haritada ara :   km  
67 zdm yorumu bulundu.
sırala 
Geyikkırı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 : Geyikkırı
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Kumık) yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Dağıstan muhâciri Kumuk Türkleri ile Bulgaristan muhâcirleri berâber yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 18' 33'' D, 27° 8' 19'' K
Doğancı köy - Biga - Çanakkale
1928 📖 : Doğancı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kumık) yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Dağıstan muhâciri Kumuk Türkleri ile Bulgaristan muhâcirleri berâber yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 15' 51'' D, 27° 10' 47'' K
Dikmen mahalle - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Dikmenaltı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Trabzonʼun Şalpazarı ve Vakfıkebir kazalarından gelen Çepnilerin kurduğu bir köydür. zdm
■ Koord: 40° 41' 54'' D, 30° 53' 51'' K
Yavu belediye - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖 : Yavı [ Türkçe "yaban, yabani (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Avar/Lezgi) yerleşimi.
■ Tokat ilinde bulunan Kuşoturan köyü bu köyün kardeş köyüdür. Dağıstan'dan gelen halk ilk olarak Kuşoturan'a yerleşmiş fakat halkın sofu oluşundan dolayı bir kısmı Yavu'ya göçmüştür. tuğrul kanat
■ Kumuk Türkü yerleşimi zdm
■ Koord: 39° 47' 32'' D, 36° 12' 16'' K
Karamustafa köy - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
1917h 📖 : Midi
1522t 📖 : Müd aş.
1917h 📖 : Karamustafa Hanları (neh)
■ Edre (Dörtkonak) köyüne bağlı Midi, Mansa, Kaden ve Evrenye mahalleleri 10.04.1951’de birleştirilerek Karamustafa adıyla köy statüsü verildi. Bölge halkının Müslümanlığı benimsemiş Rumlar olduğu söylenir. SN
■ Günümüzdeki Kara Mustafa köyü, tarihî Midi köyü arazisi üzerinde 1950'li yıllarda kuruldu. 1516 tarihli Trabzon Tahrir defterinde geçen Aşağı Müd Rum yerleşimi idi. Manav
■ Burası eski Karamustafa Hanları olarak bilinen yerdir. Burası merkez olarak Uzunyol (Midi), Çiçekyaylası (Zirli), Evreni, Kaden, Kumlar, Keşka, Çamlık gibi küçük yerleşim yerlerinin (mahalle) birleştirilmesiyle Karamustafa köyü oluşturulmuştur. zdm
■ Koord: 40° 20' 49'' D, 39° 18' 39'' K
Uzunyol Karamustafa mahalle - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
Eski adı: Öztürk
■ Meşhûr Türkçü Hüseyin Nihâl Atsızʼın köyü olarak bilinir. Karamustafa köyünü oluşturan yerleşim yerlerinden biridir. Resmî adı Uzunyol olarak geçer. Köyün yerinde maden tesisleri kurulmuştur. zdm
■ Koord: 40° 20' 36'' D, 39° 19' 9'' K
Çiçekyaylası mahalle (Karamustafa bağ) - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
Eski adı: Zirli
■ Karamustafa köyünü oluşturan küçük yerleşim yerlerinden biridir. zdm
■ Koord: 40° 20' 12'' D, 39° 19' 39'' K
Boyluca köy - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
1928 📖 : Xalazara?
1917h 📖 : Xorsul?
