Umudum | Pağnik adında 1 yerleşim bulundu.
  Umudum mah - Yakutiye - Erzurum
E1902, 1916ht: Umudum | Pağnik [ Erm բաղնիք "ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 60 hane Ermeni nüfusu ve Surp Hagop adına yeraltı kilisesi mevcuttu. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km