haritada ara :   km  
1378 metonio yorumu bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 14
sırala 
Debar Дебар belediye - Debar - MK
Arn : Dibër
1910öh 📖 : Debre
■ 20. yy başında Arnavut/Bulgar yerleşimi. Kısmen Arnavut yerleşimi
■ 20. yy başında 10500 Müslüman Arnavut, 4500 Bulgar (Makedon) sayılmıştır. Şimdi nüfusun hemen tümü Arnavuttur. SN
■ 'At Martini bre Debreli Hasan' türküsünde anılan Debre Drama-Nevrekop yakınlarındaki Debrencik/Debren köyüdür. Zira aynı şekilde Drama ile bu köy arasındaki mesafe, Debre kentine göre daha makul. metonio
■ Koord: 41° 31' 27'' D, 20° 31' 27'' K
Osolnitsa Осолница ölü yerleşim - Tsentar Jupa - MK
1910öh 📖 : Osolnitsa Turska [ Bulgarca "Türk O." ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Osolnitsa köyünün Türk mahallesiydi. Şimdiki halkı Sentar Jupa ilçe merkezinde yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 41° 27' 20'' D, 20° 33' 38'' K
Osolnitsa Kaurska Осолница Каурска ölü yerleşim - Tsentar Jupa - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Osolnitsa köyünün "Gâvur" mahallesiydi. Günümüzde köy boştur. metonio
■ Koord: 41° 26' 38'' D, 20° 34' 21'' K
Elevtsi Елевци köy - Tsentar Jupa - MK
1910öh 📖 : Elheçe
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Muhtemelen Ellezce'nin bozulmuş halidir. Bu bölgedeki sekiz yerel Türk köyünden biriydi. Evlâ köyü ise bu köyün aşağı mahallesiydi. metonio
■ Koord: 41° 25' 12'' D, 20° 37' 24'' K
Kalişta Калишта köy - Struga - MK
■ 20. yy başında Arnavut yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ Bu köye sonradan yerleşmiş olan Gevgili'li Yörük aileler zaman içerisinde Arnavutlaşmıştır. metonio
■ Koord: 41° 9' 8'' D, 20° 38' 59'' K
Kozyak Козјак köy - Resen - MK
■ 20. yy başında Bulgar Müslüman (Torbeş)/Arnavut yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Her ne kadar Vasil Kançov bu köydeki ve Lafça/Lavtsi köyündeki Müslümanların Türkçe anadilli Bulgarlar olduğunu iddia ediyor olsa da bu köy Lafça/Lavtsi köyüyle beraber Resne'de Türkçeden başka bir anadili olmayan iki köyden biridir. Bulgar kaynakları kaynaksızca ısrarla Bulgar demeye çalışırken Makedonyadaki kaynaklar burada yaşayanların Türk olduğunu vurgular. metonio
■ Koord: 41° 3' 30'' D, 21° 2' 35'' K
Skopje Скопје belediye - Skopye - MK
1910öh 📖 : Üsküp
■ 20. yy başında Türk/Bulgar yerleşimi. Makedon/Arnavut yerleşimi
■ Romalılardan önce Scupi adıyla Paionia ülkesinin başlıca yerleşimi idi. İsim tarih öncesi bir dilden kalmadır. ■ 20. yy başında 15.000 Türk, 13.000 Bulgar (Makedon) ile 1900 Çingene ve 800 Yahudi kaydedilmiştir. O devirde şehirli Müslümanların genellikle `Türk` olarak kaydedildikleri anlaşılıyor. Günümüzde Müslüman Arnavut nüfus Türklerden çoktur. Ayrıca kayda değer sayıda Torbeş (Bulgar dilli Müslüman) bulunur. SN
■ Şehirli Müslümanlar içerisinde Türkçe anadilli olanlar çeşitli tarihçi ve gezginler tarafından Türk diye kaydedilir. Kaynak aldığınız Vasil Kançov da buna ısrarla dikkat etmiştir ve kendisi de Balkan coğrafyasındaki Türklerin şehir ve köy fark etmeksizin ağırlıkla Batı Anadoludan gelen Yörük ve Konyarlar ile yerel halkların karışımı olduğuna dikkat çeker. Üsküp'teki Türk çoğunluk, 1913-1960 yılları arasındaki yoğun göç neticesinde şehirdeki yerini çevre köylerden yerleşen Arnavutlara bırakmıştır. metonio
■ Koord: 41° 59' 47'' D, 21° 25' 53'' K
Golemo Konyari Големо Коњари köy - Prilep - MK
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Veba salgınına kadar Türk-Bulgar karışık köydür. Veba neticesinde nüfusun büyük kısmı telef olmuş, kalanı Pirlepe şehrine yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 41° 20' 34'' D, 21° 26' 25'' K
Alintsi Алинци köy - Prilep - MK
1910öh 📖 : Alintsi+Karataş [ Türkçe "Aliler" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Veba salgınına kadar Türk-Bulgar karışık köydür. Veba neticesinde nüfusun büyük kısmı telef olmuş, kalanı Pirlepe şehrine yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 41° 15' 32'' D, 21° 28' 54'' K
Şelevertsi Шелеверци köy - Prilep - MK
1910öh 📖 : Şerifler
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Veba salgınına kadar Türk-Bulgar karışık köydür. Veba neticesinde nüfusun büyük kısmı telef olmuş, kalanı Pirlepe şehrine yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 41° 14' 27'' D, 21° 28' 56'' K
Proásteio Προάστειον "Kozani" köy - Ptolemaída (Kailaríon) - Kozáni GR
1910öh 📖 : Durğutlar/Dorutlu Δουρουτλάρ [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi.