■ Köye bağlı olarak Serogoz (Serigas), Halezara, Haliloğlu, Devrenci isimlerinde küçük yerleşim yerleri (mahalleler) bulunmaktadır. zdm
■ Koord: 40° 23' 22'' D, 39° 20' 14'' K
Hasköy köy - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
1914h 📖 : Xasköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köye bağlı olarak Aşağı Havriya, Yukarı Havriya, Baş, Beyler, Memişli, Paşalar, Pazaryeri, Soğuksu isimlerinde küçük yerleşim yerleri bulunmaktadır. zdm
■ Koord: 40° 26' 46'' D, 39° 20' 57'' K
Serogoz mezra - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
■ Boyluca köyünü oluşturan 4 küçük yerleşim yerinden birisidir. zdm
■ Koord: 40° 25' 1'' D, 39° 21' 4'' K
Salahlı mahalle (Dörtkonak bağ) - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
Y1895 📖 : Málaxa Μαλάχα [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Resmî kayıtlarda da Malaha olarak kayıtlı olan küçük yerleşim yeri (mahalle) sanırım burasıdır. zdm
■ Koord: 40° 24' 0'' D, 39° 22' 32'' K
Dörtkonak köy - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
1928 📖 : Edra
Y1895 📖 : Átra Άτρα [ Yunanca "kara" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köye bağlı olarak Çakırlı, Emirler, İşbirli, Kıran, Malaha, Müdürgil, Osmangil, Sallahlı, Turhanlı isimlerinde küçük yerleşim yerleri (mahalleler) bulunmaktadır. Eski Edire (Adra) köyü tam olarak neresi bilmiyorum. zdm
■ Koord: 40° 24' 45'' D, 39° 22' 47'' K
Hastarla köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 1928 📖 📖 : Verinkağ / Veringâh [ Ermenice "yukarı köy" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1522 kaydında (okuma hatası yapılmış olabilir) Derinkīğ [Derkīğ] mz., Tercan-i ‘Ulyā n.: 861[Derkīğ mz.], bk. Derinkīğ mz., Tercan-i zdm
■ Koord: 39° 49' 52'' D, 39° 53' 41'' K
Yediveren ölü yerleşim - Tercan - Erzincan
1946 📖 : Haçikoğlu Komu
E1900~a 📖 : Xaçikorti [ Ermenice "Haçik (öz.) oğlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Daha önce Haçikoğlu Komu adıyla özel mülk iken 1964’te köy statüsüne kavuştu. Halen yıkılmış ve terk edilmiştir. SN
■ 1522 kaydında şurası olabilir: Haç-Vank mz., Tercan-i Süflā n.: 863 zdm
■ Koord: 39° 48' 30'' D, 40° 11' 55'' K
Armutluk köy - Tercan - Erzincan
1902hb 📖 : Armutluk [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1522 kaydında şurası olabilir: Armudī k., Tercan-i ‘Ulyā n.: 862 zdm
■ Koord: 39° 37' 42'' D, 40° 20' 9'' K
Altıntaş mahalle - Aşkale - Erzurum
1522t 📖 : Altuntaş
■ Köyün kendi yeri eskiden Alevi/Sünni karışık bir yerleşim yeri iken köy tamamen boşanmıştır. Şimdilerde yazlık kalma maksadı ile yeniden evler yapılmaktadır. Muhtarlığı ise köye bağlı halen aktif bir yerleşim olan Dumanoğlu mezraına verilmiştir. zdm
■ Koord: 39° 57' 28'' D, 40° 23' 21'' K
Kızılca köy - Tercan - Erzincan
1928 📖 : Kızılca aş. + yk. [ Türkçe ]
1522t 📖 : Kızılca
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1522/30 tahririnde Tercan-ı Süfla kazasına bağlı görünen Kızılca köyü burası olamaz. Aşağı Kızılca baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ 1591 yılına ait kayıtta 19 Müslüman hane ve 10 Gayrimüslim hane bulunmaktadır. 1642 yılına ait avârız defterinde ise tüm Gayrimüslimler yok olmuş ve yalnızca 10 Müslüman hane bulunuyor. Günümüzde Alevi Zaza köyüdür. metonio
■ 1522/30 kaydında Tercan-i Süflā kazasına bağlı iki tane “Kızılca” köyü geçiyor. Birisi Erzurum Çat ilçesine bağlı olan Kızılca köyü biri de burası olmalı: Kızılca k., Tercan-i Süflā n.: 864 zdm
■ Koord: 39° 44' 11'' D, 40° 24' 35'' K
Bozburun mahalle - Aşkale - Erzurum
1928 📖 : Gülabi Komu [ Türkçe gülabi "aş." ]
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Gülabi (komu) mezrâı, Hasbey (komu) mezrâı, Paşabey (Çırpoʼnun komu) mezrâı ve Gökeğin (Kopdibi komu) mezrâı olmak üzere 4 parça mezrâdan (komdan) oluşturulmuş bir köydür. Köyün idârî merkezi Gülabi (komu) mezrâıdır. zdm
■ Koord: 40° 0' 25'' D, 40° 33' 11'' K
Pırnakapan mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 : Bırnakaban
E1900~ E1900~: Pırnagaban [ Ermenice "derbent" ]
Y553 📖 : Kleisura [ Yunanca "derbent" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Kop Dağı geçidinin güney ayağında bulunur. Ermenice olan Pırnagapan adı, 6. yy tarihçisi Prokopios’un imp. Jüstinyen’in inşaatları arasında saydığı Kleisura’nın (`derbent, geçit karakolu`) tam çevirisidir. SN
■ Alevi (Türk) + Sünni (Türk) yerleşimi. Köyde Alevî Türkmenler ile Sünnî Türkler beraber yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 39° 58' 18'' D, 40° 33' 55'' K
Çatmaoluk köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 : Sefkar
E1902 📖 : Sévkar Սէւքար [ Ermenice "karataş" ]
1550t 📖 : Sîvkârî (aş.)
