Yarsuvat adında 1 yerleşim bulundu.
  Ceyhan ilçe - Ceyhan - Adana
1928: Yarsuvat
■ Antik Pyramos nehri Arap vakanüvis el-Balazuri'nin Fütuh el-Buldan eserinde H 139 (M757) olayları bağlamında Ceyhân adıyla anılır. Arapça sözcüğün anlamı ve (varsa) Türkistan'daki Ceyhûn nehir adıyla ile ilişkisi açık değildir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km