■ Mübadelede Türkiyeye bu köyden gelenler köyün adı için Durutlar der. metonio
■ Koord: 40° 29' 24'' D, 21° 42' 34'' K
Proevtse Проевце köy - Kumanovo - MK
1910öh 📖 : Baraklı/Bayraklı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Türk köyü olarak kurulmuştur. Bu köy de dahil bazı köylerdeki Türkler veba salgını neticesinde daha henüz Vasil Kançov'un doğrudan kaydına geçmeden 1850'li yılların ortalarında Kumanova kasabasına göçmüşlerdir. metonio
■ Koord: 42° 7' 27'' D, 21° 44' 31'' K
Şupli Kamen Шупли Камен köy - Kumanovo - MK
1910öh 📖 : Kyupri Kamen [ Bulgarca "taş köprü" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Türk köyü olarak Taşköprü adıyla kurulmuştur. Bu köy de dahil bazı köylerdeki Türkler veba salgını neticesinde daha henüz Vasil Kançov'un doğrudan kaydına geçmeden 1850'li yılların ortalarında Kumanova kasabasına göçmüşlerdir. Bu tarihten sonra köydeki tek topluluk Slav Bulgar/Makedonlardır. metonio
■ Koord: 42° 6' 19'' D, 21° 48' 21'' K
Skaçkovtse Скачковце köy - Kumanovo - MK
1910öh 📖 : Alifakılı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Türk köyü olarak kurulmuştur. Bu köy de dahil bazı köylerdeki Türkler veba salgını neticesinde daha henüz Vasil Kançov'un doğrudan kaydına geçmeden 1850'li yılların ortalarında Kumanova kasabasına göçmüşlerdir. metonio
■ Koord: 42° 2' 52'' D, 21° 49' 31'' K
Kleçevtse Клечевце köy - Kumanovo - MK
1910öh 📖 : Çavuşköy|Kleçovtsi
■ 20. yy başında Türk/Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Veba salgını arefesinde çoğunluğu Türk kökenli olan bu karışık köy, bu köyde yaşayanların bir kısmının göç etmesinden sonra Bulgar ve Türk nüfusun birbirine yakın olduğu bir köy haline gelmiştir. Günümüzde tamamına yakını Bulgardır. metonio
■ Koord: 42° 6' 58'' D, 21° 51' 15'' K
Kavadartsi Кавадарци belediye - Kavadartsi - MK
1910öh 📖 : Tikveş|Kafadar
■ 20. yy başında Bulgar Müslüman (Torbeş)/Bulgar yerleşimi. Kısmen Makedon yerleşimi
■ Tikveş kazasının merkezi olan Kafadar kasabasıdır. 1900 yılında 3000 Müslüman ve 1940 Hıristiyan Bulgar ile az sayıda Roman ve Vlah nüfus kaydedilmiştir. SN
■ Kavadar şehir merkezinden Türkiyeye gelenlerin büyük çoğunluğu yalnızca Türkçe anadilli. Çevredeki Bulgarlar da burayı Türklerin kurup yerleştiğini söylüyor, Vasil Kınçov'un neden buradaki ve Kırçova şehir merkezindeki tüm Müslümanları Bulgar diye göstermesine pek anlam veremedim. metonio
■ Koord: 41° 25' 58'' D, 22° 0' 42'' K
Cidimirtsi Џидимирци ölü yerleşim - Negotino - MK
1910öh 📖 : Acimirtsi [ Türkçe Hacıemirli ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Yörükler tarafından "Hacıemirli" adıyla kurulmuştur. Şimdiki Slavca ismi Veles'teki aynı köy adına ithafen serbest çağrışım neticesinde bir yapıştırmadır. metonio
■ Koord: 41° 33' 1'' D, 22° 3' 24'' K
Çitakliya Читаклија ölü yerleşim - Negotino - MK
1910öh 📖 : Çitaklı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Çitak, Müslüman Makedonların bir bölüğüne verilen adlardandır. Torbeş veya Amuca da denir. SN
■ Çitak yalnızca Orta Makedonyadaki bazı köylerde Müslüman Bulgar/Makedonlar için kullanılır, geri kalan coğrafyalarda Bulgarlarla alakasızdır. Amucaların ise Bulgar etnisitesiyle nafile hiçbir alakası yoktur. Ayrıca bu köyde 1900 yılında 150 Türk yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 41° 38' 4'' D, 22° 3' 33'' K
Orta Male Орта Мале ölü yerleşim - Negotino - MK
1910öh 📖 : Orta Mah.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 1900 yılında yukarı mahallesinde 190, aşağı mahallesinde 115 Türk yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 41° 38' 11'' D, 22° 5' 22'' K
Dubrovo Дуброво köy - Negotino - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ 19. yüzyılın sonlarına kadar çoğunluğu Türk olan 200 nüfusa sahiptir. metonio
■ Koord: 41° 28' 14'' D, 22° 8' 41'' K
Şeoba Шеоба ölü yerleşim - Negotino - MK
