Vori adında 1 yerleşim bulundu.
  Poyrazlı mah Paşalimanı - Erdek - Balıkesir
1795h 📖 Vori [ Yun "poyraz" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Gedeon'un Proikonnêsos (İsdtanbul 1895) adlı eserine göre Vôreîs (`kuzeyliler`) antik Kizikos ahalisini oluşturan altı aşiretten biri olup köyün adı bundan gelmektedir. (Ertüzün, Kapıdağı Yarımadası ve Çevresindeki Adalar, s. 281). SN


Grafik harita göster     haritada ara : km