haritada ara :   km  
59 HayDar yorumu bulundu.
sırala 
Akçayunt köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 📖 : Xozaxpür [ Ermenice "domuzçeşme" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Mezra iken 2009 yılında köy yapıldı. ■ Xozatpir/Xozakpur/Xozağpür/Xozaxpür/Hozakpir/Hozakbur/Hozakpur/Hozatpir/Hozakpor HayDar
■ Koord: 39° 9' 35'' D, 38° 46' 26'' K
Arpaderen köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 : Biradi
E1878 📖 : Bradi / Pradi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Doruk (Maruşka/Morışga/Morşuga/Muruşka/Morışxan/Murışka) HayDar
■ Koord: 39° 0' 54'' D, 38° 51' 25'' K
Gözlüçayır mezra - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 : İrisekrek
E1878 📖 : Yerits Akrag [ Ermenice "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün diğer isimleri "Yeritsakrag/İrisekrek/İsekrek" olarak bilinmektedir. HayDar
■ Koord: 39° 2' 32'' D, 38° 53' 12'' K
Haçtun ölü yerleşim - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 : Xaçtun [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
■ Khaçdun / Haçtun / Xaçtun HayDar
■ Koord: 38° 59' 59'' D, 38° 53' 16'' K
Anıl köy - Çemişgezek - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 : Hazar/Hazari [ Ermenice ]
1835c 📖 : Hazarik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1912’de 350 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Yerortutyun kilisesi vardı. 1993’te boşaltılarak tahrip edilen köy 2015’te yeniden yerleşime açılmıştır. Bu köyde doğan yazar Vasken Andreasyan’ın Hazariabadum (Hazari Tarihi, Beyrut 1984) adlı üç ciltlik eseri köye ilişkin pek çok bilginin yanısıra 17. yy’dan itibaren köyde yaşamış olan herkesin ayrıntılı soyağacını verir. SN
■ Mezralar: Ardige/Ardıga/Ardegan/Erdige (Gedikbaşı), Cisre/Cisse, Kızılevler. HayDar
■ Koord: 39° 7' 10'' D, 38° 53' 17'' K
? mezra - Çemişgezek - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 : Mirnav/Mırnaxi mz.
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Murnayi / Mırnahi / Mirnav / Mirnabi : 181 Ermeni nüfus; 1 okul ile 1 kilise varmış. (Alakuş ile Çemişgezek ilçesi arasında bulunuyormuş.) HayDar
■ Koord: 39° 3' 15'' D, 38° 54' 10'' K
Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖 : Vaskovan
E1776 📖 : Vasılgavan [ Ermenice "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969 📖 : Vasakavan [ Ermenice "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Urfalı Matteos Vekayinamesine (1136) göre imp. Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes’in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
■ Mezralar: Bölmebelen (Nornik/Norik/Norenik/Noring/Noronig), Koyunardı (Ağlöz/Ağloz/Ağılözü), Mengöcek, Topluca (Hastek). HayDar
■ Koord: 38° 56' 54'' D, 38° 56' 42'' K
Paşacık köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 : Oskîx
E1878 📖 : Otsküğ [ Ermenice "yılanköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçuşağı) yerleşimi
■ 1895 katliamında tahrip edilen köy daha sonra ABD’ye göçmüş köylülerin yardımıyla yeniden inşa edilmiş fakat 1915’te yeniden katliama uğrayarak terk edilmiştir. 1895’ten önce 50 hanede 46’sı Protestan olmak üzere 319 Ermeni nüfus, Surp Pırgiç kilisesi ve Surp Zoravar manastırı vardı. SN