1910öh 📖 : Şeyhoba
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 1900 yılında 215 Türk'ün yaşadığı bir köydür, adı Şeyh Oba olarak geçer. metonio
■ Koord: 41° 35' 18'' D, 22° 9' 33'' K
Brusnik Брусник ölü yerleşim - Negotino - MK
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 1900 yılında 160 Türk ve 5 Roman'ın yaşadığı bir köydür. metonio
■ Koord: 41° 30' 41'' D, 22° 12' 21'' K
Kalanyevo Калањево ölü yerleşim - Negotino - MK
1910öh 📖 : Kaliyan
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 1900 yılında 202 Türk ve 100 Bulgar-Makedon'un yaşadığı bir köydür. metonio
■ Koord: 41° 30' 20'' D, 22° 15' 51'' K
Çelevets Челевец köy - Demir Kapiya - MK
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Demir Kapiya belediyesine bağlı üç Türk-Yörük köyünden biri idi. 2002 sayımında çoğu yaşlı 52 kişi nüfusu kalmıştı. metonio
■ Koord: 41° 25' 27'' D, 22° 16' 42'' K
İberli Иберли ölü yerleşim - Demir Kapiya - MK
1910öh 📖 : İbirli/İbrailli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Demir Kapiya belediyesine bağlı üç Türk-Yörük köyünden biri idi. Terk edilmiştir. metonio
■ Koord: 41° 26' 51'' D, 22° 17' 21'' K
Koşarka Кошарка köy - Demir Kapiya - MK
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Demir Kapiya belediyesine bağlı üç Türk-Yörük köyünden biri idi. 2002'de 22 kişi nüfusu kalmıştı. metonio
■ Koord: 41° 24' 1'' D, 22° 18' 51'' K
Kalauzliya Калаузлија köy - Radoviş - MK
1910öh 📖 : Kıvavuzlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Kılavuzlu adıyla kurulmuş bir Yörük yerleşimidir. metonio
■ Koord: 41° 40' 12'' D, 22° 29' 36'' K
Strumitsa Струмица belediye - Strumitsa - MK
Eski adı: Ustrumca
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Resmi rakamlara göre 2002’de merkez kasabada 32.075 Makedon ve 2642 Türk yaşamaktaydı. SN
■ 1519 yılı kaydı: 1.450 Bulgar ve 1.330 Türk 1873 yılı tahmini: 3.300 Türk ve 2.120 Bulgar 1900 yılı tahmini: 6.200 Bulgar, 3.100 Türk, 700 Sefarad Yahudisi ve 160 Roman 1916 yılı tahmini: Yalnızca 150 Türk, 30 küsür diğer etnik gruplar, geri kalan komple Bulgar/Makedon. metonio
■ Koord: 41° 26' 14'' D, 22° 38' 35'' K
Nevestino Невестино belediye - Nevestino - Kyustendil BG
Eski adı: Nevestino
■ Pelatikovo, Raşka Graştitsa ve Zgurovo'da ağırlıkla Türkler oturmaktaydı. Türkler köyü 93 Harbinden sonra dalga dalga terk etmeye başlamışlardır, ancak 1881 yılı Prenslik sayımında hâlen çoğunluktadırlar. metonio
■ Koord: 42° 15' 21'' D, 22° 51' 11'' K
Vidin Видин il - Vidin - Vidin BG
Y1150 1876 📖 📖 : Vidin
■ Roma çağından beri önemli bir sınır kalesi olan kent 14. yy’da Şişman kral hanedanının, 18 yy sonunda ayan isyanına öncülük eden Pazvantoğlu’nun güç merkezi idi. 1863’te Tuna vilayetine bağlı Vidin sancağı merkezi oldu. SN
■ 93 Harbi arefesinde Vidin'in merkezi ve üç köyünde Türkler, bir kaç köyde de Kırım Tatarları ve Çerkesler ağırlıkla ikamet etmekteyken geri kalan nüfus ağırlıkla Bulgar ve Eflak/Rumen kökenliydi. Kasaba merkezi Bulgar, Türk, Eflak, Roman ve Sefarad Yahudisi nüfusa sahipti. metonio
■ Koord: 43° 59' 30'' D, 22° 52' 26'' K
Drymós Δρυμός köy - Thessaloníki (Selanik) - Thessaloníki_m GR
1926 1926: Sidirokéfalo Σιδηροκέφαλο [ Yunanca ]
1910öh 📖 : Dirmil|Drimiglava [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bu köyde ezelden beri Müslüman yaşamamıştır. Halkının tamamı yerel Rum Ortodokstur. metonio
■ Koord: 40° 46' 53'' D, 22° 57' 26'' K
Asvestohóri "kireçköy" köy - Thessaloníki (Selanik) - Thessaloníki_m GR
1909hr 📖 : Kireçköy|Paizanovo [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Vilayetin köy bazında en büyük Bulgar yerleşimiydi. metonio
■ Koord: 40° 38' 35'' D, 23° 1' 30'' K
Ássiros Άσσηρος köy - Langadá (Langaza) - Thessaloníki GR
1924k : Gözne
1910öh 📖 : Güvezne|Gvozdovo Γιουβέσνα
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Türk yerleşimi.
