haritada ara :   km  
14 orhan biricik yorumu bulundu.
sırala 
Üsküp belediye - Kırklareli Merkez (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1890hk 📖 : Skopo | Üsküb
Y1877 📖 : Skópos / Skópia [ Yunanca "bakanak, kule" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Balkan harpleri neticesinde Dramanın boşalan dağlık Pomak köylerinden biri olan Kajinče köyünden buraya konan muhâcirlerden, 10 sene sonra çıkan mübâdele kanunu kapsamında arazi ve mesken edinebilmek için Bursa, Mihaliç (Karacabey) ve İnegöl'e nakil talep edenler olmuştur. Manav
■ Üsküp çoğunluğu pomaklardan oluşan bir beldedir. Balkan savaşı ve mübadelede Yunanistan Drama ilinin kayınçalı dışında Poçan, uştitsa, glum, karadere, naipli (Buynova) köylerinden pomaklar vardır. Ayrıca Doyran göçmenleri de vardır. orhan biricik
■ Üskübü / Üsküp gibi adlar "gözetleme kulesi", "hisar" anlamlarına gelen σκοπή (skopi) veya σκοπιά (skopia) adlarından Türkçeleşmiştir. Tankut Beygu
■ Cevatpaşa ve Gündoğdu mahallelerinin yüzde doksanı Pomak, yüzde onu göçmen Türktür. Mehmetçavuş ve Kemalpaşa mahallelerinin ise yüzde yetmiş beşi göçmen Türk, yüzde yirmi beşi Pomaktır. metonio
■ Koord: 41° 44' 12'' D, 27° 24' 1'' K
Armağan köy - Kırklareli Merkez (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1946 📖 : Hediye
1928 📖 : Gediğe
1909hb 📖 : Gedege [ Türkçe hediye ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Sultan Abdülaziz döneminde Balkan muhacirlerine hediye edildiği için Hediye ve 1960’tan sonra Armağan adı verildi. SN
■ Balkan harpleri neticesinde Smoljanın Bujnovo köyünden bir miktar, Dramanın Kujunđi köyünden 3 âile iskân edilmiştir. Manav
■ Yunanistan Drama Kayınçalı, Bulgaristan Smolyan Devin Buynova (Naipli) den gelen pomaklar ve Bulgaristan Melnik'ten gelen göçmenlerden oluşmaktadır. orhan biricik
■ Koord: 41° 51' 55'' D, 27° 25' 32'' K
Hacıfakılı köy - Pınarhisar - Kırklareli
1909hb 📖 : Hacıfakılı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Osmanlı-Rus Savaşı (1877-78) sonrası Bulgaristan Omurtag (Osmanpazarı) gelenlerden oluşmaktadır. orhan biricik
■ Koord: 41° 43' 30'' D, 27° 28' 2'' K
Armutveren köy - Demirköy - Kırklareli
B1912 📖 : Paspalovo
1877hk 📖 : Paspala [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Ortodoks Bulgar nüfus 1913’te gitmiş, 1922’den sonra Pomak nüfus iskan edilmiştir. SN
■ Bulgaristan Smolyan İli Devin ilçesi Mihalkova köyünden ve Yunanistan Drama İli Manastırcık köyünden gelen Pomaklardan oluşmaktadır. orhan biricik
■ Koord: 41° 54' 3'' D, 27° 32' 43'' K
Kurudere köy - Pınarhisar - Kırklareli
1877hk 📖 : Kurudere
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Köy halkı Yunanistan Drama İli Raşova köyünden gelen Pomaklar ve Bulgaristan Ortaköy (İvaylograd) köylerinden gelenlerden oluşmaktadır. orhan biricik
■ Koord: 41° 45' 12'' D, 27° 32' 50'' K
Erenler köy - Pınarhisar - Kırklareli
1909hb 📖 : Teke Çf.