■ Mezra: Buğdaylı (Pağhosi/Pogosi/Poğost/Poğots). HayDar
■ Koord: 39° 5' 5'' D, 38° 58' 4'' K
Atadoğdu köy - Tunceli Merkez (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖 📖 : Deşt / Deştek
E1900~a 📖 : Taşdag [ Ermenice "ovacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1912’de 135 Ermeni ve 62 Alevi nüfusu, Surp Toros kilisesi ve Surp Tovmas manastırı vardır. (VanV). SN
■ Mezralar: Bozca, Kamışlık, Karakoyun, Komlar, Sepertek/Seypertek. HayDar
■ Koord: 39° 9' 43'' D, 39° 20' 39'' K
Düzpelit köy - Tunceli Merkez (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Bornak
Alevi-Kürt veya Zaza (Kırgan) yerleşimi
■ Mezralar: Avcılar (Ardebet/Ardebit), Komokar/Gömigor Komu, Tepecik (Zimaik), Yukarı Cırtik/Çirtik, Yukarı Tarlacık. HayDar
■ Koord: 39° 8' 16'' D, 39° 21' 15'' K
Dikenli köy - Tunceli Merkez (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1922h : Haçeli [ Ermenice haceli "sevimli" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Dalik/Dalikkomu, Memedo/Mehmet, Mıkkomu/Mıkkömü, Mıxeşik, Taner, Zenikan/Zeynikan (Soğuksu). HayDar
■ Koord: 39° 13' 59'' D, 39° 22' 0'' K
Çemçeli köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1922h : Çemçeli
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Halitpınar, Örtülü (Rabat). HayDar
■ Koord: 39° 2' 49'' D, 39° 22' 5'' K
Yukarıbaşakçı mezra - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1922h : Tapdik ulya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Eski bir Ermeni yerleşimi 1915 soykırımından sonra Alevi Kürt yerleşimi oldu. 1994'dan sonra bu bölge tamamıyla boşaltıldı. zarikli
■ Başakçı (Tap/Tapdik/Taptikler/Tabdikulya ve süfla) köyüne ait mezra oldu. HayDar
■ Koord: 39° 2' 5'' D, 39° 22' 8'' K
Geyiksuyu mezra - Tunceli Merkez (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
E1900~a 1925h 📖 📖 : Sin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kırgan/Sarısaltık) yerleşimi
■ 20. yy başında Sin Nahiyesi merkez köyü idi. SN
■ Zaza (Kırgan aşireti) ile Türk (Sarısaltıklılar) birlikte yaşadığı bir Alevi yerleşimidir. 62Ali
■ Mezralar: Alaca (Şeyh Ömerler/Şiğumeran), Karaca (Borcan), Meterisler/Metirisler, Sin. HayDar
■ Koord: 39° 9' 48'' D, 39° 22' 51'' K
Demirkapı köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1946 📖 : Hıç
1925h 📖 : Xêç | Demirkapı
■ Zazaca da ''Xeçe'' denir köyün eski ismi için. Xeç köyü alevi, anadili zazaca olan Şıxmemed aşiretinin önemli köylerinden biridir.Köyde alevilerce kutsal sayılan ermenilerden kalma çeşme vardır; çeşmeye ''Khalo sıpi'' (ak dede/ak sakallı dede) denir. oen
■ Mezralar: Deregöl, Yapraklı, Hırsızdüzü (Dev), Yayalar (Hiçik). HayDar
■ Koord: 39° 5' 4'' D, 39° 23' 7'' K
Eğriyamaç köy - Tunceli Merkez (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1518t 1928 📖 📖 : Müşkerek/Müşkirek [ Ermenice mşakarag? "dumanlı çiftlik?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kırgan) yerleşimi
■ Mezralar: Değirmendere, Dere, Dikenlitarla/Dikentarla/Tikanlıtarla, Doğandere (Rengül), Elmalı (Balı), Hopik. HayDar
■ Koord: 39° 11' 8'' D, 39° 23' 34'' K
Çılga köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1922h : Sirç
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Çevlik (Mik), Dağ, Esenyurt (Oh). HayDar
