haritada ara :   km  
33 62Ali yorumu bulundu.
sırala 
Ayşehoca mahalle - Kozan - Adana
1928 📖 : Ayşehoca
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Çoğunluk Sünni Türk'tür, nufüsun önemli kısmını Tunceli sürgünü Alevi-Zazalar oluşturuyor. 62Ali
■ Koord: 37° 15' 48'' D, 35° 51' 6'' K
Altısöğüt mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖 : Altısöğüt
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Kısmen Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Karaballı) yerleşimi.Türkmenler çoğunluktur. 62Ali
■ Koord: 38° 26' 50'' D, 36° 26' 58'' K
İncemağara mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖 : İncemağara
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kısmen Alevi (Karaballı) yerleşimi.Karabalı aşireti mensupları Osmanlının son dönemlerinde 1904 yılında bir kısmı Hozat'tan ayrılarak 1908 yılında Kayseri Sarız İlçesi İncemağara köyüne yerleşmiştir.Köydeki aile mezarlığında ilk Dersim mebuslarından Ahmet Ramiz Tan'ın mezarı bulunmaktadır. 62Ali
■ Koord: 38° 23' 23'' D, 36° 27' 24'' K
Çağşak mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖 : Çağşak
1865 1917h 📖 📖 : Şakşak
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Türkmen yerleşimi.
■ Köy halkı Koçgiri kökenli Alevilerle ’Avşar’ adı verilen İran kökenli Türkmenlerden oluşur. SN
■ Tavkiranlar, Canbeg aşiretine mensup bir alt boydur ve Maraş ve Sarız yörelerine dağılmışlardır. Giniyanlar ise Koçgirilidirler. Köylüler aslen geçmişte Botan olarak adlandırılan bölgeden göçmüşlerdir, ya da bugünki adıyla Dersim ve civarı yörelerden. alican
■ Giniyan Aşiretine mensup Zazalar Zazacayi unutmuş olup anadil olarak bügün Kurmanci konuşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koçgiriler,Malatya'dan Sünni Kürt Canbegler ve az sayıda Karaballılar bulunmaktadır. 62Ali
■ Koord: 38° 25' 44'' D, 36° 33' 26'' K
Dallıkavak mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖 : Dallıkavak
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ Osmanlı kayıtlarına göre Maraş'a bağlı (Elbistan) Dağlıkavak mezrasından gelip buraya yerleşmişlerdir. yalcin
■ Sinemilli aşireti yerleşimi 62Ali
■ Koord: 38° 27' 24'' D, 36° 37' 2'' K
Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 : Pazapun [ Ermenice "şahin yuvası" ]
Y17 📖 : Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Müşted (Gözecik) adlı mezrası vardır. SN
■ 1894 Salnamesi:Ermeni: 121 (95%) Müslüman: 6 (5%)Toplam: 127 metonio
■ 1915'te Ermeni köyü iken, sonradan köye Sünni Türkler yerleşti.Alevi yoktur, köy halkı muhafazakardır. 62Ali
■ Mezra: Gözecik (Müştek/Müşdek/Müştak). HayDar
■ Koord: 39° 2' 31'' D, 38° 50' 13'' K
Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 : Ekrek
E1878 📖 : Akrag [ Ermenice "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 20. yy başında 40 ila 50 Ermeni ve daha fazla Alevi nüfusu ile Surp Hagop kilisesi vardı. Köyün Kürt lideri Diyab Ağa’nın 1915 olayları ve sonrasında Ermeni aileleri koruması ünlüdür. SN
■ Ferhatuşağı aşireti reisi Diyap Ağa gillerden Zazalar ve Sarı Saltuklulardan Türklerin birlikte yaşadığı bir Alevi köyüdür. 62Ali
