğilimli Bektaşi Türk yerleşimidir. metonio
■ Küçükyenice halkı kendini yerli veya manav olarak tabir edenlerin kurduğu bir köydür. Balkan harbinden sonra Bulgaristan'dan gelen Bektaşi Muhacirlerin yerleşmesi ile günümüzde halini almıştır. Berkay
■ 1938 Bulgaristan muhâcirleri aslen o târihte Romanyaya bağlı Silistrenin köylerinden getirilmiş olmalıdır bkz. Dağköy, İzmit. Manav
■ Koord: 40° 17' 18'' D, 28° 50' 4'' K
Doğancı mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖 : Doğancı
■ Köy 15. yüzyılda Bursa'ya iskan edilen Macanoğulları adında bir Yörük sülalesi tarafından kurulmuştur. Köy halkının geçmiş devirde Manavlar ile çeşitli kavgalar yaşadığı biliniyor. Berkay
■ Koord: 40° 7' 59'' D, 28° 57' 54'' K
Aksungur mahalle - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 : Aksungur
■ Köy halkı Ahi Dergahı'nın mensubu olan Türkmenler'dir. Köye kısa bir süre için yörükler de gelip, yerleşmiştir. Fakat yörükler daha sonra Dağakça köyünü kurarak ayrılmışlardır. Berkay
■ Koord: 40° 17' 39'' D, 28° 58' 38'' K
Ahmetbey mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖 : Ahmetbey
■ Köy Türkmenler ile Romanya'dan gelen Muhacirlerin beraber yaşadığı bir yerdir. Berkay
■ Koord: 40° 17' 42'' D, 28° 59' 48'' K
Yunuseli mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖 : Biladıyunus
Y1900~ 📖 : Platíenos Πλατύαινος [ Yunanca "yassı Enez" ]
1521t 📖 : Baladyanos
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ Yunanca addan halk etimolojisi yoluyla türetilmiş olan Bilad-ı Yunus adı ’Yunuseli’ olarak Türkçeleştirilmiştir. SN
■ Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ile köydeki Rumlar Yunanistana gönderildi. Onların yerine de Yunanistan'ın Karacaova bölgesi ile Kılkış bölgesindeki Paroya köyünden gelen Arnavutlar iskan edilmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 15' 1'' D, 29° 0' 27'' K
İnkaya mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖 : İnkaya
■ Köy kireçli bir kaya üzerine kurulduğu için çok sayıda mağara oluşmuş. Bu nedenle mağara kayası anlamına gelen İnkaya adı verilmiş. Köyde eskiden Rumların yaşadığına dair bazı izler var. Mesela köyün doğusunda Saint Agapius, köyün altında ise Abramitler Manastırı adında ibadethaneler vardı. Günümüzde Abramitlerin sadece bazı kalıntıları kalmış. Rumların ne zaman gittiği bilinmiyor. Günümüzde yerli köyü olarak bilinmektedir. Berkay
■ Koord: 40° 11' 13'' D, 29° 0' 56'' K
Armutköy mahalle - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 : Emrud [ Türkçe "armut" ]
■ 19. yüzyılın ortalarında Çerkes Sürgünü ile birlikte yoğun Çerkes nüfusu köye yerleşmiştir. Çerkeslerden sonra Şeyh Şamil'in vekili olan Dağıstanlı Mehmet Emin Paşa ve maiyetindeki Dağıstanlılar da köye yerleşmiştir. Paşanın mezarı da köydedir. Son olarak 1938 yılında Dersim isyanı sonrasında Tunceli'den getirtilen Alevi Kürtler köye iskan edilmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 16' 4'' D, 29° 1' 56'' K
Kirazlı mahalle - Osmangazi - Bursa
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Bulgaristan Muhaciri Türkler tarafından kurulmuştur. Berkay
■ Koord: 40° 5' 57'' D, 29° 2' 30'' K
Alaşar mahalle - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1911h 📖 : Alaşar
■ Köy adını köyün yakınlarında bulunan Alaşar suyundan almıştır. Bursa'nın fethinden sonra Osman Gazi'nin hem hocası hem de kayınbabası olan Şeyh Edebali ile beraberinde Kırşehir'den gelen Akçakoyunlu Aşireti'ne mensup Türkmenler tarafından kurulmuş bir köydür. Berkay
