haritada ara :   km  
Theodosiópolis adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
Aşağıbey mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖: Aşağıbey
Y451 📖: Theodosiópolis [ Yun "Theodosios imp. kenti" ]
Y17 📖: Perperênê
■ Strabon ve Bizans Notitia'larında anılan Perperene/Theodosiopolis kentinin kalıntıları köyün yakınındadır. SN
Ceylanpınar ilçe - Ceylanpınar - Şanlıurfa
A870 📖: Resulayn [ Ar Ra'sul-ˁayn "pınarbaşı" ]
Y535 📖: Theodosiópolis [ Yun "Theodosius imp. kenti" ]
K 📖: Serêkaniyê [ Kr "pınarbaşı" ]
As-891 📖: Rēš İna [ Sür "pınarbaşı" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Suriye'de kalan Resulayn/Serêkani kentinin TC tarafındaki mahallesidir. İlk kez MÖ 900 dolayında Asur kralı II. Adad-Nirari yazıtında adı geçen Reşîna kentidir. Arapça Ra'sul-ˁayn ilk kez 680'li yıllarda burada Emevi egemenliğine karşı başlatılan bir isyan münasebetiyle duyulur. Kürtçe Serêkaniyê Arapça ismin yakın tarihli çevirisidir. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Arap, Çerkes ve Türkler de yaşamaktadır.
Erzurum il - Erzurum_m - Erzurum
1333 📖: Erz er-Rûm
A1272 📖: Arzan ar-Rûm [ Ar "Rum Erzen'i" ]
A870 📖: Qaliqal'a
Y553 📖: Theodosiópolis [ Yun "(imparator) Theodosios kenti" ]
E474 📖: Garin | Garno Kağak [ Erm "Garin/Karin (ili) kenti" ]
■ Erm Karin/Garin ve Yun Karanitês Erzurum Ovasının adıdır. Ortaçağ Arap kaynaklarında kullanılan Qaliqala adı muhtemelen Erm/Gürc Karnikalak (`Karin şehri`) deyiminden türemiştir. ■ 10. yy'da kentte Bizans garnizonu kurulmasıyla birlikte 16 km kuzeydeki Ardzn (Karaerz, şimdi Kahramanlar) kasabası ticari merkez olarak önem kazandı. Bu kentin 1055 yılında Türklerce tahrip edilişini tarihçi Aristakes Lastiverdtsi anlatır. Bu dönemde Arap ve Türk kaynaklarında eski Karin/Theodosiopolis kenti için kullanılan Erzn-i Rum adı, belki 'Erzn-i Ermeni' sıfatıyla anılan Ardzn/Karaerz kasabasına nispetle verilmiştir. Daima elif ve ze ile yazılan bu adın, ayın ve dad ile yazılan Arz-ı Rum (`Rum ülkesi`) olarak yorumlanması yanlıştır. SN
■ Erzurum şehir merkezinin yerlisi olan halkın büyük kısmının kökeni Güney Azerbaycanʼa dayanmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Tebriz şehrinin Sünni Türk ahalisi, Şii Safevi devletinin gittikçe artan baskıları ve zulümleri yüzünden Erzurumʼa getirilip yerleştirilmiştir... İbrahim Ahıskalı


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.