haritada ara :   km  
38 Yusuf Erbey yorumu bulundu.
sırala 
Konacık mahalle - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
F1935 📖 : Kasrik
1917h 📖 : Kesrik
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köyün yaklaşık 300 yıllık geçmişi vardır. Eskiden Ermeniler ve Türkmenler beraber yaşıyordu. Günümüzde köy Karakeçili Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 21' 19'' D, 35° 49' 47'' K
Karagöz mahalle - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917h 📖 : Karagöz
Türkmen (Canbeg) yerleşimi
■ Karagöz köyü Canbeyli Aşireti'ne mensup bir Türkmen köyüdür. İskenderun'da yaşayan Karagözlülerden bizzat işittiğim bir bilgidir. kürt olmadıkları da kesindir. Ayrıca Canbeg diye tabir edilen aşiret ise Kürtleşmiş Türkmenler'dir. Lakin Hatay'da böyle bir durum da yoktur. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 22' 46'' D, 35° 57' 56'' K
Harlısu mahalle - Arsuz - Hatay
1917h 📖 : Fartisli
1530t 📖 : Fartisi [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ 20. yüzyılın başlarında Ermeniler ile Canbeyli Aşireti'ne mensup Türkmenler beraber yaşıyorlardı. Ermeniler güneye tehcir edilince köy de sadece Türkmenler yaşamaya başladı. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 30' 7'' D, 36° 5' 8'' K
Çırtıman mahalle - İskenderun - Hatay
1940 📖 : Çırtıman
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Cırtıman köyü 18. yüzyılın ortalarında bölgeye yerleşen Türkmenler tarafından kurulmuştur. Oldukça büyük ve kalabalık bir köydür. Lakin belde olamamıştır. Köy halkı günümüzde Türkmen'dir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 31' 32'' D, 36° 10' 46'' K
Erzin ilçe - Erzin (Yeşilkent bucağı) - Hatay
1968 📖 : Yeşilkent
1928 📖 : Erzin
■ MÖ 333'te Büyük İskender'in Pers Krallığını nihai yenilgiye uğrattığı İssos ovası şimdiki Erzin ovasıdır. 1939 yılında Hatay ilinde Türk nüfus yoğunluğunu artırmak amacıyla Adana'dan ayrılarak Hatay'a bağlandı. SN
■ İlçe halkının büyük çoğunluğu Türkmenler'den oluşmaktadır. Ayrıca ilçe de Girit göçmenleri ve çok az Balkan göçmenleri bulunuyor. Kürtler son 20 yılda bölgeye göç etmiştir. Özellikle Diyarbakır'dan yoğun göç almaktadır. İlçe halkının yaklaşık yüzde 15'i Kürtler'den oluşuyor. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 57' 14'' D, 36° 12' 2'' K
Kamberli mahalle - Altınözü - Hatay
F1935 📖 : Kenebiye
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Türkmen ve Sünni Arap kesimin beraber yaşadığı bir köydür. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 7' 32'' D, 36° 12' 7'' K
Payas mahalle - Dörtyol (Yakacık bucağı) - Hatay
1960 📖 : Yakacık
1917h 📖 : Payas
A1220 📖 : Bayâs
Y180 📖 : Baiai akk. Baiás
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türkçe isim Arapça Bayâs şeklinden alınmıştır (karş. Yakut, el-İdrisi, el-İstahri, İbn Hawqal). Direkt alıntı halinde *Veyis veya *Vayız beklenirdi. ■ Osmanlı döneminde sancak ve nahiye adı olarak, 14. yy’da bölgeye egemen olan bir bey veya aşiret adı olan Uzeyr kullanılmıştır. Bazı kaynaklarda ’Özer’ şeklinde yazılarak Türkçeleştirilir. SN
■ Payas Kasım 2012 tarihinde mevcut kanun ile Dörtyol'a bağlı bucak iken ilçe olmuştur. İlçe Demir-Çelik sanayisi sebebiyle birçok şehirden göç almıştır. Lakin yöre halkı Türkmen'dir ve kültürlerini muhafaza etmektedir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 45' 20'' D, 36° 12' 19'' K