■ Koord: 40° 16' 43'' D, 29° 3' 46'' K
Büyükkumla mahalle - Gemlik - Bursa
1795h 📖 : By. Kumla
■ Gemlik Körfezi'nin kuzey sahillerinden iki tane Kumla adında yerleşim yeri bulunur. 1530 yılı Bursa Tahrir Kayıtlarında bahsi geçen bölge Kumlu olarak adlandırılmıştır. Berkay
■ Koord: 40° 28' 45'' D, 29° 5' 0'' K
Demirtaş mahalle - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖 : Timurtaş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Yerel rivayete göre Rum köyü Sultan I Murat zamanında çeşitli yerlerden gelen Rumların iskanı ile kurulmuş idi. Adı en azından 16. yy’dan beri Türkçe Demirtaş olarak geçer. SN
■ Bursa ovası üzerinde bulunan kasabada Yunanistan'ın Drama kentine bağlı Kırlar, Himmetli, Bucak, Durak, Türkmenler, Karamanlı ve Bekleşi köyleri ile Langaza'ya bağlı Gırmıç köyünden Muhacirler gelmiştir. Ayrıca daha sonraları Yugoslavya'dan Bektaşi Arnavutlar ile Bulgaristan'dan da Muhacirler yerleşmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 16' 20'' D, 29° 5' 35'' K
Küçükkumla mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖 : Kç. Kumla
1720z 📖 : Kç. Kumlu
■ © Gemlik kazasında Küçükumlu karyesinden Türkmenhacılı Cemaati'nden .... (1133 Hicri) deyar heyran
■ Eskiden köydü. Fakat köy yerinin sahile doğru büyümesi ile köye çok sayıda yazlık konut inşa edilmiş, köy hızlı bir şekilde büyümüş ve belediye teşkilatının kurulması ile kasaba olmuştur. Berkay
■ Koord: 40° 28' 40'' D, 29° 7' 22'' K
Karaislah mahalle - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928 📖 : Karaislah
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Karaislah köyünün Cebel (Dağ) kesimine 1896’da Gürcü muhacirler iskan edildi. SN
■ Köy halkı 1893 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesinden gelmiştir. Osmanlı kaynaklarında köydeki insanlar ''Lisan bilmez Gürcüler'' olarak kayıt altına alınmış. Haliyle gelen kişilerin kimliğini sorgularsak Ahıska Türkü veya Kıpçak Türkü'de olabilirler. Berkay
■ Koord: 40° 1' 17'' D, 29° 7' 32'' K
Arabayatağı mahalle - Yıldırım - Bursa
1899a 📖 : Arabayatağı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Mahallenin güncel nüfusu 30.000 olup, kozmopolit bir mahalledir. Esasen Gürcülerin kurduğu bir köy olsada sonraları hızlı sanayileşme ile göç almıştır. Günümüzde Türk, Gürcü, Arnavut, Çerkes, Kürt birçok milletten insan ikamet etmektedir. Berkay
■ Koord: 40° 12' 2'' D, 29° 7' 37'' K
Haydar mahalle - Keles - Bursa
1911h 📖 : Haydar
■ Köyü kuranlar Mercanoğulları isminde Kırşehir'den gelen bir Türkmen Sülalesidir. Bursa'nın kuşatmasında Şeyh Edebali'nin emriyle Osman Gazi'ye destek verdikleri ve fetihten sonra mükafat olarak köy arazileri Mercanoğullarına verilmiştir. Köyde halen dahi yaşayanlara Mercanoğulları denir ve bu olay kuşaktan kuşağa anlatılır. Berkay
■ Koord: 39° 51' 19'' D, 29° 8' 11'' K
Akçapınar mahalle - Keles - Bursa
1521t 📖 : Akçakilise
■ Akçaviran adı da kullanılır. SN
■ Köyün içinde Kocapınar diye adlandırılan bir su kaynağı vardır. Bu kaynağa istinaden köye Akçapınar adı verilmiştir. Köy halkı Türkmen olup, Balkan Harbinden sonra Bulgaristan Muhacirleri de köye yerleşmiştir. Berkay
■ Koord: 39° 52' 22'' D, 29° 10' 0'' K
İsabey mahalle - Yıldırım (Gürsu bucağı) - Bursa
1911h 📖 : İsabey
