Yozgad adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Doğantaş mah - Kaş - Antalya
1926h 📖 Yozgat
1530t 📖 Yozgad [ Tr "aş." ]
  Yozgatören mv - Emirdağ - Afyon
1500~ 📖 Yozgad
Y200~a 📖 Lalandos [ AnaD ]
Alevi yerleşimi
■ Gömü kasabasının 3,5 km batısındaki ören antik Lalandos kentinin ve daha sonra 15. yy sonunda II. Bayezid fermanıyla zapt ve tahrip edilen eski Yozgad kasabasının yeridir. Yozgat ilinin ve eskiden Asiyozgad adı verilen Ankara Elmadağ kasabasının buradan giden sürgünlerce kurulduğu anlaşılıyor. Yozgad adının kökeni bizce meçhuldür. SN
  Çamyayla köy - Bolu_M - Bolu
1928 📖 Yozgad
  Çaylıca köy - Kurşunlu - Çankırı
1928 📖 Yozgad
  Yozgat il - Aa - Yozgat
1907hk 📖 Yozğad
1530t 📖 Bozok (idari bölge)
■ Kent 18. yy ortalarında kurulmuş ve adlandırılmış olmasına rağmen adının kaynağı meçhuldür. Bolu, Çankırı, Ankara, Afyon ve Antalya olmak üzere altı yerde görülen Yozgad bir aşiret/cemaat adı olabilir; her halükarda Ermenice değildir. ■ İdari birim adı olan Bozok daha eskidir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km