Yoncadüzü mahalle - Erzin (Yeşilkent bucağı) - Hatay
1928 📖 : Lülük
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Erzin'de Türkmenler'in ilk kurduğu köylerden birisidir. Köy halkı günümüzde de Türkmenler'den oluşmaktadır. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 58' 15'' D, 36° 12' 36'' K
Aşkarbeyli mahalle (İskenderun bağ) - İskenderun - Hatay
1917h 📖 : Aşkarbeyli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ İskenderun ilçe merkezine en yakın köylerden birisiydi. Hem ilçenin genişlemesi hem de büyükşehir kanunu sebebiyle mahalle olmuştur. Mahalle halkı Arap Uşağı değil, Sünni Türkmen'dir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 33' 36'' D, 36° 13' 5'' K
Çınarlı mahalle - İskenderun - Hatay
F1935 📖 : Muhacirin [ Türkçe "Muhacirler" ]
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi. Şimdi Girit göçmeni yerleşimi
■ 1912 yılında İskenderun’a gelen Girit muhacirleri, Akçay ve Pirinçlik Köylerine iskân edildi. Bu iskânla, Akçay Köyüne bağlı Muhacir Mahallesi kuruldu ve 1937 yılında adı Muhacirköy iken 1940 yılında Çınarlı olarak değişti. 1960 yılında Akçay’dan ayrılarak Çınarlı Köyü muhtarlığı kuruldu. Halen Giritli yerleşim yeridir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 37' 40'' D, 36° 13' 8'' K
Atik mahalle - Belen - Hatay
1530t 📖 : Atik [ Türkçe "eski" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap Alevi yerleşimi
■ Yüksek bir yer olduğu için halk arasında Yayla diye bilinir. Nusayri aileler olabilir lakin Belen yoğun Türkmen nüfusun yaşadığı bir ilçedir. Atik bilhassa İskenderun'da yaşayan insanların yayla olarak kullandığı bir mahalledir. Mahalle de yerleşik nüfusu 300 civarında olup, nüfusun çoğunluğu Türkmendir. Fakat yaz aylarında nüfusu 2000 civarında seyreder. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 30' 36'' D, 36° 13' 16'' K
Bekbele mahalle - İskenderun - Hatay
1530t 📖 : Kerkib
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Bekbele Abacılı Aşireti'ne mensup Türkmenler'in yaşadığı bir beldedir. Mevcut kanun ile mahalle konumuna gelmiştir. Günümüzde sadece Türkmenlerin yaşadığı bir mahalledir! Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 37' 9'' D, 36° 13' 29'' K
Azganlık mahalle - İskenderun - Hatay
1917h 📖 : Azganlık
Eski adı: Margaz [ Yunanca ]
Türkmen yerleşimi
■ Belde halkının ataları Orta Anadolu'dan Çukurova'ya gelen Avşar Türkmenleri'dir. 19. yüzyılın ortalarında Türkmenler'in bir kısmı Kanlıgeçit'e yerleşmiş, geriye kalanlar ise günümüzdeki yerlerine yerleşmiştir. Yusuf Erbey
■ Çoğunluk Ulaşlı aşiretindendir, Avşarlar ve Aydınlı Yörükleri nispeten daha azdır. metonio
■ Koord: 36° 41' 53'' D, 36° 13' 37'' K
Akçaova mahalle - Antakya - Hatay
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Akçaova Köyü, 90'lı yıllarda Hasanlı Köyü'nün yakınlarına iskân konutlarının yapılması ile kurulmuştur. Çeşitli kentlerden ve Hatay'ın diğer ilçelerinden gelen Türk nüfus ile de kalabalıklaştırılmıştır. Muhafazakar bir yapıya sahip olup, kültürü Antakya geneline artık benzemektedir. Köy halkı Türkler ile Sünni Araplar'dan meydana gelmektedir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 17' 18'' D, 36° 13' 45'' K
Bitişik mahalle (Denizciler bağ) - İskenderun - Hatay
1946 📖 : Bedrik [ Arapça batrîq "Rum beyi" ]
Türkmen (Abacılı) yerleşimi
