Selendi / Selinti adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Selendi ilçe - Selendi - Manisa
1665 📖 Selendi / Selinti (başka yer)
Y-100~ Y-100~Silándos (başka yer) [ AnaD ]
■ İlçeye adını veren esas Selendi şimdiki Karaselendi köyüdür. SN
■ © 26.05.1670 Kütahya sancağına aid 1080 senesi sürsat bedelini toplamaya memur Şaban Ağa'nın, Selendi kasabası ahalisinden ... deyar heyran
  Gazipaşa ilçe - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Pazarcı
1926h 📖 Gazipaşa | Silinti (başka yer)
1522t 📖 Selendi / Selinti (başka yer)
Y-350 📖 Selinoûs akk. Selinoúnta (başka yer) [ AnaD ]
■ Antik Yunan kaynaklarında Selinoûs ve Selênoûs, Türkçede Selinti adıyla tanınan antik kent bugünkü ilçe merkezinin 4 km güneyindedir. İmparator Traianus 9 Ağustos 115 tarihinde burada öldüğü için bir ara Traianoúpolis adı verildi. Selinti kazasına 1922 sonlarında siyasi nedenlerle Gazipaşa adı verildi; ilçe merkezi daha sonra Pazarcı mevkiine taşındı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km