haritada ara :   km  
13 xyz yorumu bulundu.
sırala 
Sazlıbosna mahalle - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1890hk 📖 : Sazlıbosna
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kısmen Kırım Tatarı yerleşimi. 1997'de yapılan bir araştırmada köyde sadece yaşlıların Tatarca konuştuğu belirtilmiş. Buna rağmen Tatar geleneği halen az çok canlıdır. xyz
■ Koord: 41° 9' 18'' D, 28° 40' 23'' K
İmrahor mahalle - Arnavutköy - İstanbul
1909hb 📖 : İmraxor [ Türkçe "at görevlisi" ]
■ Buranın eskiden bir Kırım Tatar yerleşimi olduğu, ama gecekondulaşma ile birlikte eski köyün ve Tatar mevcudiyetinin tamamiyle yok olduğu, Türkiye'de Tatarların durumu ve dili üzerine yapılan birkaç araştırmada belirtilmiş. xyz
■ Koord: 41° 13' 3'' D, 28° 44' 36'' K
Kınalı ada - Adalar - İstanbul
1665 📖 : Kınalı
Y550 Y961 📖 📖 : Prótê [ Yunanca "birinci" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Halen adada pek çok Ermeni yaşamaktadır, Ermeni kültürü az çok canlıdır. xyz
■ Koord: 40° 54' 48'' D, 29° 2' 57'' K
Gemlik ilçe - Gemlik - Bursa
1795h 📖 : Gemlik
1484 📖 : Gemleyük
Y-454 📖 : Kíos
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 16.000 Ermeni, 12.000 Türk ve 6000 kadar Rum nüfusu vardı. Yazı dilinde 20. yy başlarına dek Gemleyik tercih edilir. SN
■ Osmanlı'nın ilk gemicileri Helenlerden teşkildi. Halkı Helenistan'da Argolikos Körfezinin kuzeyinde Nea Kios'a iskân edildi. Manavlardan Celal Bayar Gemlik'te mübâdele ve imar iskân vekiliydi. Manav
■ Vital Cuinet'in "La Turquie d'Asie" coğrafya kitabında merkez kasabasında 4620 Rum Ortodoks, 242 Müslüman ve 107 Ermeni yaşadığı belirtilir. Cuinet'in elindeki istatistikler çok doğru olmayabilir. xyz
■ Koord: 40° 25' 38'' D, 29° 9' 30'' K
Bahçesaray mahalle - Aksaray Merkez - Aksaray
Eski adı: Hamidiye
2009 2009: Alaca (bld)
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ 2009 yılına kadar belde olan Alaca Aksaray'a Bahçesaray ve Kırımlı adlı iki mahalle halinde bağlandı. Mahallelerin adının da belli ettiği gibi, 20. yüzyılın başında Kırım Tatarı yerleşimidir lakin bugünkü durumu meçhul. xyz
■ Koord: 38° 17' 22'' D, 33° 58' 55'' K
YukarıKarıncalı mezra - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 : Abamor yk. [ Kürtçe avamor "karınca suyu" ]
■ Köyden gelen bir arkadaşım, köyün Fars tüccarı göçmenler tarafından yerleşildiğini, “Abamor” adının Farsça “ölü su” olarak yorumlanabileceğini söylüyor. Köyün adı köyden geçen çok cılız bir sudan geliyormuş. xyz
■ Koord: 37° 6' 2'' D, 38° 18' 16'' K
Ardanuç ilçe - Ardanuç - Artvin
Y952 📖 : Ardanoútzi
G500~ 📖 : Artanuci [ Gürcüce არტან უჯი "Ardahan bucağı" ]
Y150 📖 : Artanissa?
