Stróbilos adında 1 yerleşim bulundu.
  Aspat mv - Bodrum - Muğla
1904hk: Çıfıt Kalesi
1665: Aspat
1525: Cühudluk Limanı [ Tr cühudluk "Yahudi yeri" ]
Y724: Stróbilos [ Yun "kozalak" ]
1530t y: İsravolos / Sıravalos (idari bölge)
■ Halk arasında bilinen adı Çıfıt Kalesi veya Sıravolos iken Evliya Çelebi'de görülen eski bir ad canlandırılmıştır. Antik `kozalak` adı, denizden yükselen konik tepeden mülhem olmalıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km