■ 1550 tarihli tahrirde ’Ulus-ı Sîvkârî’ adıyla cemaattir. Sevkar Deresi akarsu adı korunmuştur. SN
■ Silindi zdm
■ Koord: 39° 16' 26'' D, 40° 34' 36'' K
Topalçavuş mahalle - Aşkale - Erzurum
E1902 📖 : Topalçavuş
1522t 📖 : Gireverek [ Ermenice "kireç ören" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1896 târihli nüfûs dayımında 327 Müslüman, 74 Hristiyan nüfûs var. zdm
■ Koord: 39° 55' 7'' D, 40° 34' 46'' K
Ovacık mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 : Ovacık
■ Tercan kazasının 1835 târihli nüfûs defterinde Karye-i Ovacık olarak geçmektedir ve 52 Müslüman nüfûs bulunmaktadır. zdm
■ Koord: 39° 43' 9'' D, 40° 36' 42'' K
Hacıhamza mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 : Hacıhamza
Alevi-Türk yerleşimi
■ “Hacıhamza” ismi 16. asır sonlarında bölgede meskûn görünen Bozulus Türkmenleri tayfasından olan Hacıhamzalı aşîretinden gelmektedir. zdm
■ Koord: 39° 51' 26'' D, 40° 38' 21'' K
Sarıbaba mahalle - Aşkale - Erzurum
1522t 📖 : Sarubaba
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ile köye sonradan Doğubeyazıtʼtan gelen Sünni Kürdler yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 39° 55' 12'' D, 40° 39' 6'' K
Yıkılhan mezra - Çat - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖 : Yıkılgan (Memlahası)
■ 1522 kaydında: Yıkılgan memlahası, Muhlis [-memlahası],Tercan-i Süflā n.: zdm
■ Koord: 39° 36' 42'' D, 40° 40' 1'' K
Çatören(Merkez) mahalle - Aşkale - Erzurum
1928 📖 : Çatviran
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 24 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Eskiden Tercan kazasına bağlı olan Çatören bu değildir. Diğeri yani Nahiye Çatören köyü Tercan kazasına bağlıdır. zdm
■ Koord: 39° 59' 3'' D, 40° 41' 22'' K
Halilkaya mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖 : Halil-kaya
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 44 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Alevi Türk yerleşimi. Köye bağlı Han mahallesi Sünnidir. zdm
■ Koord: 40° 5' 32'' D, 40° 41' 26'' K
Akyazı mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖 : Genepe/Kenpe aş. + yk.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydındaki Kenpe karyesi olabilir: Kenpe k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 7' 41'' D, 40° 42' 51'' K
Söğütlü mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖 : Söğütlü
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 47 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Söğütlü k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871, zdm
■ Koord: 40° 12' 10'' D, 40° 45' 41'' K
Dereköy mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 : Dereköy
■ Tercan kazasının 1835 târihli nüfûs defterinde “Karye-i Dere Kendi” olarak geçmektedir. 44 Müslüman nüfûs bulunmaktadır. zdm
■ Koord: 39° 48' 3'' D, 40° 46' 11'' K
Çavuşoğlu mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1912 📖 : Cagınteğ [ Ermenice "pancar" ]
1522t 1928 📖 📖 : Çökündür/Çöğündür [ Türkçe "pancar" ]
■ Türkçe halk ağızlarında kullanılan çöğündür/çükündür (pancar) sözcüğü Ermenice aynı anlama gelen sözcükten alınmıştır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 33 Müslüman nüfus bulunuyor ve adı "Çögender" olarak geçiyor. metonio
■ 1522 kaydında: Çökender k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 11' 17'' D, 40° 46' 44'' K
Gökçeşeyh mahalle - Çat - Erzurum
1928 📖 : Gökçeşeyh
1522t 1642 📖 1642: Göceşeyx Kendi
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 22 Müslüman hane bulunmaktadır. metonio
■ 1522 kaydında: Gökçe-Şeyh-kend-viran k., Tercan-i Süflā n.: zdm
■ Koord: 39° 37' 15'' D, 40° 46' 53'' K
Abdalcık mahalle - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖 : Abdalcık
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy Elazığ Palu'dan göçen ve köye yerleşen ve şu anda torunlarına NAZİR AĞA diye anılan aşiret tarafından kurulmuştur.
