Tekirdağı adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Işıklar dağ - Aa - Tekirdağ
1665 📖 Tekirdağı
1484 📖 Tekûr Dağı [ Tr tekvür/tekfur "Rum beyi" ]
Y-399 📖 Gános [ Yun "şen" ]
■ Ganos (Gaziköy) kasabasından alınan 'Ganos Dağı' adı Türkçede yakın döneme dek kullanılır. SN
  Tekirdağ il - Aa - Tekirdağ
1877hk 📖 Rodosto | Tekfurdağı | Tekirdağı
1788h 📖 Rodosto
1484 📖 Tekür Dağı [ Tr tekfur dağı ]
Y553 📖 Rhaidestos
Y-454 📖 Bisánthê [ AnaD ]
■ Dağın adı öteden beri idari bölge adı olarak benimsenmiştir. Evliya Çelebi hem dağı hem kasabayı 'Tekirdağı' olarak adlandırır. Rodosto adı Cumhuriyet dönemine dek Türkçe ve diğer dillerde yaygındır. 20. yy başlarında Türk, Rum ve Ermeni nüfus yaklaşık eşit sayılarda idi. 1930'lara dek önemli bir Yahudi cemaati vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km