■ Dersim mebuslarından ve Mustafa Kemal Atatürk'ü Ali Galip Suikastinden kurtaran Diyap Ağa'nın köyüdür. Buna rağmen 1938'de Diyap Ağa'nın eşi, kız kardeşi ve torunları katledilmekten kurtulamadı. Diyap Ağa'nın mezarı 1938'de askerler tarafından kırılarak tahrip edildi.1990'da tekrar onarılmıştır. Mehmet Ali
■ Mezra: Bağlıca, Kineli, Vakıflar. HayDar
■ Koord: 39° 7' 3'' D, 38° 58' 32'' K
Toratlı köy - Çemişgezek - Tunceli
E1878 📖 : Dekye
1518t 1925h 📖 📖 : Dehke/Dekke
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mamuretülaziz 1894 Salnamesine göre Deke’de 29 Ermeni ve 16 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
■ Sünni Türkler ile karışık bir yerleşimdir. 62Ali
■ Mezra: Karagedik. HayDar
■ Koord: 39° 3' 43'' D, 39° 0' 34'' K
Adaköy köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Adaköy
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Arslan aşireti yerleşimi 62Ali
■ Koord: 39° 20' 32'' D, 39° 6' 43'' K
Buzlutepe köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Kakber/Kakbel
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kakbil veya Kakbir nahiyesinin merkez köyü idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaoğlan/Balikan köyüne taşındı. SN
■ Kürtler ve Türklerin birlikte yaşadığı bir Alevi inançlı köydür. Ovacık'ta Sarı Saltuklular aşiretinin yaşadığı tek köydür. 62Ali
■ Koord: 39° 13' 58'' D, 39° 8' 22'' K
Yeniköy mezra - Hozat - Tunceli
1922h : Norşîn [ Ermenice norşén "yeniköy" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevi (Türk) (Sarısaltık) yerleşimi. 62Ali
■ Yerin bugün ki adı Yeniköy imiş, Çağlarca bucağına bağlı Mehmet Ali
■ Koord: 39° 3' 6'' D, 39° 9' 33'' K
Koru ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
1922h : Koru / Kori
Alevi-Türk yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Çoban Dede, Moğol işgali sonrası Anadolu’ya gelip, önce Tunceli’nin Hozat ilçesinin Koru köyüne yerleşmiş. Koru köyü Sarı Saltık’ın atlarını yetiştirdiği hara imiş.Sarı Saltık’ın köyünün karşısında yer almaktadır.Yoksul olan Çoban Dedeyi Sarı Saltık bir süre yanında idare etmiş. Sarı Saltık, aynı zamanda Çoban Dede’nin Mürşididir. 62Ali
■ Koord: 39° 8' 59'' D, 39° 10' 7'' K
Gümüşsuyu mezra - Hozat - Tunceli
1922h : Kurkurik / Korkorik [ Arapça "yıkıntı" ]
■ Kısmen Sünni Türkmen (Karakeçili) yerleşimidir. 62Ali
■ Koord: 39° 3' 15'' D, 39° 12' 53'' K
Ağırbaşak mezra - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Çölkireg [ Ermenice çorakrag? "kuru çiftlik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Kısmen Alevi (Türk) (Sarısaltık) yerleşimi Mehmet Ali
■ Rutan aşiretinden Kürtler ve Sarı Saltıklı Türkler'in birlikte yaşadığı Alevi inançlı bir köydür. 62Ali
■ Koord: 39° 12' 9'' D, 39° 13' 49'' K
Yüceldi ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
1946 📖 : Şirtikan [ Kürtçe "aş." ]
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilen mezra yerinde şimdi karakol vardır. SN
■ Rutanlı Alevi Kürtlerle,Sarı Saltuklu Alevi Türklerin birlikte yaşadığı Alevi köyüdür. 62Ali
■ Koord: 39° 12' 10'' D, 39° 13' 57'' K
İnköy köy - Hozat - Tunceli
1922h : İn
E1878 📖 : İnn [ Ermenice "dokuz" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN
■ Azınlık Türkmen(Karakeçili) yerleşimi. Köyun adı dereden gelmektedir 'İn deresi köyü' olarakta anılır. Hemen derenin güneyinde kalan ormanlık kesim olan Altınçevre köyününde eski ismi İncuğag da "İn deresi dalı" anlamına gelmektedir. 62Ali
