haritada ara :   km  
8 Imwastingmylife yorumu bulundu.
sırala 
Gümüşakar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Eski Koçgiri
1518t 1916h 📖 📖 : Koçgiri [ Kürtçe "göçebe" ]
■ Koçgiri 16. yy’da Aleviliğin bastırılmasından sonra Dersim yöresinde göçebe yaşantısına başlayan topluluklara verilen genel addır. Sonradan Koçgiri adını alan Sivas Zara ilçesi halkının buradan göçtüğü kabul edilir. SN
■ Bölgede hala Şavak(Şikak) gibi göçebe ve yarı göçebe Kürt aşiretleri vardır. Şadiyan aşireti Kafkaslardan anadoluya geldiklerinde aslen Hezbani (Rewend) olmalarına rağmen kendilerine o dönemki liderleri olan Şadi'ye atfen Şadiyan denilmiştir. Anadolu'dakilere Şadiyan denmesine rağmen kafkaslarda kalanlara aynı isim verilmez. Osmanlı öncesinde Koçgirililerin bu coğrafyada bulunduğu bilinmektedir.Koçgirililerin ataları burası ile Diyarbakır arasında Osmanlı egemenliği öncesinde de kervancılık yapmaktaydılar. Imwastingmylife
■ Koord: 39° 47' 59'' D, 38° 40' 32'' K
Akarsu mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 : İstilîl [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün esas adı Stilile'dir. Ünlü Kürt aydını Musa Anter'in köyüdür. Evi bu köydedir ve şuanda müze halindedir. Imwastingmylife
■ Koord: 37° 14' 5'' D, 41° 3' 36'' K
Sason ilçe - Sason - Batman
1928 📖 : Kabilcevz / Kabilcoz [ Arapça ]
E1912 📖 : Xabılcoz
E630 📖 : Sanasunk / Sasunk (idari bölge) [ Ermenice "Sanasar (öz.) ülkesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Bölge ve beylik adı olarak 7. yy’dan itibaren kaydedilmiş olan Sasun/Sanasunk, bugünkü Sason’a ilaveten Kulp, Talvorik, Hazo (Kozluk), Xuyt (Mutki) ile Geliguzan (Muş güneyi) bölgelerini içerir. Efsaneye göre bölge adını Asur kralının oğlu olan Sanasar’dan alır. Sanasar oğlu Mher ile torunu Tavit’in serüvenlerini anlatan Sasunlu Tavit destanı, Ermeni halk edebiyatının en ünlü eserlerindendir. • 1891 ve 1904’teki iki isyandan sonra yerle bir edilen ilçe, 1925’te yeniden devlet güçlerinin saldırısına uğramış ve nüfusun büyük bölümü Türkiye’nin çeşitli yerlerine sürülmüştür. Kabilcoz köyü 1925’te ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Efsaneler bir kenara bırakılırsa, muhtemelen Ermenice versiyon olan Sasun - Sasunk ismi erken dönem Arap tarihçilerin bahsettiği Zozan bölgesinden gelmedir. Arap tarihçilerin bahsettiği Zewzan-Zozan bölgesi içinde bulunması da bu iddiayı kuvvetlendirmektedir. Zozan kelimesi,Kurmanci'de yayla demektir. Bölgenin topografik özellikleri göz önüne alındığında en mantıklı açıklama budur. Sanasar -Sanasunk- Sasunk dönüşümü zayıf bir iddiadır. Imwastingmylife
■ Koord: 38° 20' 8'' D, 41° 25' 8'' K
Dargeçit ilçe - Dargeçit - Mardin
1928 📖 : Kerboran / Kerburan
S1300~ 📖 : Kerburanܟܪܒܘܪܢ‎ [ Süryanice kfar buran ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Erebiyan) yerleşimi
■ Kürtçe dilli Süryani Hıristiyan kültürünün önemli bir merkezi idi. SN
■ Buranın isminin Türkçe'ye neden Dargeçit diye çevirildiğinin iyi sorgulanması gerekir. Muhtemelen Kürtçe ismi olan Kerboran- yani "Eşek Geçer" ya da "Bıçak Geçer", Ker kökünün esas haline göre değişir, manada bir darlığı betimlediği içindir. Çevirenlere ismi anlatanların Kfar boran'dan haberi olmayabilir. Öteki ihtimal ise "Kfar Buran" isminin zaten Kerboran isminin bozulmuş hali olmasıdır. Imwastingmylife
■ Koord: 37° 32' 45'' D, 41° 43' 21'' K
Güçlükonak ilçe - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1915h 📖 : Basana Ferho [ Kürtçe "Ferhat oğlu Basan" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Harunan) yerleşimi
■ 1990’da güvenlik gerekçesiyle ilçe yapılan önemsiz bir köydür. SN
■ Basana Ferho yani Ferhat Oğlu Basan değil, Ferhad'ın Basa'sı. Aslen bir Ezidi yerleşimidir. Buradan göç eden Ezidiler şuanda Şengal bölgesinde yaşamaktadırlar. Bölgenin asıl ismi "Basa" dır, Basan değil. Imwastingmylife
■ Koord: 37° 28' 15'' D, 41° 54' 42'' K
Uludere ilçe - Uludere - Şırnak
1928 📖 : Kılaban [ Kürtçe kelaban "kalemuhafızı" ]
1928 📖 : Guyan (idari bölge) [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Guyan idari bölge adıdır. İlçe merkezi Kılaban, Helet ve Rappin köylerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. SN
■ Guyan, Guy-Koy yani dağ köküne bağlıdır. Goyi yani dağlı / k Imwastingmylife
■ Koord: 37° 26' 41'' D, 42° 51' 41'' K
Kavuşak köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖 : Bilican
1916hb 📖 : Berican [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Pinyaniş) yerleşimi
■ Bilêcan/Bilêkan aşireti Pinyaniş boyunun bir koludur. Şimdi metruk harabe. SN
■ Bileç Kurmanci'de şimşek demektir. Aşiret adı, buradan gelme Bilecan (Şimşek gibi, Şimşekler vb..) Köyün kendine ait "Şere Rome" adlı bir havası da vardır. Imwastingmylife
■ Koord: 37° 16' 58'' D, 43° 43' 39'' K
Yüksekova ilçe - Yüksekova - Hakkari
K 📖 : Gever | Dîze
K1597 📖 : Dîzê [ Kürtçe dîz "kale" ]
1928 📖 : Gevar (idari bölge) [ Ermenice kavar? "nahiye" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gevar/Gever ovanın, Dizé kasabanın adıdır. SN
■ © 23.01.1892 Musul ve Revanduz sancakları aşairinden olup her sene Van sancağı dahilinde Gevar ve Şemdinan kazaları yaylaklarına gelip mezalim ve taaddiyata cüret etmekte olan Heriki nam göçer aşiretinin taaddilerinin engellenmesi için icab eden mahallere asker ikamesi. deyar heyran
■ Gever isminin Ermenice ile ilgisi yoktur. İsim Kürtçe'den gelmektedir. "Kew-er" yani kuş konar veya kuş memleketi denilebilir. Imwastingmylife
■ Koord: 37° 34' 5'' D, 44° 17' 11'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.