haritada ara :   km  
26 Kemal Yıldırım yorumu bulundu.
sırala 
İnnaplı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 : İnnab [ Arapça "üzüm" ]
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler ile Kürtler'den oluşmaktadır. Mesela Ateş ailesi, Topal ailesi, Kanolar ailesi, Solak ailesi köydeki Türkmen ailelerden bazılarıdır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 4' 14'' D, 37° 55' 50'' K
Mezra mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 : Mezra
Türkmen yerleşimi
■ Köyde yoğun Türkmen nüfus yaşamaktadır. Türkmenler'in bir kısmı Karakeçili bir kısmı ise Beğdili soyludur. Kemal Yıldırım
■ Koord: 36° 58' 58'' D, 37° 58' 56'' K
Söğürtlen mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 : Söğürtlen
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları Beğdili Boyu'na dayanır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 9' 16'' D, 38° 1' 45'' K
Ünsal mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1977rh 📖 : Haydar Çörtüğü
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Köyün eski adı Haydarçörtük köyüdür. Bölgeye ilk olarak Barak Türkmenleri'nin Karaşıhlı Kolu yerleşmiştir. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 5' 25'' D, 38° 6' 29'' K
Namazlı mahalle (Ünsal bağ) - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 : Namazlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Namazlı'da Barak Türkmenleri'nin Karaşıhlı Kolu da yaşamaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 5' 3'' D, 38° 6' 59'' K
Yuvacık mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖 : Yuvacık
Kürt-Sünni (Silivanlı) yerleşimi
■ Köyün eski adı Havacık köyüdür. Köyü kuranlar Kürtler'dir. Lakin köy halkı günümüzde Türkmenler ile Kürtler'den oluşmaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 7' 30'' D, 38° 11' 58'' K
Umutlu mahalle - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Göynük
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski kayıtlarda köyün ismi Göynük diye geçiyor. Köy de Türkmen kökenli ailelerde yaşamaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 18' 38'' D, 38° 17' 23'' K
Kacarsallıcası mahalle - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Salluca-i Kaçar
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köye Karakoyunlu Aşireti'ne mensup Türkmenler'in yerleştiği bilinmektedir. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 25' 5'' D, 38° 20' 33'' K
Karahöyük mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 : Karahöyük
1917h 📖 : Ğarük [ Türkçe kara höyük ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Cerit Aşireti'nin Şanlıurfa'da kurduğu köylerden birisidir. Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 2' 11'' D, 38° 21' 41'' K
Yatırtepe mahalle - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖 : Mizarêgir [ Kürtçe "tepe yatır" ]
1917h 📖 : Tepelimezar
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt köyüdür. Suructa bir iki Türkmen köyü vardır sadece onlarda Kürtleşmiştir.
■ Köyün asıl ismi Tepeli Mızar'dır. Köy halkı Halep'ten gelme Türkmenler'dir. 1638 senesinde 4. Murat'ın düzenlediği Bağdat Seferi'ne zahire sağlamaları sebebiyle mükafat olarak Suruç'a iskan edilmişlerdir. Suruçta yaklaşık 30 tane Türkmen köyü vardır. Bunların 16-17 tanesi Karakeçili, kalanı da Beğdili boyunun Cerit oymağındandır. Gaziantepteki Cerit derneğine gidersen daha detaylı bilgi alırsın. Ya da Suruç'ta Karakeçililerin lideri Cindi Yıldız beyide dinleyebilirsin. Kemal Yıldırım
■ Koord: 36° 58' 11'' D, 38° 22' 39'' K
Kızılhöyük mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 : Kuzluk
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Cerit Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Köyün çeşitli kaynaklarda 17. yüzyılda Cerit Türkmenleri tarafından kurulduğu belirtilmektedir. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 1' 49'' D, 38° 23' 18'' K
Saygın mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 : Kırıkan [ Kürtçe ]
Türkmen/Arnavut yerleşimi
■ Eski adı Kırika'dır. Köy halkı Türkmenler ile Kosova göçmeni Arnavutlar'dan oluşmaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 0' 17'' D, 38° 24' 5'' K
Yoğurtçu mezra - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 : Şeyxisa [ Kürtçe şêxîs "şeyh İsa" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 22.05.2009’da köy statüsü kaldırıldı. SN
■ Yoğurtçu köyü ya da yöresel deyim ile Şeyhisler Beydilli/Beğdili boyuna mensup olan İsalı isminde bir Türkmen obası tarafından kurulmuştur. Lakin köy Dına Aşireti'nin yoğun baskısı altında kalarak kısmen Kürtleşmiştir. Kemal Yıldırım
■ Koord: 36° 59' 44'' D, 38° 24' 24'' K
Üçpınar mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 : Üçpınar
Kürt-Sünni (Dinayi) yerleşimi
