Xar adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aydıncık köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
<1960: Xar
Alevi yerleşimi
  Yolüstü mah - Arsin - Trabzon
1522t y: Xara [ Yun ]
Y1364: Xará
■ 1364 tarihli bir vakfiyede Xara köyü Sümela manastırının mülkü olarak gösterilir. SN
  Haraköy köy - Fındıklı - Rize
1876s: Xara [ Laz "tahıl kabı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Çallı köy - Kağızman - Kars
E1902: Xar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 55 hanede 382 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Posof muhaciri Ahıska Türkleri yerleşimi iken Kürtler halen nüfus çoğunluğuna sahiptir. metonio
■  Kürt Çoğunluk, Ahıska Türkü Azınlık emjan


Grafik harita göster     haritada ara : km