■ Güvezne 18. yüzyılda tamamen Türktür. 19. yüzyılın başlarında Tırhala'dan Hristiyan Rumlar ve Rumlaşmış Hristiyan Ulahlar yerleşip kendi mahallelerini kurdular. Mübadeleye kadar Türk ve Rum nüfus birbirine yakındı. Bulgarlar buraya Gvozdovo der. metonio
■ Koord: 40° 49' 21'' D, 23° 1' 37'' K
Teşovo Тешово köy - Hacidimovo - Blagoevgrad BG
1909hr 📖 : Teşovo
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1900 yılında 1.200 Bulgar, 120 Türk ve 60 Roman yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 41° 28' 0'' D, 23° 41' 30'' K
Orfáno köy - Eleftherúpoli (Pravişte) - Kavála GR
1910öh 📖 : Orfano [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 20. yüzyıl başlarında veba salgını neticesinde etrafa dağılmış ve nüfusu 4 haneye kadar düşmüş bir Türk köyüydü. metonio
■ Koord: 40° 46' 38'' D, 23° 56' 58'' K
Oryahovo Оряхово belediye - Oryahovo - Vratsa BG
1514t 📖 : Rahova
■ 1876’dan önce Vidin sancağına bağlı Rahova kazası merkezi idi. SN
■ Buradan göçen Pomaklar ekseriyetle Doğu Trakya'nın eski Rum ve Bulgar köylerinde iskân edilmiştir. Manav
■ Düzeltme: İvracaya bağlı Rahovalılar Türk kökenli, Smolyan'a bağlı Rahovalılar ise Pomak kökenlidir. metonio
■ Koord: 43° 44' 11'' D, 23° 57' 25'' K
Ahladomiliá Αχλαδομηλιές köy - Káto Nevrokópi (Zirnovo) - Drama GR
1910öh 📖 : Debrencik/Debrecik Δεμπρετζίκ [ Bulgarca/Türkçe ]
■ 20. yy başında Pomak/Türk yerleşimi.
■ ’At Martini Debreli Hasan’ mısraıyla tanınan Drama Köprüsü türküsüne konu olan Debre, K. Makedonya’daki Debar kenti değil bu köydür. SN
■ Mübadele arefesinde Pomak köylerine sınırı olan bir Türk köyüdür. "Drama Köprüsü" türküsünde bahsi geçen köprü bugün bu köy yakınlarında olup harap ve göze çarpmayacak vaziyettedir. metonio
■ Koord: 41° 25' 0'' D, 24° 0' 7'' K
Eleftherúpoli Ελευθερούπολ "özgür kent" ilçe - Eleftherúpoli (Pravişte) - Kavála GR
1929 : Právi Πράβι
1910öh 📖 : Pravişta [ Bulgarca ]
■ Osmanlı döneminda Pravişte kazası merkezi idi. 1900 yılında 1250 Türk, 1100 Rum ve 1200 Çingene nüfus kaydedilmiştir. SN
■ Kınçov tarafından Roman nüfusuna bir sıfır yanlışlıkla atılmış olabilir. Zira ne bugün bu şehirde, ne de Türkiyeye gelen Pravişteli mübadiller içinde bu denli yoğun bir Roman nüfus yok. metonio
■ Koord: 40° 55' 0'' D, 24° 15' 0'' K
Elefthéres köy - Eleftherúpoli (Pravişte) - Kavála GR
1910öh 📖 : Leftera + KüçükLeftera [ Yunanca eléfthera "özgür" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20 yy başında 300 Hıristiyan Elen ve 300 Müslüman nüfus kaydedilmiştir. SN
■ Bu köyün Müslümanları etnik olarak Yunan değildir. Vasil Kınçov, bu köydeki Türklerin kendi anadilleri olan Türkçe dışında komşularıyla tek tük Yunanca konuşabildikleri gerekçesiyle Yunan kökenli olabileeklerini düşünür. metonio
■ Koord: 40° 50' 52'' D, 24° 15' 8'' K
Nova Mahala Нова махала köy - Batak - Pazarcik BG
1863h 📖 : Batak Yenimahalle
Türk yerleşimi
■ atak köyünün Müslüman mahallesiyken kendi başına köy olmuştur. metonio
■ Koord: 41° 56' 21'' D, 24° 15' 44'' K
Ágios Andréas Άγιος Ανδρέα köy - Eleftherúpoli (Pravişte) - Kavála GR
1910öh 📖 : Tuzla Çif. [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yerel bir Rum yerleşimi değildi. Rus kökenli bir tüccara ait çiftlikken Yunan hükümeti tarafından mübadil Rumların yerleşimine açılmıştır. metonio
■ Koord: 40° 52' 14'' D, 24° 16' 53'' K
Borino Борино "çamlı" belediye - Borino - Smolyan BG
1863h 📖 : Karabulak
Türk yerleşimi
■ Çevredeki Pomaklar tarafından da Türk olarak bilinirler. Bulgaristan Hükümetinin bu bölgedeki halk için "Bulgar Müslümanı" demesi kifayetsizdir. Orta Rodop Yörüklerinin Smolyan-Tatarpazarcık sınırları arasında temsilcileri olan 8 yerleşimden en büyüğüdür. metonio
■ Koord: 41° 41' 13'' D, 24° 17' 24'' K
Teşel Тешел köy - Devin - Smolyan BG
1910öh 📖 : --
Bulgar yerleşimi
■ Orta Rodop Yörük köylerinin tam ortasına bağlantıyı koparmak için Bulgar hükümeti tarafından 1960 yılında kurulmuş bir Ortodoks Hristiyan Bulgar köyüdür. metonio
■ Koord: 41° 40' 35'' D, 24° 20' 59'' K
Selça Селча köy - Devin - Smolyan BG
1863h 📖 : Selce
Pomak yerleşimi
■ 12 Yörük aile dışında köyün tamamı Pomaktır. metonio
■ Koord: 41° 50' 33'' D, 24° 22' 56'' K
Devin Девин belediye - Devin - Smolyan BG
1863h 📖 : Devlen/Dövlen
Türk/Pomak yerleşimi
■ 1878’de Berlin Antlaşması kararları gereği Bulgar yönetimine bırakılmasına karşı isyan eden Pomakların kurduğu Tımraş Cumhuriyeti bugünkü Smolyan ilinin Devin ve Borino ve Dospat ilçelerini kapsamaktaydı. 1884’te bu bölge Rupçoz Kazası adıyla Selanik vilayetine bağlandı. SN
■ Dövlen'in merkez nüfusunun önemli bir kısmını Yörükler oluşturuyor. Geri kalan nüfus ise Pomaklar ve Bulgarlardan oluşuyor. metonio
■ Koord: 41° 45' 2'' D, 24° 23' 38'' K
Paleá Kaválla köy - Kavala - Kavála GR
1910öh 📖 : Eski Kavala [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Pomak/Türk yerleşimi.
