Terkini adında 1 yerleşim bulundu.
  Yazıpınar mah - Yakutiye - Erzurum
1928k: Terkini
E1902: Tarkuni [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 52 hane Ermeni ve 6 hane müslim nüfus ile Surp Hagop kilisesi vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km