Tekûr Dağı adında 1 yerleşim bulundu.
  Işıklar dağ - Aa - Tekirdağ
1660eç: Tekirdağı
1484aş: Tekûr Dağı [ Tr tekvür/tekfur "Rum beyi" ]
Y-399: Gános
■ Ganos (Gaziköy) kasabasından alınan 'Ganos Dağı' adı Türkçede yakın döneme dek kullanılır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km