haritada ara :   km  
Ziyaret adında 27 yerleşim bulundu.
sırala 
Ziyaret köy - Kurucaşile - Bartın
1928 📖 Ziyaret
Ziyaret bld - Amasya_m - Amasya
1925h 📖 Ziyere
1291 📖 Zeyre / Zeğre
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Adın aslı 'Zeyre' veya 'Zeğre' olup, 'Ziyaret' adı yakıştırmadır. ■ 'Amasya Tarihi' müellifi Abdizade'ye göre burası bir süre Danişmend Beyliğinin makamı olan Kedagra kalesi idi. Ancak bu bilginin doğru olmadığına hükmetmek gerekir. SN
■ 19.Yüzyılda Türk/Kısmen Rum yerleşim yeri. 1844 tarihli temettuat defterine göre: Ziyaret beldesi 3 mahalleden oluşmaktadır. Soğukpınar Mahallesi 43 hane Müslüman, Aşağı Mahalle 59 hane Müslüman ve Yukarı Mahalle 128 hane Müslüman ve 23 hane Gayrimüslim.
Ziyaret mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Ziyaret
Müslüman Arap yerleşimi
Salmanıpak mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1915hb 📖 Ziyaret
Ziyaret mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Seyyid Vakkas
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Seyyid Vakkas ziyareti bulunmaktadır Hayyam
Ziyaret mv - Birecik - Şanlıurfa
1915h 📖 Şeyxsalih Ziyareti
Kürt (Sünni) yerleşimi
Ziyaret mv - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Ziyaret
Kürt (Sünni) yerleşimi
ZiyaretPayamlı köy - Adıyaman_m - Adıyaman
1928 📖 Ziyaret
1914hk 📖 Mahmudensari Ziyareti + Ebuzulfikar Ziyareti
Türkmen yerleşimi
Ziyaret mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Ebumüslim Ziyareti
■ Süryani azizlerinden Suruçlu Yakub (Yakob d’Sarugh) mezarı halen “Hicri 466 yılında kenti Haçlılardan kurtardığı” rivayet edilen Şeyh Mesleme b. Name türbesi olarak ziyaret edilmektedir. SN
Ziyaret köy - Kahta - Adıyaman
hl 📖 Puşi
Kürt (Sünni) yerleşimi
Ziyaret köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖 Ziyaret
1912hk 📖 Şexmuzur Ziyareti
■ Şeyh Munzur veya Munzur Baba adı verilen kutsal ziyaret yeridir. SN
Ziyaret mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Ziyareta Emeraxa [ Kr "Ömer Ağa ziyareti" ]
1928 📖 Ziyaret
Ziyaret mv - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1946 📖 Ayliya [ Tr evliya ]
Ziyaret mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Fis
E1902 📖 Pis Փիս [ Erm ]
Y553 📖 Pheison (kale)
■ 1978'de PKK'nın ilk kez kurulduğu köydür. 6. ve 7. yy savaşlarında önemli bir Bizans kalesi olarak anılır. SN
Ziyaret mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Şêxtajdîn [ Kr "şeyh Tacettin" ]
1518a : Xarzem [ Ar tell xarzem ]
Kürt (Sünni) (Ğurs) yerleşimi
■ Türbesi bulunan Şeyh Taceddin'in Habeş asıllı olduğu rivayet edilmektedir. SN
Ziyaret mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Ziyaret
Müslüman Arap yerleşimi
■ Muhammed Salim el-Ensar türbesi ziyaret edilir. SN
Ziyaret köy - Kozluk - Batman
1928 📖 Ziyaret
Ziyaret köy - Muş_m (Yaygın bucağı) - Muş
1902a 📖 Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ünlü Surp Kevork manastırının karayolu durağı olduğu için Ziyaret adını almıştır. 20. yy başlarına dek yoğun bir dini ziyaret trafiğinin odak noktası idi. SN
Ziyaret mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Xosbirik
E1902 📖 Xosbırig [ Erm "bir tür ot" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
Ziyaret mz - Sason - Batman
K2014 📖 Ağakünüt [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Veyselkarani bld - Baykan - Siirt
1946 📖 Ziyaret
1865h 📖 Veyselkarani | Ziyaret
A1070 📖 Uveys-i Karânî
■ Kasabada bulunan Veysel Karani (Üveys el-Karani) türbesi nedeniyle önemli bir ziyaret mahallidir. 11. yy ortalarında İranlı Batıni yazar Nasır-ı Husrev bu türbeyi anar. Kasaba adı 26.03.2013 tarihli Resmi Gazetede çıkan kararnameyle Veyselkarani olarak değiştirildi. ■ 1914 öncesinde bu kasabada da bazı Ermeni nüfus bulunduğu anlaşılıyor. SN
Ziyaret mz - Mutki (Geyikpınar bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Şeyh Selman türbesi ziyaret edilir. Halkının Ermeni iken Müslümanlaştığı rivayet edilmektedir. SN
Ziyaret köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Sesxlavur [ sasxlauli ]
1913hk 📖 Satanliya? [ ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Ziyaret köy - Patnos - Ağrı
1925h 📖 Ziyaret
Ziyaret köy - Ağrı_m - Ağrı
1960 📖 Karaboğa
E1912 📖 Varantsik
E1902 📖 Feran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Ziyaret mah - Erciş - Van
1925h 📖 Ziyaret
■ Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi eski çağlardan kalma önemli bir Hıristiyan ziyaretgahının (burada Metsop Manastırı) hemen yakınında mütevazı ntelikte bir İslam ziyareti türemiştir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.