■ Esasen Türkmenler ile Bulgaristan Türklerinin beraber yaşadığı bir köydür. Fakat yeni mahalle olmuş ve özellikle Doğu Anadolu'dan yoğun göç almıştır. Berkay
■ Koord: 40° 12' 36'' D, 29° 10' 23'' K
Cihatlı mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖 : Cihatlı
1890hk 📖 : Kç. Benli / Aş. Benli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1924 yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında Drama ve Serez kentlerinden gelen Pomaklar iskan edilmiştir. Berkay
■ Gemlik kazası dahilinde Benli nam Ermeni karyesi ahalisinin karyenin yarım saat aşağısında ruhsatsız inşa ettiği otuz hanenin yıkılmasından vazgeçilerek orada Aşağı Benli namıyla bir karye teşkili. (Hüdavendigar 2) H-26-06-1312 Gemlik kazasına tabi Benli karyesinin aşağı kısmındaki yerleşimin, Aşağı Benli namı ile ayrı bir karye haline getirilmesi. (Hüdavendigar 4) H-1 -04-1326 Serez çevresindeki Dere, Acve, Ilıcadere, Noguslaf, Tuğlar, Çakallar, Rahmanlı, Kızıllı ve İğneli yerleşimlerinden mübâdil iskân edilmiştir. Ne kadarının slavdilli olduğu bilinmemektedir. Manav
■ Koord: 40° 26' 20'' D, 29° 11' 59'' K
Adliye mahalle - Gemlik - Bursa
1946 📖 : Kavakdibi
1928 📖 : Adliye
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Kavakdibi mevkiine iskân edilen Gürcü olduklarına inanılır. Kavakdibi ismi hâlen kullanılır. Manav
■ Köy halkı 1880-1881 yıllarında Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden gelen Ahıska Türkleri'dir. 1908 yılı Bursa Yıllığında köy halkı 'dil bilmez Gürcüler' olarak tanımlanmıştır. Bu tanım onların Ahıska Türkü olduğuna bir kanıttır. 1930 yılında köyün adı Kavakdibi olarak değiştirilmiştir. Fakat eski adı olan Adliye ismine tekrar kavuşmuştur. Günümüzde Ahıska Türkleri halen ikamet etmektedir. Berkay
■ Koord: 40° 23' 15'' D, 29° 12' 19'' K
Katırlı mahalle - Gemlik - Bursa
1604 📖 : Katırlı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün güncel nüfusu 203 kişi olup, tamamı Türkmenlerden meydana gelmektedir. Karadeniz'den gelen vatandaşlar Gemport Sanayi Bölgesinde işçilik yapmak için daha çok Gemlik merkeze yerleşmiştir. Gemlik'te ençok nüfusa sahip kesimler ise Bursalılar, Giresunlular, Erzurumlular, Muşlular, Trabzonlular olarak ilk beş sıralanabilir. Berkay
■ Çevrede Türkmen bulunmaz. Manavlar türkmen veya yörük olmayan ayrı bir halktır. Manav
■ Osmanlı Devleti Batı Anadolu'daki köylerde ve kentler yaşan Türkmenleri Manav, konar-göçerleri ise Yörük diye adlandırmıştır. Bu durum sadece Batı Anadolu'da böyledir. Hem Manav hem de yörük adının Batı Anadolu'da yaygın olması bu nedenledir. Fakat senin Rum tohumu olman manavların ve yörüklerin Türkmen oldukları gerçeğini değiştirmez! Cemil
■ Koord: 40° 21' 55'' D, 29° 12' 53'' K
Baraklı mahalle - Keles - Bursa
1928 📖 : Baraklı [ Türkçe "aş." ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Gaziantep dolaylarından gelen Barak Türkmenlerinin kurduğu ve yaşadığı bir köydür. Berkay
■ Koord: 39° 58' 19'' D, 29° 13' 32'' K
Güvenli mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖 : Asayiş [ Türkçe "güvenlik" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Bulgaristan Muhacirleri ile Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. Berkay
■ Koord: 40° 23' 4'' D, 29° 14' 5'' K
Gedelek mahalle - Orhangazi - Bursa
1890hk 📖 : Gedelek
