Yolgeçen adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yolgeçen mah - Seyhan - Adana
1928: Yolgeçen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yolgeçen köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1928: Tekirahma
1902hb: Tekke Rahma
As-714: Til Garimmu
■ Kültepe'de bulunan en eski yazılı belgelerde anılan Tegaramma kenti ile Tevrat'ta ve Ermeni efsanelerinde anılan Toxarma kavmin aynı yer olmalıdır. Ancak tarihi yerleşim yerinin Gürün kenti veya Bahçeiçi (Tohma) beldesi olması daha güçlü olasılıktır. SN
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Yolgeçen köy - Arhavi - Artvin
1876s: Loma [ öZaza Lom? "bir tür göçebe Çingene." ]
Laz yerleşimi
■ Loma, Gürcü şahıs adlarındandır. Taner A.


Grafik harita göster     haritada ara : km