■ Koord: 39° 5' 44'' D, 39° 23' 39'' K
Altınyüzük köy - Tunceli Merkez (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Şekan
1902hb 📖 : Bornek
Alevi yerleşimi
■ Köyün Zazaca ismi Bornek'tir. Köyde Kırgan aşireti ile Sarısaltıklılar bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ Mezralar: Çayır, Dikenlitepe (Veruç), Dikili/Dikilitepe/Dikilitaş (Körgüt), Güneşli, Yukarı Mezra (Ş.Mezrası). HayDar
■ Koord: 39° 7' 26'' D, 39° 23' 43'' K
Aşağıbaşakçı mezra - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1946 📖 : Taptikler
1922h : Tapdik süfla
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Aşağıbaşakçı (Aşağı Taptik), Fındıklı (Fındıkan), Yukarıbaşakçı (Taptiğa Jorin). HayDar
■ Koord: 39° 2' 19'' D, 39° 24' 7'' K
Doluküp köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1518t 1925h 📖 📖 : Merxo [ Zazaca "çayır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar : Ağaçlı (Varidar), Gini, Taşpınar. HayDar
■ Koord: 39° 1' 45'' D, 39° 25' 28'' K
Buğulu köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1968 📖 : Çiçekli
1925h 📖 : Çirtik aş. + yk.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Çiçekli nahiyesi merkezi olduğu için bir süre bu isimle anıldı. Asıl Çiçekli şimdi Aktuluk köyüne bağlı mezradır. SN
■ Mezralar: Akoluk, Aşağı Tarlacık (Aşağı Çirtik), Bölmeli (Kurtiguri/Korteguri), Dalli/Dallı (Davikar/Deviker), Doğanca/Doğancık (Arman/Ariman), Güllü (Halasur/Halesor), Hacılar Komu, Haci, Kalemdüzü, Kanidol (Akoluk), Kurutlu (Zarkavit), Subaşı (Kurnan), Tahtımemiş/Tahtamemiş, Tosuncuk (Vellorler), Yayıklı (Munzur), Yukarıtarlacık (Yukarı Çirtik). Çiçekli eskiden Nahiye idi. Yeni adı Buğulu oldu. HayDar
■ Koord: 39° 3' 36'' D, 39° 25' 37'' K
Pınar köy - Tunceli Merkez - Tunceli
Z 📖 : Heniye Dızdo [ Zazaca "hırsız pınarı" ]
1925h 📖 : Hırsızpınarı
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Kürekli (İstiran). HayDar
■ Koord: 39° 8' 46'' D, 39° 26' 18'' K
Baylık köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1922h : Velikan [ Kürtçe welîkan "Veliler (aş.)" ]
■ Köyün bir kısmına Fındıkan denir. Tunceli'deki herkes şüphe etmeden Sarısaltıklıların Türk olduğunu bilir. Ana dilleri de eskiden beri Türkçe. Mehmet Ali
■ Mezralar: Demirlibahçe (Tomaik/Tomayık), Erler (Hopik), Gelincik (Hösnek), Karayusuflar (Karayusufan), Köklü/Köklüce (Keykan). HayDar
■ Koord: 39° 0' 23'' D, 39° 26' 25'' K
Karşılar köy - Tunceli Merkez (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1522t 📖 : Halvori [ Ermenice "aksakal/dede köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Abasan) yerleşimi
■ Tunceli il merkezi içinde Munzur nehrine kavuşan ırmağa halen bu köyün adından Halvori Irmağı adı verilir. ■ Standart Ermenice alevor (ak sakallı) kelimesinin yerel telaffuzunu H. Acaryan Muş ve Harput yöreleri için halvor, Diyarbekir için halvur olarak verir. SN
■ Mezralar: Ayvacık (Yenidizdan), Darıca (Venk), Elmacık (Bali/Balli), Kürtük, Pınar. HayDar
■ Koord: 39° 10' 29'' D, 39° 26' 28'' K
Çalkıran köy - Tunceli Merkez - Tunceli
Z 📖 : Çolaheru [ Zazaca "eşek çukuru" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Çiçekli (Kalbusan/Galbusan), Değrik, Galvasan, Gökçeler (Pırgiç/Pirgiç), Pulusur, Resköy. HayDar