■ Mübadeleye kadar hem Türkler hem de Pomaklar yaşıyordu. Pomaklar 1800'lü yıllarda Rodoplardan sahile inerek bu köye yerleştiler. Köyün tamamının Pomak olduğu bilgisi yanlıştır, Türkiyede bu köyün mübadili olup hem Türkçe anadilli olanlar hem de Pomakça anadilli olanlar vardır. metonio
■ Koord: 41° 0' 26'' D, 24° 24' 53'' K
Stomanevo Стоманево köy - Devin - Smolyan BG
1863h 📖 : Çelikli
Pomak yerleşimi
■ Çoğunlukla Yörüktür. Hatta bu köyün yakınlarında olup bu köyle akraba olan Küçükköy'ün Yörük halkı 1912 yılında köyü tamamen terk ettiği için köy haritadan silinmiştir. metonio
■ Koord: 41° 48' 51'' D, 24° 25' 20'' K
Kastanotó Καστανωτό köy - Ksánthi (İskeçe) - Ksánthi GR
1926 1926: Boyova Μπόεβα
■ Türkleşen Slav köylerinden biriydi. Takriben 75 hâneli olan köyün halkı mübâdele ile 2-3 sülâle Karamürsel Ereğli'de 5-6 sülâle Büyükçekmece Tepecik'te 1-2 âile de Samsun Tekkeköy'de iskân edilmiştir. Ereğli'de iskân edilen genç kızların sâdece alet edevat isimlerini slavca olarak söyleyebildikleri not edilmiştir (Dilde asimilasyon tespiti). Samsunlu Helenlerin iskân edildiği bu köy, 1944'te Bulgaristan tarafında bombalanmış ve bunun üzerine Paschalia (Bayramlı) köyüne taşınmış olmalı. Manav
■ Bu çevreden gelip de Boyova köylüleri dışında Türkleşen Slav diyeceğiniz hiçbir topluluk görmedim. Ayrıca alet-edevat isimlerini Bulgar/Makedon dilinde söyleyebiliyor olmaları bunu doğrudan dilde asimilasyon tespiti haline getirmez, zira Balkan Türklerinde de bazı çeşitli alet ve edevat isimlerinde Slav etkisi bulunabiliyor. Boyovalılar ise çevre Türk köyleriyle yüzyıllardır kız alıp verdikleri için Türkleşmeleri kaçınılmaz olmuştur. metonio
■ Koord: 41° 13' 29'' D, 24° 32' 50'' K
Loveç Ловеч "avcı" il - Loveç - Loveç BG
1514t 1876 📖 📖 : Lofça
■ 1876’dan önce Tırnovi sancağına bağlı kaza merkezi idi. Çok dağlık olan bölge, Rodoplar ile birlikte, Bulgaritsan’daki en yoğun Pomak (Müslüman Bulgar) yerleşim alanı idi. 1878’de büyük bölümü Türkiye’ye göçerek Marmara Bölgesine iskan edildi. SN
■ Lofça Pomakları adı verilen topluluğun köylerinin yaklaşık üçte ikisi bugün İvraca ve Plevne belediyeleri sınırlarına dahildir. Bu Pomaklar bu üç ilçenin kesiştiği bölgelerde yaşamaktaydı. Lofçanın merkez ilçesinde de Pomak nüfus yoktur. metonio
■ Koord: 43° 8' 43'' D, 24° 42' 27'' K
Berievo Бериево köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Berievo
■ 1430 yılı kaydında bile gayrimüslim olarak kaydedilmiş yerel Bulgar köyüdür. metonio
■ Koord: 42° 58' 14'' D, 24° 53' 32'' K
Nikopol Никопол belediye - Nikopol - Pleven BG
1479t 1876 📖 : Niğbolu
1059 : Nikópolis [ Yunanca "1876'dan önce Tırnovi sancağına bağlı Lofça kazası merkezi idi." ]
■ 1059’da Bizans kayseri İsaak Komninos tarafından Nikopolis (`zaferkent`) olarak adlandırıldı. 1396’da Osmanlı beyliği ile Hıristiyan güçler arasındaki Niğbolu muharebesinin gerçekleştiği yerdir. 1876’dan önce Rusçuk sancağına bağlı Niğbolu kazası merkezi idi. SN
■ 1940'larda bile Türk çoğunluklu bir şehirken günümüzde Bulgar çoğunlukludur. metonio
■ Koord: 43° 42' 16'' D, 24° 53' 45'' K
Damyanovo Дамяново köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖 : Damyanova
■ 20. yy başında kısmen Türk yerleşimi.
