Taliban adında 1 yerleşim bulundu.
  Bozhöyük köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
K 📖 Taliban [ Kr "talipler, talebeler" ]
■ Tarihi Erzen kentinin kalıntıları bazı arkeologlara göre bu köyün 1,5 km batısındadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km