■ Köy eskiden İznik ilçesine bağlıydı. Daha sonraları Orhangazi'ye bağlandı. Esasen 15. yüzyılda kurulmuş bir köydür. Fakat Yunan Ordusunun Bursa'yı işgal ettiği dönemde köy halkı katliama uğradı ve bu katliamdan kurtulan olmadı. Cumhuriyetin ilanında sonra Orhangazi'deki diğer Türkmen köy ve kasabalarından gelen insanlar tarafından köy tekrar kuruldu. Köy günümüzde turşu üretimiyle öne çıkmaktadır. Berkay
■ Koord: 40° 26' 55'' D, 29° 15' 39'' K
Denizler mahalle - Keles - Bursa
1928 📖 : Denizler
■ Osmanlı kaynaklarında Daniş adıyla görülmektedir. Osman Gazi'ye Bursa Kuşatmasında destek vermek maksadıyla Şeyh Edebali Hazretleriyle beraber Kırşehir'den gelen Türkmen Sülaleleri ve Oymakları olmuştur. Fetihten sonra Osman Gazi bu mücahit Türkmenlere mükafat olarak Bursa'dan araziler vermiş ve onları Bursa'ya yerleşmeye, köy kurmaya ve tarım, hayvancılık ile Ahilik kültürünün gereği olarak zanaat yapmaya teşvik etmiştir. Bu bağlamda köyü Danişoğulları adında bir Türkmen Sülalesi kurmuştur. Bursa'da Kırşehir'den gelen Ahilerin etkisiyle Türkmenlerin kurmuş olduğu 100'ün üzerinde köy ve kasaba bulunmaktadır. Ayrıca Bursa'nın fethinden sonra Bursa'da ilk ezanı okuyan kişi de Şeyh Edebali'nin yeğeni Ahi Hasan Bey'dir. Berkay
■ Koord: 39° 50' 11'' D, 29° 16' 31'' K
Akharım mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Akharım
Eski adı: Ape
■ Günümüzde zeytin tarımı ve zeytinyağı üretimi yoğun bir şekilde yapılır. Köy halkı bu zanaatı çeşitli tarihlerde bölgeye gelen Çerkes, Boşnak, Arnavutlar'a da öğretmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 24' 57'' D, 29° 20' 8'' K
Cihan mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Cihan
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ Köy halkı 1880'li yıllarda Saraybosna kentinin Canpare köyünden gelen Boşnaklar'dır. Esasen köy Yörükleri göç esnasında konaklamak için tercih ettikleri bir yerdi. Osmanlı Devleti Boşnakları buraya yerleştirince Boşnaklar ile Yörükler arasında çok sert çatışmalar yaşandı. Nihayetinde yörükler bölgeden gittiler ve Boşnaklar köye temelli olarak rahatça yerleştiler. Berkay
■ Koord: 40° 32' 7'' D, 29° 20' 20'' K
Fındıcak mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖 : Fındıcak
■ 1880 yılında Gemlik kazasına gelen Bulgaristan Muhacirleri bölgedeki Yörüklerin saldırısına uğramış ve malları yağmalanmıştır. Gemlik ve dolaylarında bulunan Türkmenler, Bulgaristan Muhacirlerinin Türk olduğunu anlamasıyla onları köylerine kabul etmiş ve akrabalık ilişkileri gelişmiştir. Köy halkı günümüzde Bulgaristan muhaciri Türkler ve Türkmenlerden meydana gelir. Berkay
■ Koord: 40° 20' 21'' D, 29° 20' 21'' K
Ortaköy mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Ortaköy
E1902 📖 : Xaruk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 200 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Rivayete göre köy 17. yy’da kurulmuştu. SN
■ Helenistan'ın Makedonya bölgesinde bulunan Vodina'dan getirilen mübâdil Slavlar iskân edilmiştir. Manav
■ Cumhuriyetin ilanından sonra ilk olarak Yunanistan'ın Vodina kentinden gelen Muhacirler köye yerleşir. Ardından Boşnaklar ve Bektaşi Arnavutlar'da köye yerleşir. Berkay
■ Koord: 40° 33' 19'' D, 29° 20' 24'' K
Bayırköy mahalle - Orhangazi - Bursa
1911h 📖 : Bayırköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Bursa ile İznik Gölü’nü birbirinden ayıran Arganthonios (Katırlı) Dağı burada olmalı. Manav
■ Köy 1880'li yıllarda Bulgaristan'dan gelen Muhacirler tarafından kurulmuştur. Göçmenler Bulgaristan'ın Osmanpazarı kentinin Enezler, Kırtıl, Cumalı köylerinden gelip Bursa'ya yerleşmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 21' 29'' D, 29° 25' 3'' K