■ Dinayiler Irak Şengal'den gelen Ezidi kökenli bir aşirettir. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 1' 26'' D, 38° 25' 26'' K
Karadut mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 : ˁAraban [ Kürtçe ereban "Araplar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ilk ismi Araban'dır. Köy halkı ise Halep'ten gelme Türkmenler'dir. 1638 senesinde 4. Murat'ın düzenlediği Bağdat Seferi'ne zahire sağlamaları sebebiyle mükafat olarak Suruç'a iskan edilmişlerdir. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 0' 13'' D, 38° 25' 29'' K
Yazı mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 : Xarabsor [ Kürtçe xarabsor "kızılören" ]
Kürt-Sünni (Şeddadi) yerleşimi
■ Köyün eski adı Harapsor köyüdür. Köyü kuranlar Karakeçili Aşireti'ne mensup Türkmenler'dir. Köydeki İncedal ailesi, Kesen ailesi, Özkınacı ailesi, Arslantaş Ailesi, Bezirgan Ailesi gibi bazı aileler Karakeçililer'e mensuptur. Suruç ilçesinin yaklaşık 20 köyünde Karakeçili Türkmenleri yaşamaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 36° 55' 39'' D, 38° 31' 55'' K
Karaca mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Çokreş [ Kürtçe "kara dirsek?" ]
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Köy bağlı olan Boyunsuz mezrası Kürttür. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 24' 10'' D, 38° 39' 37'' K
Yusufbey mahalle - Akçakale (Şehitnusretbey bucağı) - Şanlıurfa
Kürt-Sünni (Şeddadi) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen kökenlidir. Harran ve Akçakale ilçeleri genel de Arap olarak biliniyor olsa da bölge de Arapça konuşan Avşar Türkmen'i nüfus da bulunmaktadır. Ayrıca Harran Ovası Avşar Türkmenleri'nin yerleştiği bir coğrafyadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 36° 54' 32'' D, 38° 44' 25'' K
Karaköprü ilçe - Karaköprü - Şanlıurfa
1522t 📖 : Karaköprü
■ Urfa kentinin kuzeybatı varoşu olan Karaköprü beldesi 2012 yılında ilçe oldu. SN
■ İlçe halkının yerlisi Türkmen'dir. Başka ilçe ve illerden taşınan vatandaşlar da vardır. Kemal Yıldırım
■ Çoğunluğu Kürt olan ilçe merkezinde önemli birer azınlık olarak Türk ve Araplarda bulunmaktadır. Ali Ercan
■ İlçenin üçte biri Kürt üçte biri Arap üçte biri Türk Bilgi
■ Koord: 37° 12' 5'' D, 38° 47' 38'' K
Haliliye ilçe - Haliliye - Şanlıurfa
■ 2012 yılında Urfa merkez ilçesinin bölündüğü üç yapay ilçeden biri olan Haliliye, adını şehir merkezindeki Halilürrahman külliyesinden alır. Halil adı, Urfa’da yaşadığı rivayet edilen İbrahim peygamberin lakabıdır. SN
■ Şanlıurfa il merkezinin bir parçası olan Haliliye ilçesi yerli diye tabir edilen ve İsotçu namıyla bilinen Türkmenler'in yoğun olarak ikamet ettiği bir ilçedir. Kemal Yıldırım
■ Çoğunluğu Arap olan ilçe merkezinde önemli azınlık olarak Türk ve Kürtlerde bulunmaktadır. Ali Ercan
■ İlçenin üçte biri Arap üçte biri Kürt üçte biri Türk Bilgi
■ Koord: 37° 9' 20'' D, 38° 47' 47'' K
Hamurkesen mahalle - Karaköprü (Akziyaret bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 : Hamurkesen
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Köy halkı esasen Türkmen'dir. Fakat bir kısmı geçmişte Kürtleşmiştir. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 21' 48'' D, 38° 50' 45'' K
Konuklu mahalle - Haliliye - Şanlıurfa
1925h 1928 📖 📖 : Kazani / Ğazani
Müslüman Arap (beni icl) yerleşimi
■ Köy de Arapça konuşan Avşar Türkmen'i kökenli aileler de bulunmaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 7' 35'' D, 38° 50' 53'' K
Hacıekber mahalle - Akçakale (Şehitnusretbey bucağı) - Şanlıurfa
Müslüman Arap yerleşimi
■ Köy de Arapça konuşan Avşar Türkmen'i kökenli aileler de bulunmaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 36° 48' 56'' D, 38° 56' 46'' K
Güneren mahalle - Akçakale - Şanlıurfa
1928 📖 : Şarki Muğayre [ Arapça muğayre "mağaracık" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Köy de Arapça konuşan Avşar Türkmen'i kökenli aileler de bulunmaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 36° 43' 51'' D, 39° 5' 12'' K
Peynirci mahalle - Siverek - Şanlıurfa
1977rh 📖 : Modan yk.
1835f 📖 : Modan [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Modanlı) yerleşimi
■ Modanlılar Şanlıurfa'nın Siverek, Merkez, Hilvan, Bozova ilçelerinde yaşarlar. Ayrıca Ankara Haymana'da da Modanlılara mensup 5 veya 6 köy vardır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 53' 2'' D, 39° 28' 53'' K
Karacadağ mahalle - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Kaynak [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ Têrikan/Türkan aşiretinin Kürt veya Türkmen olduğu ileri sürülür. SN
■ Türkan/Terikan aşiretinin Türkmen veyahut Ekrad olduğu ileri sürülür. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 44' 7'' D, 39° 38' 22'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.