■ Arap kullanımında Batrîk (< Yun «patríkios») `Bizans veya Rum ileri geleni` anlamındadır. Patrik sözcüğünün dinî makam adı olması Türkçeye özgüdür. SN
■ Mahallenin ilk ismi Osmanlı kaynaklarında Abacılı Uğurlu olarak geçer. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 37' 46'' D, 36° 14' 26'' K
SuÇıkağı mahalle - İskenderun - Hatay
1530t 1917h 📖 📖 : Sakıt
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Yörük (Ulaşlı) yerleşimi
■ 19. yüzyılın ortalarında Osmaniye'nin Kanlıgeçit bölgesinden gelen Avşar ve Salur boyuna mensup Ulaşlı Türkmenler'i tarafından yerleşilmiştir. Günümüzde köy halkı halen Türkmenler'den oluşmaktadır. Yusuf Erbey
■ Ulaşlı aşiretinden Amanos Yörükleri yaşamaktadır, Arap Alevi yoktur. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 200, HDP 7, CHP 168, AKP 483 metonio
■ Koord: 36° 33' 12'' D, 36° 14' 53'' K
Altınözü ilçe - Altınözü - Hatay
1526t 📖 : Kuseyr (idari bölge) [ Arapça el-qusayr "konacık" ]
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Bölgeye adını veren Kuseyr kalesi şimdi ilçe merkezinin güneybatısındaki Kozkalesi köyündedir. Altınözü ilçe adı 1940’larda benimsenmiş ve Fatikli/Fetikiye köyü ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Altınözü, genel de Arap olarak bilinse de Hatay'ın tamamında olduğu gibi kozmopolit bir yapısı ve bariz bir Türk/Türkmen nüfus da bulunmaktadır. İlçede Türkmenler, Sünni Araplar, Nusayri yani Alevi Araplar, Hristiyan Araplar ile az sayıda doğudan gelen Kürt aileler yaşamaktadır. Yusuf Erbey
■ 1940 yılının nüfus sayımına göre %55 Sünni Arap, %31 Sünni Türk, %6 Hristiyan Arap, %6 Alevi Arap ve %2 Kürttür. Ortodoks Hristiyan Arapların Türkiye dışına yoğun göçü neticesinde nüfusları daha da seyrelmiştir. metonio
■ Koord: 36° 6' 56'' D, 36° 14' 55'' K
Altınkaya mahalle - Altınözü - Hatay
1940 📖 : Paslıkaya
F1935 📖 : Baslika [ Yunanca basílika ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Önceleri belediyesi varken, mevcut yasalar sebebiyle mahalleye dönüştürülmüştür. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 9' 24'' D, 36° 15' 29'' K
Kurtlusoğuksu mahalle - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖 : Kurtlu Soğuksu
■ 20. yy başında kısmen Hıristiyan Arap yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ 1936 senesinde Fransızların Hatay'da yaptığı etnik harita da kent nüfusunun yüzde 11'i Hristiyan Arap olarak gösterilmiştir. Hristiyan Araplar'ın şehirdeki en büyük yerleşim yerlerinden birisi Kurtlusoğuksu beldesi'ydi. Lakin zaman içinde göç ettiler ve yerlerini çevre köylerdeki Türkmen ahaliye sattılar. Günümüzde belde halkı Türkmen'dir. Ayrıca Hatay'da iki tane Hristiyan Arap köyü vardır. Bunlar Altınözü'dedir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 29' 16'' D, 36° 17' 54'' K
Aktaş mahalle - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
Eski adı: -
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Köyü kuranlar Reyhanlı Türkmenleridir. Fakat Türkmenler arazilerini Araplara kiraya verip, İskenderun ve Osmaniye'ye taşındılar. Halen yaz aylarında köylerini ziyaret etmektedirler. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 22' 4'' D, 36° 20' 11'' K
Alaybeyli mahalle - Kırıkhan - Hatay
hl 📖 : Bayezid Bostanı [ Arapça Ebâ Yezîd Bestâmî "bir İslam azizi" ]
1282 📖 : Darbısak
S1190 📖 : Trapezağd
Y17 📖 : Trapezon [ Yunanca "masa" ]
