Venk adında 8 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çukuryurt mah - Belen - Hatay
1530t: Venk [ Erm vank "manastır" ]
  Enek mah - Altınözü - Hatay
1940: Enek
F1935: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Arap yerleşimi
  Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1928: Venk
1723y: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Anadolu'nun en ünlü Hayhorom (Rum Ortodoks kilisesine mensup Ermeni) yerleşimlerinden biri idi. 1723 tarihli kitabesi olan Surp Kevork kilisesi harabesi mevcuttur. SN
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h, 1928: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
1928: Venk
E1912: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
  Venk mz - Tunceli_M - Tunceli
1925h: Vank
1902hb: Surp Garabed Vank [ Erm "Aziz Yahya Manastırı" ]
1894s: Halvori Vank [ Erm "Halvori manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi manastırın izleri Munzur çayı ile Kutu Deresinin birleşim noktasına hakim dağ yamacındadır. Manastırda 1938 katliamlarına dek keşişlerin bulunduğu anlatılır. SN
  Salkımlı mah Yenipayam - Ağın - Elazığ
1928: Venk
1902hk: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km