■ Koord: 39° 6' 53'' D, 39° 27' 34'' K
Babaocağı köy - Tunceli Merkez - Tunceli
1928 📖 : Havikipax | Alanlı Havik [ Zazaca havîngê pax "Pax yaylası" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Aşağı Tülük, Boztarla, Yukarı Tülük/Tüllük. HayDar
■ Koord: 39° 8' 17'' D, 39° 28' 16'' K
Yolkonak köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Kandilbaba
E1912 📖 : Sorpiyan [ Ermenice surp ohan "Aziz Ohan(nes)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köyün adı Kevorkian&Pabudjian'da Sorpiyan olarak verilir. Hozat’a bağlı Yenidoğdu (Sorpiyan) köyüyle alakası anlaşılamadı. SN
■ Surp Ohan Manastırı dahil 6 manastır varmış. "Sorpiyan" denilmesinin sebebi bu manastır adından gelebilir. Muhtemelen bu manastır diğerlerinde daha önemli bir işleve sahipti. HayDar
■ Koord: 38° 58' 49'' D, 39° 28' 58'' K
Kopuzlar köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Xosor [ Ermenice "eğri büğrü, kaba, yamuk" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Beyazpınar, Huzan/Hozan, Karyemez, Puluçayır, Varlık (Karhikan/Kerhikan). HayDar
■ Koord: 39° 0' 5'' D, 39° 29' 22'' K
Taht ölü yerleşim - Tunceli Merkez - Tunceli
hl 📖 : Anafatma
1925h 📖 : Taht/Text
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19994’te boşaltılmıştır. Alevilerce kutsal kabul edilen Anafatma Ziyareti Taht köyünün aşağısındadır. SN
■ Mezralar: Bozdere HayDar
■ Koord: 39° 8' 2'' D, 39° 29' 46'' K
Sarıtaş köy - Tunceli Merkez - Tunceli
E1902 📖 : Dzağge [ Ermenice "çiçekli" ]
1518t 1925h 📖 📖 : Zağge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kırgan) yerleşimi
■ Mezralar: Ayranlı (Peter), Ekinci/Ekindi (Gafat). HayDar
■ Koord: 39° 15' 50'' D, 39° 30' 12'' K
Aktuluk mahalle - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
E1902 📖 : Troşmag [ Ermenice "mühürlü" ]
1518t 1925h 📖 📖 : Türüşmek
■ Troşmek (sonra Çiçekli) nahiyesi merkez köyü idi. SN
■ Mezralar: Çiçekli (Rubayik), Çölçayır, Dinar, Düzü, Eski Rubayik, İskele, Melekbahçe, Muş, Pindibaşı, Samanyolu (Meştun/Mehdi), Sorkun, Tütünlü (Tar). HayDar
■ Koord: 39° 2' 25'' D, 39° 30' 15'' K
Dedeağaç köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Pilvank [ Zazaca "büyük manastır?" ]
1518b : Pilvenklü (aş.) [ Ermenice pılvank "yıkık manastır?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1938’de katliama maruz kalan Pilvankan/Pilvenkan Alevi aşireti adını bu köyde ikamet eden dedelerden alır. Aşiretin merkez köyde yaşayan kısmı Zazaca, diğerleri ise Kurmanci konuşur. SN
■ Mezralar: Budaklı (Çeşemir). HayDar
■ Koord: 39° 10' 10'' D, 39° 30' 25'' K
Suvat köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Vanariç [ Ermenice vanaric "manastır aric (?)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Mezralar: Anafatma, Avcılar, Komkar, Ürünlü (Banasor/Yukarıvarinç), Yoğurtlu (Angıdak/Andgah/Avundak), Yoncalı (Tahtibor), Yukarısuvat. HayDar
■ Koord: 39° 8' 56'' D, 39° 31' 47'' K
Tüllük köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Tüllük
■ Mezralar: Güneşli (Pagan), Kavaktepe, Kemer, Pirtarla, Zime/Zimme. HayDar
■ Koord: 39° 10' 10'' D, 39° 32' 54'' K
Çıralı köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Z 📖 : Gıniye | Bor [ Zazaca ]
1928 📖 : Gini