Y-333 : Soxoi? [ Yunanca "Sok'lar (?)" ]
Türkmen yerleşimi
■ Kırıkhan kasabasının 19. yy sonunda gelişmesinden önce bölgenin başlıca hisarı olan Trapezon/Darbısak kalesi masa şeklindeki bu tepe üzerindedir. 1175’te Selahaddin Eyyübi tarafından fethi Frenk ve Süryani tarihçilerince kaydedilmiştir. Büyük İskender sefernamesinde İssos muharebesi arifesinde İran Şahı Darius’un karargahı olan Sokhoi adlı yerin de burası olması güçlü olasılıktır. Kale içinde Hz. Bayezid-i Bestamî ziyareti bulunur. SN
■ Köy 1865 senesinde bölgeye yerleştirilen Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde de Türkmen'dir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 31' 54'' D, 36° 21' 38'' K
Ceylanlı mahalle - Kırıkhan - Hatay
hl 📖 : Telbizek
1918h 📖 : Ceylanlı (idari bölge)
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Halk arasında halen kullanılan Telbizek adı eski idari birim adı olan Darbısak’tan bozmadır. Asıl Darbısak kalesi Ceylanlı’nın 3 km güneyinde bulunan Alaybeyi köyündedir. SN
■ Ceylanlı 19. yüzyılın ortalarında bölgeye iskan edilen Türkmenler tarafından Amanos dağları'nın eteklerine kurulmuştur. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 33' 33'' D, 36° 22' 36'' K
Atşana Höyüğü mevki - Reyhanlı - Hatay
1940 📖 : Atşana
F1935 📖 : Tell Aççana [ Arapça tell ˁatşan عطشان "susuz höyük" ]
H-1340 📖 : Alaxtum | Alalax
■ Aççana Höyüğü’nde MÖ 2. binyılda önemli bir bölgesel güç olan ve daha sonra Hititlere boyun eğen Alalax krallığına ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. SN
■ Resmi adı Atçana'dır. Alallah adıyla da bilinir. Tarihi bir alandır ve arkeolojik kazılar yapılmaktadır. Yerleşime kapalıdır. Yakınlarında Varışlı diye bir köy var. Orası Arap köyüdür. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 14' 14'' D, 36° 23' 7'' K
Kapılı mahalle - Dörtyol - Hatay
1940 📖 : Kapulu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Gürcü/Türk yerleşimi
■ Kapılı köyü Amanos Dağları'nın iç bölümünde yer almaktadır. Gürcüler ve Türkler beraber yaşıyor denilmesi daha münasip olur. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 51' 55'' D, 36° 24' 22'' K
Tayfursökmen mahalle - Reyhanlı - Hatay
1970 📖 : Horlak/Kırlak
1920h 📖 : Vazvaza
■ Horlak köyü kenarına Fransız yönetimi döneminde kurulan mülteci yerleşkesine daha sonra bağımsız Hatay devleti cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in adı verilmiştir. SN
■ Cumhuriyetin ilk yıllarında 405 hane Türk göçü alarak kurulmuştur [Düzelt: 1938'de giden Ermeni nüfus yerine Türk muhacirler iskan edilmiştir - SN] metonio
■ Hepi topu 100 yıllık bir mazisi var. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 15' 7'' D, 36° 24' 33'' K
Amik ova - Reyhanlı - Hatay
A870 📖 : El-Aˁmîq (göl) [ Arapça "dip, çukur" ]
■ Amik Gölü tamamen kurutulmuş ve arazisi tarıma açılmıştır. SN
■ Amik Ovası'nı Müslüman Arap diye tanımlamak yanlış olur. Çünkü birçok kesimden insanın ovada arazisi bulunmaktadır. Ovada Türkmen, Çerkes, Arap, Nusayri ve Ermeni kökenli ailelerin arazileri vardır. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 18' 38'' D, 36° 25' 59'' K
Özkızılkaya mahalle - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖 : Nefsi Kızılkaya
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Müslüman Arap/Azeri yerleşimi