■ 1881 yılı sayımında 572 Türk, 264 Bulgar ve 53 Roman bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 43° 0' 14'' D, 24° 55' 44'' K
Gradnitsa Градница köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Gradnitsa
■ Köy yarı yarıya Türk ve Bulgardır. metonio
■ Koord: 42° 57' 30'' D, 24° 57' 20'' K
Ehínos Εχίνος köy - Ksánthi (İskeçe) - Ksánthi GR
1910öh 📖 : Şahin Σαχίν [ Türkçe ]
Pomak yerleşimi
■ Batı Trakya’nın en büyük Türk yerleşimlerinden biridir. SN
■ Mustafçova ilçesinin en büyük Pomak yerleşimidir. Türk adı siyasidir. metonio
■ Koord: 41° 16' 43'' D, 24° 58' 10'' K
Petko Slaveykov Петко Славей köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 1910öh 📖 📖 : Akıncılar [ Türkçe ]
■ Bulgar bağımsızlığına kadar tamamı Türkken Bulgarlar da yerleşmiştir. Bugün köyün hâlen %70-75i Türktür. metonio
■ Koord: 43° 3' 26'' D, 24° 58' 14'' K
Hirevo Хирево köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖 : Hireva
■ 1881 yıında 420 Türk ve 108 Bulgar bulunmaktadır. İç ve dış göçler neticesinde bugün köyün 'u Türktür. metonio
■ Koord: 42° 59' 46'' D, 24° 59' 6'' K
Ryahovtsite Ряховците köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖 : Rahofça
■ Hâlen %75 oranında Türktür. metonio
■ Koord: 43° 1' 27'' D, 25° 0' 15'' K
Krıvenik Кръвеник köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Krıvenik
■ Yerel Bulgar köyüdür. metonio
■ Koord: 42° 50' 47'' D, 25° 0' 29'' K
Kormyansko Кормянско köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖 : Kormaniska
■ Bulgar bağımsızlığına kadar tamamına yakını Türk olup eski adı Kermencik/Körmencik'tir. Türklerin önemli bir kısmı köyü terk etmiş, yerlerine komşu dağ köylerinden Bulgarlar yerleşmiştir. Hâlen köyün %25'i Türktür. metonio
■ Koord: 43° 3' 32'' D, 25° 2' 1'' K
Şumata Шумата köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Şumata
■ Köyün çoğunluğu Ulah'tır. metonio
■ Koord: 42° 55' 19'' D, 25° 4' 19'' K
Kramolin Крамолин köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖 : BüyükKramolin
■ Bulgar bağımsızlığına kadar Türk ve Bulgar nüfusu birbirine çok yakın olup Osmanlı kayıtlarında köyün adı Karamolin olarak geçer. Köyün hâlen %35'i Türktür. metonio
■ Koord: 43° 8' 23'' D, 25° 4' 26'' K
Sevlievo Севлиево belediye - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 1910öh 📖 📖 : Selvi/Servi
■ 1876’dan önce Tırnovi sancağına bağlı Servi kazası merkezi idi. SN
■ Selvi kasabasının 1881 yılında 8.373 nüfusu vardır. Bunun 6.772'si Bulgar, 1.541'i Türk, 60'ı diğer etnik gruplardır. metonio
■ Koord: 43° 1' 42'' D, 25° 5' 58'' K
Gorna Rositsa Горна Росица köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 1910öh 📖 📖 : Dereli
■ Bulgar bağımsızlığı öncesinde köyün tamamı Türktür. Türklerin köyü terk etmesinden sonra komşu dağ köylerinden Bulgarlar yerleşti. 1881 sayımında 562 Bulgar ve 152 Türk bulunuyor. metonio
■ Koord: 42° 56' 57'' D, 25° 7' 24'' K
Kruşevo Крушево köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Ahlatlı
■ Köyün Bulgar bağımsızlığı öncesinde tahminen %70i Türk, %30u Bulgardır. Bugün ise %60ı Bulgar, %40ı Türktür. metonio
■ Koord: 43° 3' 29'' D, 25° 8' 54'' K
Kuşla Кушла köy - Zlatograd - Smolyan BG
Eski adı: Kışla
■ Kuzey Yunanistan göçmeni Bulgarların bulunduğu bir köydür. Zlatograd'da Kuşla köyü hariç tüm yerleşimler Pomaktır. metonio
■ Koord: 41° 19' 6'' D, 25° 9' 54'' K
Mladen Младен köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Bukurovo
■ Bulgar bağımsızlığına kadar tamamen Türk köyüdür, Türkler 1883 yılında köyü tamamen terk edip Varna limanı üzerinden Türkiye'ye göçmüşlerdir. Boş kalan köye Gabrovo, Dryanovo ve Sevlievo'nun dağ köylerinden Bulgarlar yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 43° 5' 28'' D, 25° 11' 16'' K
İdilevo Идилево köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Adiller
