Taşlıtepe adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Büyükkışla köy - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖 Terziyanlı [ Kr/Tr "aş." ]
Eski adı: Taşlıtepe
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Taşlıtepe mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1876s 📖 Lagoyisa [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkının hâlen önemli bir kısmı Alevidir. Batı Karadeniz'deki 150-200 yıl önce kurulmuş olan bazı Alevi-Çepni köylerine bu köyden de göç gitmiştir. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km