■ Kısmen Karapapak yerleşimi. 93 Harbiʼnden sonra, Kars'ın Selim kazasına bağlı Kekeş köyünden ve Kars merkeze bağlı Karakale köyünden gelen Karapapak Türkleri buraya yerleşmiştir. zdm
■ Koord: 39° 53' 8'' D, 40° 47' 16'' K
Kurbanlı mahalle - Çat - Erzurum
1916h 📖 : Erzani [ Kürtçe "ucuz" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Zaza (Alevi) yerleşimi. Çatʼta Sünni Zaza köyü yoktur. zdm
■ Koord: 39° 30' 47'' D, 40° 48' 16'' K
Yeşilova mahalle - Aziziye - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖 : Sığırzindanı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 49 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Sığır-zindānı k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: zdm
■ Koord: 40° 11' 56'' D, 40° 48' 40'' K
Güllüce mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖 : Paşaki
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 110 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Paşaki k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 12' 55'' D, 40° 49' 34'' K
Leylek mahalle - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h 📖 : Le'lek
Türkmen yerleşimi
■ Oğuzların Bayındır boyuna mensûbtur. Ahıska Türkü asıllı olan bir aile de yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 18' 43'' D, 40° 49' 50'' K
Gelinkaya mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1662 📖 : Dziran Ծիրան
1522t 1928 📖 📖 : Zirans / Zivans [ Ermenice dzirants? "eğri boğaz? " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Serçeme veya Dziran adı verilen görkemli boğazın çıkış yeridir. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 125 Müslüman ve 6 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Zivans k., Serçeme n.: 868 zdm
■ Koord: 40° 1' 19'' D, 40° 54' 53'' K
Alaca mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 📖 : Alaca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Aziziye ilçesinin Alaca ve Tebrizcik köylerinin halkı Kasr-ı Şirin Antlaşmasıʼndan (1639) sonra Tebrizʼden getirilen Sünni Türklerdir... İbrahim Ahıskalı
■ 1522 kaydında: Alaca k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 39° 56' 40'' D, 40° 57' 42'' K
Toprakkale mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖 : Toprakkal'a
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Toprak-kal‘a k., Ovacık-i İspir n.: 857 zdm
■ Koord: 40° 14' 16'' D, 40° 58' 22'' K
Eğerti mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖 : Hınzik/Hinzük
E474 📖 : Hintsk gen. Hntsuts Հինձք Հնձուց [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyde bulunan Hntsuts Manastırının 5. yy’da II. Theodosius zamanında inşa edildiğini tarihçi Movses Xorenatsi anlatır. SN
■ 1522 kaydında: Hinzük k., Serçeme n.: 868 zdm
■ Koord: 40° 6' 23'' D, 40° 58' 35'' K
Rizekent mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 : Rize
1522t 📖 : Rize-kendi
■ 20. yy başında kısmen Hemşinli yerleşimi.
