Umudum | Pağnik adında 1 yerleşim bulundu.
  Umudum mah - Yakutiye - Erzurum
E1902, 1916h: Umudum | Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te yağmalandı ve nüfusunun bir bölümünü kaybetti. 1902'de 60 hane Ermeni nüfusu ve Surp Hagop adlı yeraltı kilisesi vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km