Xarsianón adında 1 yerleşim bulundu.
  Güzelsu mah - Tomarza - Kayseri
1928k: Xarsa [ Erm "gelinli/gelincikli" ]
1500t: Xarsanos
Y638v: Xarsianón (kale)
■ Harsianon Kalesi ilk kez 638 yılında Bizans-Arap çatışmaları vesilesiyle anılır. 9. yy'da vilayet merkezi oldu, 10. yy'da aslen buralı olan Argyros hanedanı Bizans tahtına çıktı. Ani'nin son Ermeni kralı Gagik 1045 yılında buraya veya Tomarza kalesine sürgün edildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km