Tuxt adında 1 yerleşim bulundu.
  Yapraklı ilçe - Yapraklı - Çankırı
1530t, 1876a: Tuxt [ Erm "yaprak" ]
■ 19. ve 20. asırda şehrin aşağı mahallesinde takriben 20 hâne Rum otururdu. Kilise ile mektepleri de vardı. Kalaycı, çerçi, kılıçcı, terzi, bezzaz, dülger, boyacı mesleklerden geçimlerini sağlıyorlardı. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km