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Alideresi, Alihankomu, Aşağıbor, Çatderesi, Yukarıbor (Keçizeken). HayDar
■ Koord: 39° 12' 34'' D, 39° 32' 57'' K
Baldan köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1518b 1925h 📖 : Ağdad [ Ermenice "tuzlu, şorak" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Gümüşkapı (Deşt), Güneşli (Pagan). HayDar
■ Koord: 39° 10' 7'' D, 39° 34' 1'' K
Batman köy - Tunceli Merkez - Tunceli
1928 📖 : Körkes
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Çatılı (Haraba/Harabe), Durak (TahtHalil/TahtıHalil), Erler (Hopik), Geçimli (Şegevir/Şuyagör), Geçit/Geçitli (Rehberler), Haydarlı (Haydari), Kayabaşı, Sağ. HayDar
■ Koord: 39° 5' 39'' D, 39° 34' 25'' K
Örenönü mezra - Tunceli Merkez - Tunceli
1518b 1925h 📖 : Millîlü/Milli (aş.) [ Kürtçe "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Milli/Millilü/Millililer: Şıx Delil Berxecan (Şeyh Delili Berhican) Ocağına bağlı aşiret adı. HayDar
■ Koord: 39° 7' 46'' D, 39° 34' 36'' K
Böğürtlen köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Havsik aş. + yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Mezralar: Aşağı Havseg (Böğürtlen), Dikence, Karapınar (Karapounar/Ğarapuğar), Yukarı Havseg (Böğürtlen). HayDar
■ Koord: 38° 56' 43'' D, 39° 34' 54'' K
Çimenli köy - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1946 📖 : Hırnik
1518t E1878 📖 📖 : Xırnig [ Kürtçe xirnik "tavşan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy ahalisi çoğunlukla anadili zazaca olan alevidir. Köy de az sayıda acem kökenli de yaşar. oen
■ Mezralar: Çukurbağ, Kalkar. HayDar
■ Koord: 38° 55' 1'' D, 39° 34' 55'' K
Kocalar köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Keşişan [ Kürtçe/Türkçe "keşişler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Doluca (Nurşit), Mutlu (Ohunda/Ohundu/Ohandi), Yuvacık (Velikaş/Velikes). HayDar
■ Koord: 39° 8' 43'' D, 39° 35' 12'' K
Güleç köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Saxsik [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Alıç, Aşağıdere (Aşağıderehağ), Bağbaşı/Bağlarbaşı (Kahmur/Kahmut/Kâxmut/Kâmxud/Gağnud), Darlıhan/Dadlığan (Nurşit/Nüşüt), Erdemli (Marçik), Han/Hankomu, Sinan (Şehir), Tepecik, Topaldere, Yukarıdere (Yukarıderehağ). HayDar
■ Koord: 39° 9' 29'' D, 39° 35' 55'' K
Atlantı köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Şugayik aş. + yk. [ Ermenice ]
1518b : Şögeyik
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Duttepe/Tuttepe, Gedikli/Gedizli (Gezirge), Göneli/Geneli (Azur), Haraba/Harabe, Kutlu (Murtan/Utan), Okullu/Oluklu, Şemilkan/Şerikman, Sandaldere (Dêrê Sandalu), Sarıçiçek (Pikan), Seyit (Şehit). HayDar
■ Koord: 39° 5' 10'' D, 39° 36' 16'' K
Bağlarbaşı mezra - Tunceli Merkez - Tunceli
1925h 📖 : Kaxmut [ Ermenice gağnud "meşeli" ]
■ Bağbaşı/Bağlarbaşı köyünün adı Kahmur/Kahmut/Kâxmut/Kâmxud/Gağnud şekillerinde geçer. HayDar
■ Koord: 39° 8' 58'' D, 39° 37' 6'' K
Ambar köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1894s 📖 : Ambar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Aşağı Özlüce (Aşağı Kavahik/Kavehek/Kavaklı), Birman (Kurulu/Kuruca), Yukarı Kavaklı/Kavehek. HayDar
■ Koord: 39° 5' 7'' D, 39° 38' 34'' K