■ Köy de Araplar ile Güney Azerbaycan'ın Erdebil kentinin Halhal ilçesinden gelen Avşar ve Beğdili Türkmenler'i yaşamaktadır. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 25' 53'' D, 36° 28' 57'' K
Hacılar mahalle - Hassa - Hatay
1918h 📖 : Hacılar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Hacılar köyü nufusuna kayıtlı 40 bin insan bulunmaktadır. Hassa'nın Kütüğüne kayıtlı en büyük köyüdür. 1952 yılında gelen bir sel felaketi nedeniyle dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından Hacilar köyü köyluleri Ardıçlı beldesine iskan edilmistir ve köylülerin buraya yerleşmesi için teşvikte bulunmuştur. Mert Çakmak
■ Köy 16. yüzyılda Orta Anadolu'dan gelen Avşar ve Varsak Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Günümüzde de halen bu insanların torunları yaşamaktadır. 1952 yılında yaşanan sel felaketi sebebiyle köy halkının büyük kısmı devlet teşviği ile Ardıçlı beldesine göç etmiştir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 45' 19'' D, 36° 29' 2'' K
KaleTepe mahalle - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
F1935 📖 : KafrKal'a
1918h 📖 : Kafre Kale [ Arapça "köy kale" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Köyün Osmanlı kayıtlarındaki adı Kefre Kale'dir. Köy halkı Reyhanlı Aşireti'nin Sarıcalı Oymağına mensup Türkmenler tarafından kurulmuştur. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 24' 5'' D, 36° 30' 40'' K
Ardıçlı mahalle - Hassa - Hatay
Eski adı: -
Suriye göçmeni yerleşimi
■ 1952’de sel mağdurlarının yerleştiği köyün yakınına Suriyeliler için muhacir yerleşkesi kurulmuştur. SN
■ 1952 yılında Hacılar köyünde sel felaketi yaşanması sebebiyle Hacılar köyü sakinleri Ardıçlı beldesine göç etmiştir. Ardıçlı beldesi Avşar ve Varsak kökenli Türkmen nüfusun meskun olduğu bir yerleşim yeridir. Yusuf Erbey
■ Yoğun olarak Suriyeli mülteciler bulunmaktadır.
■ Koord: 36° 43' 47'' D, 36° 31' 9'' K
Buhara mahalle - Hassa - Hatay
Eski adı: -
■ Köy 2003 yılında devlet tarafından Osmaniye, Kırıkhan, Islahiye ve Nurdağı'nda halen yaylak ve kışlak hayatı yaşayan Türkmenler için kuruldu. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 42' 44'' D, 36° 31' 23'' K
Mazmanlı mahalle - Hassa (Güvenç bucağı) - Hatay
1918h 📖 : Mazmanlı
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Köye bağlı dört mezranın nüfusu Türklerden oluşmaktadır. metonio
■ Köy merkezinde Türkmenler ile Kürtler beraber yaşamaktadır. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 39' 51'' D, 36° 31' 27'' K
Batıayrancı mahalle - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
F1935 📖 : Garbi Ayrancı
1918h 📖 : BüyükAyrancı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Batı Ayrancı Türkmenlerin kurduğu bir köydür. Fakat günümüzde Arap kökenli ailelerde yerleşmiştir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 19' 39'' D, 36° 31' 42'' K
Sucuköy mahalle - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖 : Sucuköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Müslüman Arap/Azeri yerleşimi
■ Köy de Çerkesler yaşamaktaydı. Lakin onlar göç etti. Günümüzde Araplar ile Güney Azerbaycan'ın Erdebil kentinin Halhal ilçesinden gelen Türkmenler beraber yaşayamaktadır. Köy de Kürt olarak bilinen bazı aileler yani Çıplak, Dönmez aileleri esasen Türkmen'dir. Keza kendileri de bunu ifade etmektedir. Yusuf Erbey
■ Köydeki Araplar Damalha aşiretine mensuptur.