■ 20. yy başında kısmen Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Ptolemaios’un andığı Artanissa `Kur nehri ile Kafkas dağı` arasında olup `dünyanın en kuzey noktası`dır. Ancak Ptolemaios’un Kafkasya coğrafyası muğlaktır. Gürcü Vekayinamesinde ilk kez 5. yy sonlarında `Klarcet ilinde Artanuci adlı bir kale` anılır. Gürcüce adın anlamı belli değildir. Erm ard-anuş `tatlıtarla` ciddiye alınamaz. SN
■ Hilmi Uran Hatıratında "Fakat ağaçsız bir dağda, evleri birbiri üzerine yığılmış gibi duran Ardanoş hiç hoşumuza gitmemişti. Esasen Ermeni köyüydü ve kimseler yoktu" ifadeleriyle nüfus hakkında bilgi verir. Utku Oziz
■ Rus etnik haritasında Ardanuç ilçe merkezi Ermeni çoğunluk gözüküyor xyz
■ Koord: 41° 7' 26'' D, 42° 3' 55'' K
Yiğitkonağı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854h 1928 📖 📖 : Türkaşen/Türkeşen [ Ermenice/Gürcüce trkaşén "Türkköyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Adıyla çelişse de Rus yapımı etnik haritada Rum çoğunluk gösterilmiştir. xyz
■ Rus kontrolüne giren köyden kaçan Türkler Orta Anadoluya kaçar, yerine de Trabzon ve Erzurumun Rumları yerleşirse Rus sayımında Rumlar Türklerden çok görünür. metonio
■ Koord: 40° 57' 15'' D, 42° 34' 6'' K
Sulakyurt köy - Ardahan Merkez - Ardahan
R1889 📖 : Nikolayevka [ Rusça "Nikola yeri" ]
1595t 📖 : Sarzab / Sarzeb [ Gürcüce Sardzebi სარძები "süthane" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı Yukarı Sarzep iken Rus yönetimi döneminde Rus çarı II. Nikolay (h 1894-1917) onuruna Nikolayevka adı verildi. Köyde bir İsviçreli girişimcinin kurduğu Kars yöresinin ilk gravyer peyniri fabrikasından ötürü Zavod (`fabrika`) adı da kullanıldı. SN
■ Köyde Karapapak, Terekeme ve Kürtler yaşamaktadır. Burada yaşayan Kürtler Redkan aşiretindendir. Qazi
■ Rus yapımı etnik haritada Sulakyurt Oset çoğunluk olarak gösterilmiş xyz
■ Koord: 41° 9' 46'' D, 42° 37' 24'' K
Selim ilçe - Selim - Kars
1920hb 📖 : Novo Selim [ Rusça "yeni Selim" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Rus etnik haritasında Türk çoğunluk olarak gösterilmiş xyz
■ Koord: 40° 27' 52'' D, 42° 47' 2'' K
Yücelen köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖 : Samavat/Samovat [ Gürcüce samavati "üçleme, teslis" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Farklı ifadelere göre eski Êzidi veya Süryani köyü imiş. SN
■ Rus yapımı etnik haritada Süryani köyü olarak gösterilmiştir. xyz
■ Samavat'lı Süryaniler* Ermenistan'a göçmüş, yerlerine Erivan göçmeni Dilxeri aşiretinden Sünni Şafi Kürtler yerleşmiştir. Bugün bir kaç Terekeme gelin hariç köyün tamamı Kürttür. Köydeki Süryani kilisesinin yıkılmadan önceki hâli: https://sobory.ru/photo/284800 metonio
■ Koord: 40° 39' 19'' D, 42° 57' 28'' K
Oğuzyolu köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
R1886 1928 📖 📖 : Oruşeti/Örüşet [ Gürcüce ]
G1200~ 📖 : Eruşeti (idari bölge)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gürcü Vekayinamesi’ne göre Gürcü ülkesindeki ilk kiliselerden biri kral Mirian (ö. 342) zamanında Eruşeti’de inşa edilmişti. SN
■ Rus etnik haritasında buralarda bir yerde Oset yerleşimi gözüküyor xyz
■ 1886 Rus kaydında 41 Türk ve 17 Kürt yaşamaktadır. Daha sonra Ahıska'dan Türk göçü de almıştır. metonio
■ Koord: 41° 15' 29'' D, 42° 57' 53'' K
Yerlikavak köy - Akyaka - Kars
E1880 1928 📖 📖 : Seydi [ Türkçe "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rus yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Köyün doğu yakasını oluşturan Yeni Mahalle (Nova Mahala) Rus yerleşimi olarak kurulmuştur. Günümüzde nüfus Gürcistan’dan gelen Karapapaklar ile Dağıstan’dan gelen Lezgiler’den meydana gelir. SN
■ Karapapak/Kürd/Türkmen (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Rus yapımı etnik haritada buralarda bir yerde Ermeni bölge belirtilmiş, bu köy olsa gerek. xyz
■ Koord: 40° 49' 36'' D, 43° 36' 1'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.