haritada ara :   km  
Serdivan adında 1 yerleşim bulundu.
Serdivan ilçe - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖: Serdivan [ Tr "başbucak" ]
Y1900~ 📖: Petrádes [ Yun "taşlıklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 2008'de ilçe oldu. SN
■ 1924 yılında yapılan mübadelede Serdivan'a şimdiki Yunanistan Drama vilayetine bağlı Raholika/Ravika köyünden ilk muhacirler yerleştirilir. Ravika'nın şimdiki adı Kalifitos'dur. ekaragoz
■ 1928’de Arnavutluk’tan, 1934 yılında da Bulgaristan, Yugoslavya ve Kocacık’tan, 1948’de Karadeniz’den ( Trabzon ve Rize) 1951’de yine Bulgaristan ve Yugoslavya’dan gelen göçmenler sebebi ile her geçen gün artmıştır.
■ Bilinen ilk sâkinleri Kürdlerdir. Osmanlıda "Şıhbızınlı Türkmân Ekrâdı" tâbir edilirdi. İsmi vaktinde etraftaki çiftliklerin, köylerin tâbii olduğu divanlardan en büyüğü olabileceğini düşündürüyor. Kandıra ve İzmit köylerine dağılan Kürdler yerlileşmiştir. Bölge Kürdleri sâdece Akyazıda toplu kalmayı başarmışsa da Kürdçe azalmıştır. 1790 itibâriyle Moralı/Tesalyalı Helenler yerleşmeye başlamış. Rumların oturduğu kadim Serdivan bugünkü Serdivan merkezinden 3-4 km batı istikâmetindeydi bugün yeller esiyor yerinde. Mübâdele ile Rakovo (Kratero) köylüleri iskân edilmişti. 1900/01 tarihli belgelerden anlaşıldığı üzere de Adapazarı yakınlarında Gökçeviran’da (Gökviran) Fransız uyruklu Emil Bodvin’in kuruttuğu bataklığa Boşnak muhacirlerinin el koyması üzerine tazminat talebi ile karşılaşarak, bedeli Fenerler hâsılatından ödenmek üzere satın alınmak61 zorunda kalınmıştı. Evrak. Adapazarı kasabasında iskan edilen Bosna, Kırım ve Rumeli muhacirlerine ait arazi civarındaki Gökçeviran Gölü'nün kurutulması çalışmaları için sarfedilmesi gereken paranın temin edilerek mezkur muhacirlerin sefaletten kurtarılmaları. H-03-09-1326 Kaymas kazası Serdivan köyünden Tamaç Yorgi'yi meşe sopası vurarak öldüren Kosti'nin kefaletle serbest bırakılmayıp mahbusiyetinin devamı ve küreğe konulnması. H-15-08-1277 Kaymas kazasına tabi Serdivan karyesi sakinlerinden Yusuf'un İslam Dini'ne girmesi sebebiyle sabık Kocabaşı Bakkaloğlu Hacı Ligor ve arkadaşlarınca evi yakılarak parasının alınıp alınmadığının tahkik ve işarı. H-17-01-1276 Manav


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.