haritada ara :   km  
Türkler adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
Türkler mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Kürtler
1926h 📖 Kürd Damları
■ Kimlik değişimi ilgi çekicidir. SN
Türkler köy - Çorum_m - Çorum
1925h 📖 Türkler
■ `Türkler` sözcüğü burada ayırt edici bir sıfat olsa gerekir. SN
Terken köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Tirkân / Türkan [ Kr "Türkler" ]
1862z 📖 Türkler
1541 📖 Etrakiye [ Tr "Türkyeri" ]
■ © Gömlek No:577 Çorum'un Tırhan karyesi ahalisinin temettuat defteri. -- © 07.10.1820 Çorum'a tabi Terhan karyesi malikanesi Hamdi Bey Ebnası Vakfı ve divanisi tımar olub ... © Gömlek No:556 Çorum'un Türkler karyesinde mukim müslümanların temettuat defteri. -- © 16.03.1862 Çorum'a bağlı Türkler karyeli Osman bin Osman'ın katili aynı karyeli Osman'a dair... © Gömlek No:14984 Zünnun kazasına tabi Terken karyesinde sakin ahalinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.