■ Köy Bulgar bağımsızlığı öncesinde tamamen Türk olup eski adı Adiller'dir. Türklerin köyü büyük çoğunlukla terk etmesi ve Gabrovo'nun Jivko köyünden Bulgarların yerleşmesi neticesinde bugün Bulgarlar çoğunluktadır. metonio
■ Koord: 43° 2' 14'' D, 25° 15' 1'' K
Gabrovo Габрово il - Gabrovo - Gabrovo BG
1516t : Gabrova
■ Balkan Sıradağlarında Şipka geçidinin kuzey girişinde bulunan kasaba Osmanlı döneminde Hırsitiyan Bulgar kültürünün en önemli merkezlerinden biri olmuştur. SN
■ Deliorman ve Kuzey Trakya arasında homojen Bulgar nüfuslu dağlık bir bölgedir. Bulgar köy mimarisinin en iyi örneklerinden biri olan Bozhentsi köyü bu bölgede bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 42° 53' 35'' D, 25° 18' 54'' K
Uğurlu köy - Gökçeada - Çanakkale
■ 1964’te kurulan muhacir köylerindendir. SN
■ Köy halkı Muğla ve Burdur üzerinden iskan edilmişlerdir. metonio
■ Koord: 40° 7' 25'' D, 25° 42' 28'' K
Tepeköy köy - Gökçeada - Çanakkale
1928 📖 : Agridya [ Yunanca agrídia "yabanlık" ]
1890hk 📖 : Agriliá [ Yunanca "yaban zeytinlik" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Rum Ortodoks yerleşimi
■ Terk edilmek üzereyken lokantacı ve pansiyon işletmecisi Yorgo Zarbozan (Barba Yorgo) sayesinde üne kavuşan köyde küçük bir Rum topluluğu ve adaya yerleşen kentli Türkler yaşamaktadır. Halen Türkiye’nin en büyük Rum köyüdür. SN
■ Boşnak azınlık bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 11' 27'' D, 25° 49' 59'' K
Yenibademli köy - Gökçeada - Çanakkale
Eski adı: -
■ 1964’te kurulan muhacir köylerindendir. SN
■ Köy halkı Isparta üzerinden iskan edilmişlerdir. metonio
■ Koord: 40° 13' 43'' D, 25° 54' 9'' K
Eşelek köy - Gökçeada - Çanakkale
Eski adı: -
■ 1964’te kurulan muhacir köylerindendir. SN
■ Köy halkı Çanakkale üzerinden iskan edilmişlerdir. metonio
■ Koord: 40° 8' 53'' D, 25° 56' 39'' K
Rússa köy - Suflí - Évros GR
1909hr 📖 : Ruşen/Ruşanlar [ Türkçe ]
Pomak (Alevi) yerleşimi
■ Trakya’nın ’Dağlı’ adı verilen Alevi Yörüklerince saygı gösterilen Kızıldeli Dergahı bu köy yakınındaki Monastiraki mevkiindedir. SN
■ Tüm Pomak toplulukları içerisinde Alevi mezhebine bağlı olan iki veya üç Pomak köyünden biridir, zaten bu iki veya üç köyün de merkezidir. metonio
■ Koord: 41° 18' 2'' D, 26° 1' 3'' K
Yenice köy - Enez - Edirne
1901h 📖 : Mayistra
Y1877 📖 : Maístros [ Yunanca "karayel" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Türkler buraya Rumların ve Bulgarların köyü terk etmesinden sonra Makedonya'nın Gevgili kazasından göçerek geldiler.r. metonio
■ Koord: 40° 41' 58'' D, 26° 8' 54'' K
Çataltepe köy - Enez - Edirne
1901h 📖 : Çataltepe
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yerlisi yedi hane olmak üzere Türktür. Daha sonra çevre köylerden gelenler ve ağırlıkla Ağrılı Kürtler de yerleşmiştir. Bugün yaklaşık 120 hane olup nispi çoğunluğu Doğuludur. metonio
■ Koord: 40° 44' 9'' D, 26° 9' 4'' K
Sultaniçe köy - Enez - Edirne
1928 📖 : Sultaniçe
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Slavca ismi: Sultanica. 1912'de 120 Pomak hânesi oldugu kaydedilmistir (Ljubomir Miletić) Kurbağalar isimli film 1985 senesinde burada çekildi. Manav
■ 93 Harbi yıllarında kurulan bir Pomak köyüdür. metonio
■ Koord: 40° 37' 34'' D, 26° 9' 8'' K
Gülçavuş köy - Enez - Edirne
1904s 📖 : Kelçavuş
■ Rum nüfusa dair bir iz bulunamadı, muhtemelen çiftlik veya sahil kasabası statüsündeydi. Köylüler buranın 2. Abdülhamit döneminde kurulduğunu söylüyor. metonio
■ Koord: 40° 37' 17'' D, 26° 10' 11'' K
Zlatari Златари köy - Tunca - Yambol BG
1934-1951 : Polkovnik Zlatarevo [ Bulgarca "Albay Z" ]
Eski adı: Kuyumcugediği
■ 1880 yılında 482 nüfuslu Bulgar köyüdür. metonio
■ Koord: 42° 23' 30'' D, 26° 12' 19'' K
Ovçi Kladenets Овчи кладене "koyun pınar" köy - Tunca - Yambol BG
Eski adı: Koyunpınar [ Türkçe ]
■ 1880 yılında 919 Bulgar ve 85 Türk nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 42° 14' 48'' D, 26° 12' 36'' K
Dıbova Дъбова köy - Kotel - Sliven BG
Eski adı: Dıbnitsa
Eski adı: İmrenköy
■ 20. yy başında kısmen Türk yerleşimi.