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Dağlı) yerleşimi
■ 23.12.1952’de Erenler adı verildi. SN
■ Halkın çoğunluğu 1928 yılında Bulgaristan Kırcaali Eğridere (Ardino) ve Koşukavak (Krumovgrad) ilçelerinden gelen Dağlı'lardan oluşmaktadır. Az miktarda da Doyranlılar vardır. orhan biricik
■ Koord: 41° 37' 43'' D, 27° 34' 13'' K
Sütlüce köy - Pınarhisar - Kırklareli
1928 📖 : Yenimandıra
1900~ 📖 : Koçka (mv)
■ 20. yy başında yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1927-28 senelerinde gelen Kırcaali muhâcirleri evvela Yancıklar (Ataköy) köyünde bir müddet oturduktan sonra Murat Beyden buradaki Koçka mevkiinde arazi satın alıp 60 hâne yerleştiler. Sonradan Pomak hâneleri eklenmiştir. Manav
■ Kırcaali muhacirleri Dağlı'dır. Pomaklar ise Bulgaristan Asenovgrad Çukurköy'den gelmiştir. Akrabaları Vize Sergen köyünde bulunmaktadır. orhan biricik
■ Koord: 41° 30' 21'' D, 27° 34' 36'' K
Poyralı köy - Pınarhisar - Kırklareli
1909hb 📖 : Poryalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbi (1877-78) sonrası 1884 yılında Bulgaristan Lofça ili Becenova köyü ve Ugırçın mahallesinden gelen göçmenler tarafından kurulmuştur. orhan biricik
■ Koord: 41° 37' 29'' D, 27° 35' 45'' K
İslambeyli köy - Pınarhisar - Kırklareli
1928 📖 : İslambeyli
1909hb 📖 : Urumbeyli | Sirmos
1877hk 📖 : Urumbeyli
Pomak yerleşimi
■ Köy halkının yarısı balkan savaşından sonra Bulgaristan Ortaköy (İvaylograd) köylerinden gelen kızıldeli bektaşileri, diğer yarısı da Bulgaristan Simitli'den gelen Pomaklardan oluşmaktadır. orhan biricik
■ Koord: 41° 42' 2'' D, 27° 37' 10'' K
Yenice belediye - Pınarhisar - Kırklareli
1946 📖 : Develi Yenice
Y1922 📖 : Skepastó [ Yunanca "örtülü, çatılı" ]
B1912 📖 : Novo Selo [ Bulgarca "yeniköy" ]
1909hb 📖 : Yeniceköy | Stepasko
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Mübadele ile Yunanistan'ın Drama İlinin Şubilova, Tomal, Drajenitski, Kestencik köylerinden Pomaklar köyün yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Kılkış İlinin Aşağı ve Yukarı Garbali köyleri, Makedonya Doyran ve Kumanavo köylerinden gelenler, Kosova Priştine köylerinden gelen Arnavutlar ve 1935-1950 yıllarında gelen Bulgaristan Pazarcık Yenimahalle, Popova göçmenleri ile köyün bugünkü demografik yapısı oluşmuştur. orhan biricik
■ Doyran, Kilkis ve Dramalı mübâdiller iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 41° 44' 9'' D, 27° 38' 12'' K
Soğucak köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 : Soğucak
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Yerleşim eskiden 2 km ilerideydi. Manav
■ Köy halkı yörükler, eski pomaklar ve yeni pomaklardan oluşmaktadır. Yeni pomaklar Yunanistan Drama İli Leşten köyünden gelmiştir. orhan biricik
■ Koord: 41° 38' 26'' D, 27° 39' 23'' K
Sergen belediye - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 : Sergin | Sarakino
Y1871 📖 : Sarakína [ Yunanca "arap kızı (veya arapoğlu)" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Kasabanın kuzeybatı yakınında Ayios Georgios manastırı vardı. SN
■ Takriben 1913'te gelen Asenovgrada bağlı Çukurköylü Pomaklardan sonra mübâdele ile Dramanın Dračišta köyünden bir kafile burada iskân edildi. Kafilenin kalan kısmı da Bafranın Selemelik köyüne iskân edilmiştir. Manav
■ Mübadele ile Drama'nın Draçişte değil Drajenitski köyünden gelenler Sergen Ve Yenice köyüne iskan edilmişlerdir. Bulgaristan Asenovgrad Çukurköyün bulgarca adı zabırdo'dur. orhan biricik
■ Koord: 41° 42' 25'' D, 27° 42' 22'' K
Evrencik köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 : Evrencik | Sofidos [ Yunanca sofídes "sofiler" ]
1901h 📖 : Evrencik
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Drama'nın Ilıca köyünden mübadele ile gelen Pomaklar Evrencik köyüne iskan edilmişlerdir. Şubilovalılar Pınarhisar ilçesi Yenice köyüne iskan edilmiştir. orhan biricik
■ Koord: 41° 39' 5'' D, 27° 42' 45'' K
Sivriler köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖 : Sivri
■ 20. yy başında yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni (btr) yerleşimi
■ 1946’da Bulgaristan göçmenlerinin iskanı için kurulmuş, Sliven kökenli Bektaşiler ve Kastamonu Cide göçmenleri yerleşmiştir. SN
■ Köyde Bulgaristan Sliven Kotel Albanlar (Yablanitsa) köyünden bektaşiler bulunmaktadır. Kofçaz Terzidere köyü, Muratlı Aydın köyünde de Yablanitsalılar yaşamaktadır. orhan biricik
■ Koord: 41° 47' 2'' D, 27° 51' 55'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.