■ Koord: 36° 29' 30'' D, 36° 31' 49'' K
Akpınar mahalle - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
1918h 📖 : Akpınar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Reyhanlı aşiretinin Sarıcalı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
■ Köy halkı halen Türkmenler'den oluşmaktadır. İlçedeki araplar kendi köylerinde meskundur. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 26' 3'' D, 36° 31' 52'' K
Akbez mahalle - Hassa - Hatay
2000 📖 : Yolçatı
1911hk 📖 : Akbez / Akbes (idari bölge)
■ 20. yy başında kaydedilmemiş/boş yerleşimi.
■ Evvelce Salmanuşağı köyünde olan Akbez nahiyesi Cumhuriyetten sonra Yolçatı mevkiine taşındı. Bölgedeki yer adlarında görülen Banısı sözcüğü Mebani (`yerleşim, mahalle`) sözcüğünden bozulmuştur. SN
■ Günümüzde yoğun olarak Suriyeli mülteciler bulunmaktadır.
■ Akbez beldesi 15. yüzyılda Orta Anadolu'dan gelen Nuh, Salman, Ali, Kara Ahmet ve Durak isminde beş Türkmen kardeş tarafından kurulduğu yöre halkınca anlatılmaktadır. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 51' 4'' D, 36° 33' 16'' K
Bintaş mahalle - Hassa - Hatay
1918h 📖 : Ademanlı
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Kürtçe bilmemektedir. Ayrıca merkeze yoğun göç vardır ve iç göç neticesinde Türkmen nüfusta yaşamaktadır. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 47' 34'' D, 36° 33' 38'' K
Reyhanlı ilçe - Reyhanlı - Hatay
1500~ 📖 : İrtah [ Arapça "konak, istirahat yeri" ]
1765z 📖 : Reyhanlı (aş.)
1918h 📖 : Reyhaniye | Değirmenkaşı (idari bölge)
Türkmen/Müslüman Arap yerleşimi
■ Antakya havalisinde göçebe olarak yaşayan Reyhanlı Türkmen aşireti 1840’larda bugünkü Reyhanlı ilçesi dahilinde iskân edilmiş ve aşiretin oturduğu bölge Reyhaniyye adıyla kaza haline getirilmiştir. Şimdiki kaza merkezi olan kasaba, evvelce Arapça İrtah ve Ifnir adı verilen iki mevki civarında kuruldu. 20. yy başında kasabaya bir süre Değirmenkaşı adı verildi. SN
■ © 11.06.1765 Sadır olan emr-i ali mucibince Amik ovasında bulunan Reyhanlı Aşireti Rakka'ya nakil edilirken Ayıntab civarında dağılarak ve Bahadırlı ve Kızık ve Helalli ve Kabaklı ve Okçulu ve Rişvan aşayirinden Mendelli aşiretleri ile karışarak perakende oldukları cihetle... deyar heyran
■ Reyhanlı'da geçmişte 13 olan Türkmen köyü sayısı bugün bir kaç köyü anca bulur, zira Türkmenlerin büyük çoğunluğu topraklarını çevre köylerdeki zengin ve kalabalık Arap aşiretlerine satmıştır. Halen şehir merkezinde büyük bir Türkmen nüfus bulunmakla beraber Araplar ve Çerkesler dışında bir kaç ailesi yerli olan Kürtler de yaşamaktadır. metonio
■ İlçe merkezinin büyük çoğunluğu Türkmen'dir. Ayrıca Çerkes ve Sünni Arap kökenli ailelerde yaşamaktadır. Yerli diyebileceğimiz çok az da olsa Kürt ailelerde yaşamaktadır. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 15' 39'' D, 36° 34' 5'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.