Çakırlı mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Çakırlı
■ 1530 yılı Bursa yani eski adıyla Hüdavendigar Vilayeti Tahrir Defterlerinde kasabanın Gürle nahiyesine bağlı olarak kurulduğu Türkmen Taifelerinin Sevk ve iskan kanunu kapsamında bölgeye iskan edildiği açıkça görülmektedir. Kasaba günümüzde halen Türkmen yerleşimi olup, ilçe genelideki diğer kesimlerle akrabalıkları da vardır. Berkay
■ Koord: 40° 31' 7'' D, 29° 27' 2'' K
Narlıca mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖 : Narlıca
■ Köyü 18. yüzyılın ortalarında Sadrazam Şehit Ali Paşa'nın kurarak çeşme, cami, sıbyan mektebi, talim ocağı vakfetmiştir. Köye İç Anadolu'dan getirilen nüfus iskan edilmiştir. Kasaba Bursa kent merkezine yoğun olarak göç vermiştir. Merkezde yaşayanlar özellikle dolmuş soförlüğü yapmaktadır. Berkay
■ Koord: 40° 23' 12'' D, 29° 28' 57'' K
Menteşe mahalle - Yenişehir - Bursa
1487a 📖 : Menteşe
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ Köy Bursa'nın en eski köylerinden birisidir. Osmanlı Padişahı Murat Hüdav1487 yılı tahrir defterlerinde 41 hane Müslüman ile Bartın Amasra taraflarından getirtilen 35 hane Ortodoks Rum'un ikamet ettiği belirtilir. Bahsi geçen Amasralı Rumlar Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'yı fethinden sonra gelmiş olup, bu insanların bir kısmıda İstanbul'a yerleştirilmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 16' 53'' D, 29° 31' 32'' K
Çardak mahalle - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 : Çardak
■ Yenişehir Ovası üzerinde bulunan en eski köydür. Köyün Ahi Emir Süleyman Hocazade tarafından kurulduğu anlatılır. Berkay
■ Koord: 40° 15' 20'' D, 29° 31' 39'' K
Akçapınar mahalle - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 : Akçapınar
■ Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı Yörükler, Türkmenler ve Bulgaristan'dan gelen Muhacir Türkler ile biçimlenmiştir. Muhacirler Bulgaristan'ın Razgrad ve Osmanpazarı kentlerinden gelmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 10' 6'' D, 29° 34' 41'' K
Elbeyli mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Elbeyli
■ Kasaba halkı Elbeyli Türkmenlerinden oluşur. Berkay
■ Koord: 40° 29' 9'' D, 29° 43' 28'' K
Sarısu mahalle - İznik - Bursa
1910h 📖 : Sarısu
Gürcü yerleşimi
■ Batum göçmeni Gürcüler yaşamaktadır. Berkay
■ Koord: 40° 34' 55'' D, 29° 46' 42'' K
Bacılı köy - Yozgat Merkez (Musabeyli bucağı) - Yozgat
1831b 📖 : Bacılı
■ Yörük köyüdür. Köy halkı Bacılı Yörükleri olarak bilinir. Berkay
■ Koord: 39° 53' 42'' D, 34° 33' 12'' K
Beyvelioğlu köy - Yozgat Merkez - Yozgat
1831b 📖 : Beyvelioğlu
■ Türkmenler ile yörüklerin beraber yaşadığı bir köydür. Berkay
■ Koord: 39° 45' 41'' D, 34° 39' 53'' K
Başınayayla köy - Yozgat Merkez - Yozgat
1907hk 📖 : Başınayayla
■ 93 Harbi Muhacirlerinin yaşadığı bir köydür. Yozgatlılar ile Kars ve Erzurum'dan gelen 93 Harbi Muhacirleri arasında çatışmalar yaşanmıştır. Berkay
■ Koord: 39° 41' 47'' D, 34° 47' 16'' K
Köçeklioğlu köy - Yozgat Merkez (Osmanpaşa bucağı) - Yozgat
1928 📖 : Köçeklioğlu
■ Köy halkı Kırşehir'den gelen Avşar boyuna bağlı Köçekli aşiretine mensup Türkmenlerdir. Köçekli Türkmenlerinin büyük çoğunluğu Kırşehir'de yerleşiktir. Berkay
■ Koord: 39° 43' 24'' D, 34° 56' 3'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.