■ Koord: 39° 3' 36'' D, 39° 14' 42'' K
Çakırbahçe köy - Pertek - Tunceli
1928 📖 : Çoravan [ Ermenice "kurukent" ]
Alevi yerleşimi
■ Halk arasında Corovan olarak söylenir. SN
■ Ek bilgi: Köyün çoğunluğu Milan aşiretinden oluşmakta ve bu aşiretten olmayan aileler kendilerini Türkmen olarak tanımlamaktadır. Milan aşiretinin Tunceliden Urfaya göçen bir aşiret olduğu görüşü yanlıştır, Urfa/Viranşehir'den Suriye, Tunceli ve Van gibi bölgelere dağılan bu aşiretin Tunceli'de büyük bir kısmı Alevi inancını benimsemiştir. metonio
■ Kürt ve Türk karışık olmak üzere Alevi inançlı bir köydür. 62Ali
■ Koord: 38° 53' 34'' D, 39° 16' 13'' K
Karadere mezra - Pertek - Tunceli
E1912 📖 : Sava
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kürt ve Türk karışık olmak üzere Alevi inançlı bir yerleşim birimidir. Köydeki Kürtler Milan aşiretindendir. 62Ali
■ Koord: 38° 52' 55'' D, 39° 16' 45'' K
Geyiksuyu mezra - Tunceli Merkez (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
E1900~a 1925h 📖 📖 : Sin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kırgan/Sarısaltık) yerleşimi
■ 20. yy başında Sin Nahiyesi merkez köyü idi. SN
■ Zaza (Kırgan aşireti) ile Türk (Sarısaltıklılar) birlikte yaşadığı bir Alevi yerleşimidir. 62Ali
■ Mezralar: Alaca (Şeyh Ömerler/Şiğumeran), Karaca (Borcan), Meterisler/Metirisler, Sin. HayDar
■ Koord: 39° 9' 48'' D, 39° 22' 51'' K
Çevirme mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Çevirme [ Türkçe ]
Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Mezrada 7-8 civarı ev olmakla birlikte tamamı Karakeçili aşiretine mensuplardır ve mezranın camii de bulunmaktadır. 62Ali
■ Mezra halkının tamamı Karakeçili Türkmenlerindendir. Mustafa
■ Koord: 38° 57' 2'' D, 39° 26' 27'' K
Günboğazı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1518t 1925h 📖 📖 : Margik/Markik [ Ermenice markig "çayırcık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kısmen Sünni Türk yerleşimi.Köy Çoğunluk Alevidir, azınlık Sünnidir. 62Ali
■ Koord: 38° 57' 33'' D, 39° 26' 28'' K
Pınarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Paşavank
E1878 📖 : Paşxavank / Paşağag [ Ermenice paşxavank "ihsan manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 259 (76%), Müslüman: 82 (24%). Toplam: 341 metonio
■ Türk-Kürt Alevileri karışık bir yerleşke olmasının azınlık olarak Sünni Türkmen (Karakeçili) nufüsu olan bir köydür. 62Ali
■ Koord: 38° 52' 32'' D, 39° 28' 39'' K
Koçpınar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1518t 📖 : Koçpınar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ İmam Rızalılardan bir kol yakın tarihte gelip, Pertek’in Koçpınar köyüne yerleştiler. 62Ali
■ Koord: 38° 51' 0'' D, 39° 31' 0'' K
Karayusuf köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Karayusuf [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy kuzeyde baraj gölü kıyısında olup metruktur. SN
■ İki mezrası vardır. 62Ali
■ Koord: 38° 49' 9'' D, 39° 35' 53'' K
Şavkın köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Zîri/Zeri [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış ve yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Büyük bölümü Keban barajı dolayısıyla istimlak edilmiştir. 62Ali