■ Rizekent (İrize) en az 300 yıllık bir yerleşim yeri. Rize'nin Hemşin ve Cimil bölgelerinden gelen aileler olmasına rağmen çoğunluğu yerli ailelerden oluşmaktadır. bilgehan
■ 1522 kaydında: Rize-kendi k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 9' 46'' D, 40° 59' 24'' K
Ocak mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖 : Erinkar [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Halk Dilinde: Erinkâr. 1522 kaydında: Erinkar k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 2' 34'' D, 41° 1' 9'' K
Demirgeçit mahalle (Aziziye bağ) - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 : Ağaver [ Ermenice "tuz ören?" ]
1522t 📖 : Vağaver [ Ermenice "eski ören?" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Vağavir [Ağavir] k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 39° 57' 7'' D, 41° 2' 16'' K
Akçakent mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖 : Ağcakend
■ 1522 kaydında: Ağca-kend k., Serçeme n.: 868 zdm
■ Koord: 40° 9' 54'' D, 41° 2' 46'' K
Alaybeyi mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖 : Ebulhindi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Türk idi. SN
■ 1522 kaydında: Ebu’l-Hind[i] k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 0' 2'' D, 41° 3' 7'' K
Özbilen mahalle (Aziziye bağ) - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖 : İsavank [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Ìsā-Vank k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 1' 13'' D, 41° 5' 30'' K
Sırlı mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖 : Sırlı-su
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Sırlu-su k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 13' 5'' D, 41° 5' 47'' K
Kumluyazı mahalle (Aziziye bağ) - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖 : Norşen/Norşin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Norşın k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 2' 35'' D, 41° 5' 50'' K
Kavaklıdere mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 : Tosik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1522 kaydında muhtemelen yanlış okunmuş: Totik (?) k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 5' 3'' D, 41° 6' 24'' K
Yazıpınar mahalle - Yakutiye - Erzurum
E1902 📖 : Tarkuni [ Ermenice ]
1522t 1928 📖 📖 : T.rküni
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 52 hane Ermeni ve 6 hane müslim nüfus ile Surp Hagop kilisesi vardı. 1895’te yağmalandı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 44 Müslüman ve 106 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Tarküni k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 2' 21'' D, 41° 6' 46'' K
Adaçay mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 📖 : Sıngaric Սնկառիճ [ Ermenice "mantar ariç (?)" ]
1522t 1928 📖 📖 : Süngeriç
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ 1522 kaydında: Süngeleriç [Süngeriç] k., Erzurum-ābād n. zdm
■ Koord: 39° 52' 21'' D, 41° 7' 33'' K
Dilimli mahalle (Aziziye bağ) - Aziziye - Erzurum
E1902 📖 : Arşıni Արշնի [ Ermenice Arşaguni? "Arşag'lı? (öz.)" ]
1522t 1928 📖 📖 : Arşuni/Arşunü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ 1522 kaydında: Arşunu k., Erzurum-ābād n.: 869 zdm
■ Koord: 39° 54' 32'' D, 41° 8' 38'' K
Altıntepe mahalle - Yakutiye - Erzurum
E1902 📖 : Komk [ Ermenice "ağıllar" ]
1522t 1928 📖 📖 : Kömk / Gönk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 69 Müslüman ve 86 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Küçük [Komk] k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 1' 38'' D, 41° 9' 1'' K
Beypınarı mahalle (Aziziye bağ) - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 📖 : Otsni Օձնի [ Ermenice otsun gen. otsni "yılanlı" ]
1522t 1916h 📖 📖 : Ozni/Özni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880’de 1141 Ermeni, 138 Türk nüfusu vardı. 1895’te tamamen yağmalandı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 71 Müslüman ve 338 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Özni k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 39° 59' 27'' D, 41° 9' 2'' K
Arıbahçe mahalle - Yakutiye - Erzurum
1522t 1928 📖 📖 : Iğdasor/Uğdasor [ Ermenice uğd? "deve" ]
E1902 📖 : Ağdatsor [ Ermenice ağd? "tuzla, şor" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 58 Müslüman ve 90 Gayrimüslim nüfus bulunuyor, ve adı Iğdasor olarak geçiyor. metonio
■ Halk dilinde: İğdasor. 1522 kaydında: İğdasor k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 4' 28'' D, 41° 10' 0'' K
Tepeköy mahalle - Palandöken - Erzurum
1928 📖 : Tepeköy
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 90 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1520 kaydında geçen Öz-depe karyesi burası olmalı: Öz-depe k., Mürs-kulu n.: 869 zdm
