Tsitahoğ adında 1 yerleşim bulundu.
  Yolgeçti mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916ht, 1928k: Sitavuk/Sitavuğ
E1902: Tsitahoğ [ Erm ձիթահող/ձիթհող "yağ toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880 nüfusu 1187 Ermeni ve 72 Türk idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km