■ 1881 yılında 338 Türk ve 105 Bulgar nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 42° 58' 10'' D, 26° 14' 26'' K
Gılıbintsi Гълъбинци köy - Tunca - Yambol BG
Eski adı: Musakocalı
■ 1880 yılında 714 nüfuslu Bulgar köyüdür. metonio
■ Koord: 42° 25' 46'' D, 26° 15' 7'' K
Skalitsa Скалица köy - Tunca - Yambol BG
Eski adı: Kayacık
■ 1880 yılında 738 Bulgar, 47 Türk ve 3 Roman nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 42° 16' 11'' D, 26° 15' 9'' K
Mejda Межда köy - Tunca - Yambol BG
Eski adı: Gübel
■ 1880 yılında 196 Bulgar ve 31 Türk nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 42° 20' 40'' D, 26° 15' 14'' K
Vetovo Ветово belediye - Vetovo - Ruse BG
1514t 📖 : Vetova
■ İlk dalgada göçen Kırım Tatarlarının iskân edildiği bir köydür. Yerel Türkler, Bulgarlar ve Romanlar da bulunuyor. metonio
■ Koord: 43° 42' 18'' D, 26° 15' 37'' K
Streltsi Стрелци köy - Kotel - Sliven BG
Eski adı: Streltsi
■ Eski adı Türkoklu'dur (Fransızca: Tiourkiouché, Bulgarca: Туркоклии). 1881 yılında 277 Türk köylü ve 2 Bulgar memur yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 42° 57' 3'' D, 26° 16' 37'' K
Çiftlikköy mahalle - Çeşme - İzmir
1909h 📖 : Yeni Nahiye
Y1890hk : Kato Panayia [ Yunanca "Aşağı Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Mübadeleyle çoğunlukla Arnavutlar yerleştirildi. Günümüzde turizm neticesinde kozmopolittir. metonio
■ Koord: 38° 17' 32'' D, 26° 16' 42'' K
Savino Савино köy - Tunca - Yambol BG
Eski adı: Gübel Kurfalı
■ 1880 yılında 166 Bulgar ve 44 Türk nüfus bulunmaktadır. 93 Harbi öncesinde Türk nüfusu çoğunluktadır. metonio
■ Koord: 42° 20' 27'' D, 26° 17' 3'' K
General Toşevo Генерал Тоше köy - Tunca - Yambol BG
1863h 📖 : Talışmanlı
■ 1880 yılında 959 nüfuslu Bulgar köyüdür. metonio
■ Koord: 42° 13' 28'' D, 26° 17' 40'' K
Boyacik Бояджик köy - Tunca - Yambol BG
Eski adı: Boyacık [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1880 yılında 602'si yerli, 41'i Dimetoka göçmeni 643 nüfuslu Bulgar köyüdür. metonio
■ Koord: 42° 23' 55'' D, 26° 17' 50'' K
Çeşme ilçe - Çeşme - İzmir
Y1911 📖 : Kríni [ Yunanca Kρήνη "çeşme" ]
1528t 📖 : Çeşme
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Evliya Çelebi’de görülen Hoşabad adına, Çeşme kalesinin yazıtındaki şairane bir ifade dışındaki kaynaklarda rastlanmaz. Yunanca Krini `çeşme` adı Türkçeden çeviridir. SN
■ Bu çevredeki Rum yerleşimlerinin ezici çoğunluğu Osmanlı tarafından 1700lü yıllarda Balkanlardan ve Ege adalarından iskan edilenlerin soyundan gelmektedir. metonio
■ Çeşme köyünün ilk önce Türkler tarafından kurulduğu anlatılır. O zamandan kalma yıkık bir türbe ve eski 2-3 ev kalmıştır. 18. yüzyılda Ege adalarından göç sonucu Rumlar çoğunluk hale gelmiştir. Günümüzde hala eski Çeşmeli Türklerı vardır ama çoğunluğu mübadiller oluşturur. Hakes
■ Koord: 38° 19' 16'' D, 26° 18' 17'' K
Meden Kladenets Меден кладен "ballı pınar" köy - Tunca - Yambol BG
Eski adı: Ballıpınar
■ 1880 yılında 85 yerel Bulgar, 68 Batı-Doğu Trakya göçmeni Bulgar, 38 Türk ve 9 Rum nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 42° 19' 33'' D, 26° 19' 9'' K
Miladinovtsi Миладиновци köy - Tunca - Yambol BG
Eski adı: Kalfaköy
■ 1880 yılında 222 Bulgar ve 115 Türk nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 42° 15' 45'' D, 26° 20' 20'' K
Bolyarsko Болярско köy - Tunca - Yambol BG
1934 : Emirli
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1880 yılında 266 nüfuslu Bulgar köyüdür. metonio
■ Koord: 42° 26' 7'' D, 26° 20' 55'' K
Golyam Manastir Голям манаст köy - Tunca - Yambol BG
1863h 📖 : BüyükManastır
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum yerleşimiyken Mollov-Kafandaris Anlaşması gereği Rum nüfus Yunanistan'a gönderildi.1880 yılında 1.136 Rum nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 42° 12' 36'' D, 26° 20' 57'' K
Botevo Ботево köy - Tunca - Yambol BG
1863h 📖 : Çömlekköy [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1880 yılında 424 Bulgar ve 15 Roman nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 42° 21' 33'' D, 26° 21' 29'' K
Neykovo Нейково köy - Kotel - Sliven BG
Eski adı: Neykovo
■ 1880 yılında 565 nüfuslu Bulgar köyüdür. metonio
■ Koord: 42° 48' 35'' D, 26° 22' 5'' K
Oreşnik Орешник "kozlu" köy - Topolovgrad - Haskovo BG
1909hr 📖 : Kozluca
■ 1880 yılında 1.725 Rum ve 50 Roman nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 42° 4' 21'' D, 26° 22' 15'' K
Vidintsi Видинци köy - Tunca - Yambol BG
Eski adı: Arap Hoca
■ 93 Harbi sonrasında köylülerin tamamı köyü terk edip Osmanlı elinde kalan topraklara göçtüğü için nüfus kaydında adı gözükmemektedir. metonio
■ Koord: 42° 18' 47'' D, 26° 23' 4'' K
Glocevo Глоджево belediye - Vetovo - Ruse BG
1910öh 📖 : Glocovo
1514t 📖 : Gölce/Gölcük?
■ Bu köydeki ve çevredeki Türkler bu köye Locova der. metonio
■ Koord: 43° 44' 9'' D, 26° 23' 13'' K
Bezmer Безмер köy - Tunca - Yambol BG
1863h 📖 : Hamzaören/Hamzaviran [ Türkçe ]
■ 1880 yılında 266 yerel Bulgar, 59 yerel Türk ve Kayacık göçmeni 9 Bulgar olmak üzere toplam 334 nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 42° 28' 53'' D, 26° 23' 29'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.