Sinan köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1894s 📖 : Sinan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Atlantı/Alatlı (Çıkan), Kom, Yeşilkaya. HayDar
■ Koord: 39° 6' 43'' D, 39° 38' 44'' K
Kocakoç köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 : Pax [ Ermenice "sığınak, kaçak" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 20. yy başlarında Pax nahiyesi merkezi idi. SN
■ Mezralar: Alikaraman/Alikahraman (Aligo), Ambar, Ballı/Mallı (Mirzali/Mirzaali/Mirzeali), Boylu (Hagü/Hagu), Cerme, Feran, Gülüce/Güllüce (Horan), İbiş/İviş/İvis, Kale, Karataş, Kayacı (Aşağı Teşnik), Seyitbey (Suyagör), Tatlıca (Çelenk), Yağlıca/Yaylaca (Maman), Yapraklı (Körekan/Görüken), Yıldızlı (Çerme), Yukarı Teşnik, Yürücek/Yükecik (Feran). HayDar
■ Koord: 39° 7' 10'' D, 39° 38' 49'' K
Uzuntarla köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Z 📖 : Hegao Pilê [ Zazaca "büyük tarla" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Şahsik köyüne bağlı Pağal (Paga’al), Hozmerek, Uzuntarla, Holosi Kalkundur mezraları 17.6.1954’te birleştirilerek Uzuntarla adıyla köy oldu. SN
■ Mezralar: Holosi (Hulus), Samanlı (Hozmerek/Hozmerik), Tarlabaşı (Pagal/Pağaali/Paga'al), Toklu (Haluç), Yapraklı (Kalkundur). HayDar
■ Koord: 39° 10' 9'' D, 39° 39' 17'' K
Doludizgin köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1922h : Tîrkel
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Yapraklı (Şakolan/Şahkulan/Şakulan/Şağlan), Uzunkavak. HayDar
■ Koord: 39° 3' 33'' D, 39° 39' 23'' K
Gömemiş köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1922h : Goma Mîş [ Zazaca "koyun mezrası" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Alan) yerleşimi
■ 1994’te boşaltılmış ancak daha sonra tekrar iskân edilmiştir. SN
■ Mezralar: Atalar (Pazapun), Aydere/Ayderesi, Bilgili (Kurnik), Kavacık (Nuran), Tepearkası (Yukarıhaceri), Turan Taht, Yukarı, Yukarı Taht. HayDar
■ Zazaca ''gomê memiş'', memiş ağılı veyahut memiş mezrası manasında olmalı. Bu sahada pek de kürtçe yer ismi beklenmez. Ayrıca textê memiş(memiş tahtı) isimli başka bir yerleşim yeri daha var oen
■ Koord: 39° 8' 38'' D, 39° 40' 36'' K
Erdoğdu köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
Z 📖 : Vilêkaşi
1922h 1928 📖 : Velixaşan/Velikesan
Alevi-Kürt veya Zaza (Alan) yerleşimi
■ Mezralar: Bardakkale, Bardaklı, Kırmızı (Moşikkale), Yeni (Moşik), Yeşilce (Göv). HayDar
■ Köyde Kureyşan Aşiretinden köylüler de bulunur Ayhan
■ Koord: 39° 8' 56'' D, 39° 41' 5'' K
Gökçek köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1922h : Seyidxan [ Zazaca seydîxan "seyit evi" ]
Eski adı: Kutudere [ Ermenice xuti "engel, dar boğaz" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kutuderesi burada biten vadinin, Seyidhan ise dere ağzındaki yerleşimin adıdır. SN
■ Eski adı ve en çok bilinen adı Kutudere'dir. caglar_ugur
■ Mezralar: Barıkbaşı/Barikbaşı, Gündere (Rojdere), Güzelce/Güzelçe (Vartinik/Vartink), Heybeli (Deşt/Dest), Keklik, Koçlu (Areke/Ariki), Örentaş (Pakördek/Pakurdik/Pakirdük), Özlüce (Kurvarik), Pardi, Salvenk (Akbulut), Seyithan/Sehithan, Taşlıca (Gevrek), Uğurlu, Y.Mirik, Yağmurlu (Mirik), Zime/Zimı. HayDar
■ Koord: 39° 11' 27'' D, 39° 41' 25'' K