■ Koord: 38° 51' 8'' D, 39° 38' 14'' K
Danaburan köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 : Danaburun [ Kürtçe dalêburan "kurak vadi" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy halkı Karakeçili aşiretine mensup olup çevresine nazaran bazı Karakeçililer gibi Kürt kimliğindedir. Köyde Çarsancaklu ve Alpkulu adında iki sülale vardır. 62Ali
■ Koord: 38° 57' 40'' D, 39° 39' 29'' K
Güneşdere köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 : Basi / Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Basu Türkçe "Demir"anlamında olabilir. 62Ali
■ Koord: 38° 53' 17'' D, 39° 41' 0'' K
Haceri köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1968 📖 : Güdeç
1928 📖 : Xaçgirek / Xaçekrek [ Ermenice xaçakrag "haç çiftlik" ]
1518b : Xacerik
Alevi-Kürt veya Zaza (Alan) yerleşimi
■ +kireg eki için Hozat Karaçavuş (Zankireg) köyüne bakınız. SN
■ Köy halkı Hozat'tan gelmiştir. 62Ali
■ Mezralar: Göz, İnceler (Tabyan/Tavyan), Yukarı Güdeç (Yukarı Haceri). HayDar
■ Koord: 39° 7' 42'' D, 39° 42' 7'' K
Kuşçu mahalle (Akpazar bağ) - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Kuşçu
E1878 📖 : Xuşin/Xuşciyan [ Ermenice "kuş köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Akpazar'ın nufüsu 2000 altına düşünce beldenin düşmemesi için mahalle yapıldı. 62Ali
■ Koord: 38° 52' 3'' D, 39° 43' 28'' K
Kırkmeşe köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Z 📖 : Gobirge
1522t 1925h 📖 📖 : Göbürge
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Sarısaltık torunlarından olan Seyit Kasım türbesi bulunmaktadır. Veli Günaydın
■ Köy Alevi-Zaza değil Alevi-Türk (Sarısaltık)'tır. Çift dil bilirler. 62Ali
■ Koord: 39° 34' 15'' D, 39° 50' 15'' K
Efeağılı ölü yerleşim - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 📖 : Varemiri [ Zazaca warê mîrê "bey yaylası" ]
Alevi yerleşimi
■ Zaza ve Türk (Pirsultanlı) Alevilerin birlikte yaşadığı bir Alevi köyüdür. 62Ali
■ Koord: 39° 21' 53'' D, 39° 51' 51'' K
Pülümür ilçe - Pülümür - Tunceli
Z 📖 : Pulêmuriye [ Zazaca pulê muriye? "armut tepe?" ]
E1900~a 📖 : Polomeri / Polomori [ Ermenice plurmôri? "böğürtlen tepe? orman tepe?" ]
1522t 📖 : Pülümüri / Plumori
1518b 1876a 📖 : Kuzuçan / Kuzucan (idari bölge) [ Türkçe kızılcan? ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Kuzucan/Kızuçan kazası/nahiyesi merkez köyü idi. İlçe nüfusunun tamamı halen Zaza ve geçmişte kısmen Ermeni olduğu halde 16. yy’da yapılan Osmanlı tahririnden bu yana yerleşim birimlerinin çoğunun adı Türkçedir. ■ Plomeri/Pulemuriye adının Ermenice veya Zazaca olma ihtimali tartışılmıştır. SN
■ Zazaca Pulemuriye ''armut tepesi''. Pul: tepe, muri: armut. İlçe halkının tamamına yakını Alevi Zazadır. oen
■ Pülümür yöresindeki Zazacada "Pılemoriye" şeklinde telaffuz edilir. Kökü, Ermenice "böğürtlen tepesi" anlamına gelen "plur morri բլուր մոռի olabilir. asmen
■ Halkın çoğunluğu Zazalardan oluşur, azınlık olarak Türkler bulunmaktadır. 62Ali
■ Koord: 39° 29' 10'' D, 39° 53' 47'' K
Kayırlar mezra - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
Z 📖 : Qayire
Alevi yerleşimi
■ Köydür, Alevi-Türk 62Ali
■ Koord: 39° 26' 4'' D, 39° 57' 41'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.