Xopa adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çukurelma mah - Çermik - Diyarbakır
K 📖 Kaf?
1928 📖 Hop [ Er/Kr "su bendi" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Eski haritalarda görülen Kaf köyü Ağırmat'ın kuzeyinde olup halen baraj gölü altında kalmış olmalıdır. Çukuralma köyü eski haritalarda Hop adıyla kayıtlıdır. SN
  Asmadere köy - Beşiri (Beşpınar bucağı) - Batman
1941ha 1946 📖 📖 Hop [ Kr "bent, baraj" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi.
  Hopa ilçe - Hopa - Artvin
Lz2009 📖 Xop'e
1854h 📖 Xopa
Y1033 📖 Anakopia [ Yun "set? kesinti?" ]
Hemşinli/Laz yerleşimi
■ 11. yy Bizans ve Gürcü Vekayinamesi'nde anılan Anakophi kalesinin Aprasos/Abuislah (Esenkıyı) mevkiinde olduğunu Honigmann savunur. Kasaba nüfusu yaklaşık eşit sayılarda Lazlar ve Ermenice konuşan Hemşinlilerle daha az sayıda Gürcülerden oluşur. SN
■ Gürcüce: Xupati || Xopati || Xopca (ხუფათი||ხოფათი||ხოფჯა). GEOHaritada yeri belli olmayanlar.
  Taşlıca mz - Nusaybin - Mardin
1946 📖 Hop [ Kr "bent, baraj" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km