■ Koord: 39° 50' 59'' D, 41° 11' 36'' K
Değirmenler mahalle - Yakutiye - Erzurum
1916h 📖 : Kerinç / Gerinç
E1902 📖 : Grinçk / Griçk [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 38 Müslüman ve 144 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında geçen şu yer olabilir: Kirenge (?) k., Keçik n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 0' 56'' D, 41° 13' 23'' K
Umudum mahalle - Yakutiye - Erzurum
E1902 1916h 📖 📖 : Umudum | Pağnik [ Türkçe ]
1522t 📖 : Pağni [ Ermenice "ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895’te yağmalandı ve nüfusunun bir bölümünü kaybetti. 1902’de 60 hane Ermeni nüfusu ve Surp Hagop adlı yeraltı kilisesi vardı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 97 Müslüman ve 132 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Umudum ismi Seyyid Ümidim Baba Hazretleriʼnden ötürüdür... zdm
■ Koord: 40° 1' 41'' D, 41° 14' 40'' K
Yeşilyayla mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖 : Arzati / Arzıti
E506 📖 : Ardzati Արծաթի [ Ermenice "gümüşlü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan’a göre 19. yy sonlarında 10 hane Ermeni, 50 hane Katolik Ermeni ve 20 hane Müslüman nüfusu vardı. Yine Eprigyan’ın aktardığı başka bir kaynağa göre 1880 nüfusu 210 Ermeni ve 130 Müslim idi. Köyün yakınında bulunan Surp Lusavoriç manastırı Erzurum bölgesindeki Katoliklerin en önemli ziyaret yeri idi. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 56 Müslüman ve 8 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Halk dilinde: Arzıti. 1522 kaydında: Arzati k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 3' 16'' D, 41° 16' 33'' K
Tasmasor mevki - Yakutiye - Erzurum
E1902 📖 : Tasmantsor [ Ermenice "dizme deresi?" ]
1522t 1928 📖 📖 : Tasmasor
■ Erm «tasumn», tamlayan hali «tasman» `dizme, sıraya koyma, düzenleme`. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 34 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: [Tasmasor k.], bk. Asmasor k., Erzurum-ābād zdm
■ Koord: 39° 57' 55'' D, 41° 20' 17'' K
? mahalle (Duatepe bağ) - Köprüköy - Erzurum
1835b 📖 : Kindiğut [ Ermenice ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ İsmi halk arasında Kındagut, resmî kaynaklarda Kındıgot olarak geçer zdm
■ Koord: 39° 48' 45'' D, 41° 49' 54'' K
Taşlıgüney köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : İslamsor [ Ermenice islamtsor "islamdere" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi. Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Dağıstanʼın Temirhanşura bölgesinden gelen Avar (Maarulal) halkına mensûb muhâcirler tarafından kurulmuştur. Lâkin bunlardan şimdi köyde kimse kalmamıştır. Sonradan muhtelif yerlerden gelmiş olan Türkler ve Kürtler bir arada yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 8' 35'' D, 42° 24' 22'' K
Kazantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : Mamaç?
1920hb 📖 : Pamaş?
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde Avar (Maarulal) halkına mensub Dağıstan muhacirleri ile Kürtler birlikte yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 9' 18'' D, 42° 27' 29'' K
Doğanyayla mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Arvas [ Ermenice arvadz? "aralık, yarık, iki tepe arasındaki çukur" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hizan ve Norşin şeyhleri zincirinin kurucusu sayılan Şeyh Sıbğatullah Arvasi’nin doğum yeridir. Hizan ile Müküs arasındaki geçide hakim stratejik konuma sahiptir. SN
■ Ehl-i Beyt’in 8. imamı İmam Ali Rıza soyundan gelen ve Hülagû Hanʼın Bağdadʼı istilası üzerine Anadoluʼya göç eden seyyah, sûfî ve âlim olan Seyyid Kasım-ı Bağdadîʼnin oğlu Seyyid Molla Muhammed Velî tarafından 14. asır başlarında Arvas Dağıʼnın eteklerinde kurulmuş bir köydür. zdm
■ Koord: 38° 6' 23'' D, 42° 43' 19'' K
Şahnalar köy - Akyaka - Kars
R1889 📖 : Spasovka [ Rusça ]
E1880 📖 : Şahnalar [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Dukhobor mezhebinden Rus köyü idi. (Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan’da Spasovka adlı Dukhobor köyleri vardır). 1899’da Dukhobor’lar ayrıldı, Ortodoks Ruslar yerleşti. Adı Odintsovo oldu. SN
■ Akyaka ilçesinin Arslanhane, Büyük Pirveli, Esenyayla, İbiş, Kalkankale, Kayadöven, Küçük Aküzüm ve Şahnalar köylerinde Şiî (Caferî) mezhebinden olan Azerîler yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 44' 10'' D, 43° 32' 52'' K
Bacıoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1918 📖 : Bacıoğlu [ Türkçe ]
Azeri yerleşimi
■ Arpaçay ilçesinin Bacıoğlu, Başgedikler, Meydancık, Taşdere ve Yağkesen köylerinde Şiî (Caferî) mezhebinden olan Azerîler yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 55' 32'' D, 43° 35' 27'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.