Kuyluca köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Putik [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Alan) yerleşimi
■ Mezralar: Dere, Kırım, Kapılı (Devran), Taşburun (Rastan). HayDar
■ Koord: 39° 9' 42'' D, 39° 41' 43'' K
Çukur köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 : Çukur
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Demenan) yerleşimi
■ Mezralar: Alibaba, Aydoğdu (Pirikan/Pirkani/Pirikani), Bozdere, Gölgeli (Meneşküt/Meneşgür), Güçlü (Puzikigülan), Konaklı/Konuklu (Karsni/Karsini), Köyaltı (Puziki), Taşoluk (Kilise). HayDar
■ Çukur, Zazaca Çuxure, Alevi Zaza ve Ermeni yerleşimi, dilleri Zazaca. Ermeni kimliğiyle hala aileler mevcut. Yerleşimin eskiden Ermenilere ait olduğu söylenir (kaynak kişi: Hüseyin Duman) asmen
■ Koord: 39° 6' 11'' D, 39° 41' 49'' K
Haceri köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1968 📖 : Güdeç
1928 📖 : Xaçgirek / Xaçekrek [ Ermenice xaçakrag "haç çiftlik" ]
1518b : Xacerik
Alevi-Kürt veya Zaza (Alan) yerleşimi
■ +kireg eki için Hozat Karaçavuş (Zankireg) köyüne bakınız. SN
■ Köy halkı Hozat'tan gelmiştir. 62Ali
■ Mezralar: Göz, İnceler (Tabyan/Tavyan), Yukarı Güdeç (Yukarı Haceri). HayDar
■ Koord: 39° 7' 42'' D, 39° 42' 7'' K
Yeşilkaya köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1922h : Gevrek [ Zazaca gewrek "bozca" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Alan) yerleşimi
■ Mezralar: Çayırlı (Kortesur/Körtasur), Düzce (Alangevreği), Işık (Vereç), Işıklar (Yukarı Gevrek), Marge, Tosunlu (Marik). HayDar
■ Koord: 39° 10' 1'' D, 39° 42' 33'' K
Meşeyolu köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Kortan aş. + yk. [ Zazaca kortan "çukurlar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Alan) yerleşimi
■ Mezralar: Aşağı, Karşı, Kılavuz (Alanhopik), Küplüce (Kavahik), Örencik/Örence (Derekarsni/DerikHasan), Yukarı Mahalle. HayDar
■ Kortan şimdiki telafuzu ile kortu, kürtçe den ziyade zazaca olmalıdır. ''Kort'' tepe veyahut dağ yamaçlarında düzlük alanlara verilen isimdir. oen
■ Koord: 39° 9' 19'' D, 39° 43' 5'' K
Alacık köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1946 📖 : Taht
1928 📖 : Roşnek [ Zazaca rosnage/roşnage "aydınlık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1994’te tamamen boşaltılarak tahrip edilen bu köy yakınında TC kuvvetlerince öldürülen militanlar için yaptırılan ’PKK Mezarlığı’ bir dönem haberlere konu olmuştu. SN
■ Mezralar: Bilgili (Zagge), Bozdere, Çırtan, Evcehiz (Köhakar), Galbasan, Kanatlı (Ternesi/Tarnasi/Ternas), Köklüce (Masırban), Karagöl (Hengırban/Hıngırvar/Hıngırvank/Hengirvan), Mezra/Mezre, Ortanca (Kur), Ramazan/Ramadan, Sağlık (Köspuğ/Körpuğ), SerhatYayla, Subaşı (Küçükzel), Taht (Ziyaret), Yanık (Yanıkkom), Yapracık (Tacihan), Yazıcık/Yakacık (Kunik/Könük), Yukarı Alacık (Yukarı Rojnek). HayDar
■ Koord: 39° 13' 54'' D, 39° 43' 44'' K
Gürbüzler köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Vankuk
1902hb 📖 : Vanküğ [ Ermenice vank küğ "manastır köyü" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Alan) yerleşimi
■ Mezralar: Çamlı/Çamlık (Samar), Delap, Kemer, Kırmızıgül, Okul, Yalnızçam. HayDar
■ Koord: 39° 7' 22'' D, 39° 43' 49'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.